Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Droga m. Bajerze gm. Kijewo Królewskie
Droga m. Bajerze gm. Kijewo Królewskie

W dniach 27-28 czerwca br. o godzinie 10:00 w Patio nr 1 budynku Urzędu Marszałkowskiego przy Placu Teatralnym, planowane jest uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem Panów Marszałka Piotra Całbeckiego, Wicemarszałka Dariusza Kurzawy oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Ryszarda Bobera.

 

W bieżącym roku dofinansowane będą 102 inwestycje drogowe prowadzone przez samorządy gminne na drogach dojazdowych do gruntów rolnych; łączna długość objętych nimi dróg to 44,8 kilometra, zaś łączna kwota dofinansowania wynosi 5,87 milionów złotych.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na ww. cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty te stanowią rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze.  Mają one w ramach sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju, zrekompensować społeczeństwu bezpowrotną stratę dla środowiska wynikającą ze zmiany użytkowania tegoż terenu. Dochody budżetu województwa uzyskane w ten sposób, są zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1161) przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, w tym na tak ważkie społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O środki te wnioskować mogą samorządy gminne z terenu województwa, zaś podziału tych środków dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia modernizacyjne polegają na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi. W latach 1999-2018 proces ten objął 2143 kilometry dróg na obszarach wiejskich. Samorząd województwa wsparł te przedsięwzięcia kwotą ponad  97,5 miliona złotych.

 

Droga m. Bajerze gm. Kijewo KrólewskieDroga m. Łęg gm. ChełmnoDroga m. Włoszanowo gm. Janowiec Wielkopolski

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone