Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Koronawirus

Sejmik przyjął budżet 2020

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

16 grudnia odbyła się ostatnia w tym roku sesja sejmiku województwa, którą zdominowały sprawy finansowe. Sejmik przyjął budżet na przyszły rok i wieloletnią prognozę finansową województwa na lata 2020-2038. 

 

 

W debacie nad projektem uchwały budżetowej zaprezentowane zostały opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej i komisji sejmikowych, w tym Komisji Budżetu i Finansów, oraz wszystkich klubów radnych. Sejmik uchwalił też korektę tegorocznego budżetu i aktualnej  wieloletniej prognozy finansowej województwa (na lata 2019-2038). 

 

W kolejnych punktach porządku obrad przyjęte zostały uchwały w sprawach: określenia trybu prac nad strategią rozwoju województwa do 2030 roku; zatwierdzenia przyszłorocznego planu pracy sejmikowej Komisji Rewizyjnej; zmiany statutu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy; pozbawienia odcinków drogi publicznej kategorii drogi wojewódzkiej (dotyczy wybranych odcinków dróg w Inowrocławiu i w gminie Inowrocław oraz drogi nr 534 od skrzyżowania z obwodnicą Wąbrzeźna do granicy administracyjnej tego miasta); zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego; stawki dotacji dla operatorów świadczących usługi publiczne w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich.

 

Trwa rozpoczęta w poprzedniej kadencji sejmiku waloryzacja i inwentaryzacja zasobów przyrodniczych naszego województwa, połączona z przygotowaniem planów ochrony parków krajobrazowych. Sejmik uchwalił związane z tym dokumenty dotyczące strefy krawędziowej Kotliny Toruńskiej, obszaru Zgniłka-Wieczno-Wronie w północno-wschodniej części regionu i Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

 

W przyjętych dziś stanowiskach sejmik ustanowił rok 2020 Rokiem Ludwika Antoniego Rydygiera i uczcił setną rocznicę powrotu Pomorza i Kujaw do wolnej Polski.

 

 

Kancelaria Sejmiku i Buro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

13 grudnia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2019 r.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKPFot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone