Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Informacja o podpisaniu umów przez spółki wodne

Melioracje wodne

W dniu 11 lipca 2019 r. o godzinie 10.00 w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, plac Teatralny 2,  sala Patio na I piętrze odbędzie się uroczyste popisanie umów na dofinansowanie zadań w zakresie utrzymania wód i urządzeń widnych, na które serdecznie zapraszamy upoważnionych przedstawicieli spółek wodnych.

 

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w celu niedopuszczenia do degradacji urządzeń melioracji szczegółowych wspiera spółki wodne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego, które wykonują prace z zakresu utrzymania wód i urządzeń wodnych środkami z budżetu województwa.

 

Środki na przedmiotowe zadanie zostały zabezpieczone w budżecie województwa na 2019 r. w kwocie 1 300 000,00 zł.

 

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone