Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Sprawy społeczne
  • O pieczy zastępczej na konferencji „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”

O pieczy zastępczej na konferencji „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”

Fot. darmowa baza zdjęć Pixabay

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zaprasza na konferencję organizowaną wspólnie przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu pt.: „Wsparcie dziecka i jego otoczenia w systemie pieczy zastępczej”.

 

Konferencja odbędzie się 17 października 2019 roku w Brodnickim Centrum Caritas. Rodzina to podstawowa komórka społeczna. To na rodzinie spoczywa odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do samodzielnego i odpowiedzialnego życia. Dlatego właśnie gdy brakuje opieki rodziców biologicznych, tak istotna staje się rola rodziny zastępczej.

 

Celem naszej konferencji jest promocja i wspieranie rodzicielstwa zastępczego; podkreślenie znaczenia rodzinnej pieczy zastępczej a zwłaszcza poszukiwanie możliwości wspierania rodzin zastępczych i rozwoju rodzicielstwa zastępczego. Intencją organizatorów jest również wymiana doświadczeń dotyczących istotnych aspektów pracy z rodziną zastępczą oraz dyskusja o losie dzieci znajdujących się pod opieką zastępczą. Rozważania te staną się wstępem do warsztatów dla uczestników konferencji.

 

Odbiorcami konferencji są: pedagodzy, specjaliści z zakresu pracy z dziećmi, przedstawiciele samorządów, organizatorzy pieczy zastępczej, rodzice zastępczy, kandydaci na rodziny zastępcze, pracownicy ośrodków adopcyjnych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

 

Zapraszamy do zapoznania się z programem naszego przedsięwzięcia.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

Do pobrania:

 

Opracowanie:

Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

w Departamencie Spraw Społecznych

 

wrzesień 2019 rok

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone