Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Wsparcie na poprawę zdrowia w miejscu pracy

Kolejny konkurs RPO został ogłoszony z myślą o zdrowiu pracowników, fot. UMWKP
Kolejny konkurs RPO został ogłoszony z myślą o zdrowiu pracowników, fot. UMWKP

Z myślą o kwestiach wpływu miejsca pracy na stan zdrowia mieszkańców regionu ogłoszono konkurs o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. O środki mogą ubiegać się wszystkie podmioty niebędące osobami fizycznymi, a przeznaczą je na opracowanie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy.

 

Konkretnie chodzi tu o:

  • programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych dla osób narażonych na pogorszenie się zdrowia w związku ze specyfiką wykonywanej pracy lub długotrwale pracujących w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie, w tym pracujących w warunkach szkodliwych, ukierunkowane na kontynuowanie pracy na stanowiskach o mniejszym obciążeniu dla zdrowia,
  • działania ukierunkowane na poprawę ergonomii pracy, środowiska pracy,
  • wdrażanie w zakładach pracy programów przyczyniających się do minimalizowania negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia,
  • działania ukierunkowane na wdrożenie rozwiązań organizacyjnych przyczyniających się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników,
  • finansowanie dodatkowych pakietów badań podczas badań okresowych wykraczających poza minimalny zakres badań okresowych.

 

Aplikować o wsparcie można pomiędzy 31 lipca a 19 sierpnia. Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł, wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie to 4 074 265 zł. Więcej informacji na stronie mojregion.eu.

 

O pozostałych aktualnych konkursach RPO piszemy w materiale: „Fundusze unijne na rzecz rozwoju regionu”.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

3 lipca 2019 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone