Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Sprawy społeczne
  • Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa

Posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa

Fot. Departament Spraw Społecznych
Fot. Departament Spraw Społecznych

W dniu 20 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się II posiedzenie Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych V kadencji z udziałem Pani Krystyny Żejmo-Wysockiej – Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych oraz  Zastępcy Pani Mileny Skopińskiej.

 

Na zaproszenie członków Rady w posiedzeniu uczestniczyła również Pani Aleksandra Gierej – Dyrektor PFRON Oddział Kujawsko-Pomorski, która poinformowała zebranych o bieżących działaniach realizowanych przez PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

W działaniach realizowanych przez PFRON, uruchomiono kilka programów wspierających ON i pracodawców w ramach projektu „Aktywni Plus”. Są to programy „Absolwent”, „Stabilne Zatrudnienie” oraz „Praca-Integracja”. Do współpracy przy realizacji projektu zaproszono szerokie grono podmiotów, wśród których znalazły się uczelnie, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, a także biznes.

 

Dyskutowano również o projekcie „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”.  Kolejnym działaniem  PFRON jest wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy. Projekt ten, realizowany wspólnie przez PFRON i CIOP-PIB, we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji i Krajowym Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych, ma na celu wypracowanie modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy.

 

Dyskutowano o przygotowywanej Ustawie o Zatrudnieniu Wspomaganym.  Rozwiązania zawarte w projekcie nowej ustawy mają pomagać w znalezieniu pracy osobom, które są w najgorszej sytuacji na rynku pracy, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną, w dostosowaniu stanowisk pracy do potrzeb tych osób i w zafunkcjonowaniu zatrudnionej osoby w nowym dla niej środowisku.

 

Na zakończenie posiedzenia Pani Dyrektor Krystyna Żejmo-Wysocka zaprosiła Członków WSRdsON na wystawę rękodzieła artystycznego osób niepełnosprawnych pn. „My też potrafimy” , która odbędzie się w dniu 3 grudnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

Fot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw SpołecznychFot. Departament Spraw Społecznych

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone