Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Sprawy społeczne
  • O rodzicielstwie zastępczym na konferencji „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”

O rodzicielstwie zastępczym na konferencji „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”

Konferencja „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”, 17 października 2019r. Brodnica
Konferencja „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”, 17 października 2019r. Brodnica

17 października 2019 roku w Brodnickim Centrum Caritas odbyła się wojewódzka konferencja „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej” zorganizowana przez Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

W konferencji udział wzięli specjaliści z zakresu pracy z dziećmi, przedstawiciele samorządów, organizatorzy pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, pracownicy ośrodków adopcyjnych, w sumie 67 osób.

 

Przedsięwzięcie było okazją do promocji i wspierania rodzicielstwa zastępczego; podkreślenia znaczenia rodzinnej pieczy zastępczej, a zwłaszcza poszukiwania możliwości wspierania rodzin zastępczych i rozwoju rodzicielstwa zastępczego. Intencją organizatorów była również wymiana doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą. Po części teoretycznej uczestnicy mieli okazję wziąć udział w mniejszych, tematycznych grupach warsztatowych, które stworzyły przestrzeń do dyskusji i rozmów. Podkreślano: trudności z jakimi muszą mierzyć się rodziny zastępcze oraz konieczność współpracy między różnymi obszarami całego systemu. Każde działanie zwracające uwagę na problematykę opieki nad dzieckiem oraz propagowanie wdrażania w tym zakresie nowych rozwiązań jest bardzo ważne i cenne zarówno dla rodzin zastępczych,  jak i osób zawodowo je wspierających.

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych,

październik 2019 rok

 

Konferencja „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”, 17 października 2019r. BrodnicaKonferencja „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”, 17 października 2019r. BrodnicaKonferencja „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”, 17 października 2019r. BrodnicaKonferencja „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”, 17 października 2019r. Brodnica

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone