Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

  • Start
  • Rolnictwo
  • „Innowacyjne technologie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka”.

„Innowacyjne technologie dla współczesnego rolnictwa, przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zdrowia człowieka”.

Zdjęcia z konferencji: źródło - Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury

Konferencja po tym tytułem odbyła się w Klinice Uzdrowiskowej „Pod Tężniami” w Ciechocinku w dniu 24 kwietnia br.. Jest to kolejna inicjatywa Województwa promująca naturalne technologie w rolnictwie i przetwórstwie żywności.

 

Zarówno wypowiedzi praktyków, wykorzystujących w swoich gospodarstwach probiotyki będące kanwą konferencyjnych rozważań, jak i przedstawicieli nauki, jednoznacznie pokazały, że korzystając z naturalnych metod w uprawie roślin i w hodowli zwierząt -  lub  tylko wykorzystując ich elementy – poprawiamy i podnosimy jakość produktów rolnych. Jest to też prosty sposób na ograniczenie stosowania pestycydów i herbicydów w gospodarstwach konwencjonalnych.

 

Kujawsko-Pomorskie pomimo tego, że jest jednym z czołowych województw producentów żywności, stoi dzisiaj przed szeregiem zagrożeń dla tej dziedziny gospodarki. Za najważniejsze należy uznać coraz bardziej odczuwalny brak wody, przy bardzo nierównomiernym rozkładzie opadów oraz spadek zawartości próchnicy w glebie. Czynniki te poważnie ograniczają możliwości zatrzymywania wody w warstwie uprawnej gleby. Zarówno praktycy jak i naukowcy licznymi spostrzeżeniami i wynikami badań potwierdzają, że stosowanie pożytecznych bakterii do zaszczepiania gleby podnosi zawartość próchnicy w glebie a tym samym zwiększa jej pojemność wodną i aktywność biologiczną.

 

Stosowanie probiotyków nie jest procesem jednorazowym a długoletnim procesem, który wymaga także zmiany sposobu podejścia do prowadzenia gospodarki rolnej, w tym podjęcia działań edukacyjnych na etapie szkolnictwa zawodowego. Wyrazem tego był udział w konferencji młodzieży z Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, dyrektorów z Centrów Kształcenia Rolniczego w Sypniewie i w Kowalu.

 

Pełnego obrazu rozważań dopełnia tematyka wpływu produktów spożywczych wytwarzanych naturalnymi metodami przy użyciu probiotyków („pro bios” oznacza „dla życia”) na zdrowie człowieka. Najkrócej ujmując: do korzyści ze stosowania probiotyków możemy zaliczyć ich funkcje ochronne, trawienne, immunologiczne a także przeciwnowotworowe.

 

Zarówno podczas otwarcia konferencji jak i w jej trakcie, Przewodniczący Sejmiku Województwa Ryszard Bober, również jako rolnik stosujący probiotyki w swoim gospodarstwie, podkreślał wagę – ujętej w Strategii Rozwoju Województwa – biologizacji rolnictwa, rozumianej jako stosowanie biologicznych czynników w celu wytwarzania pełnowartościowej żywności oraz ochrony środowiska. Pojęcie biologizacji musimy także jednoznacznie wiązać z odnową zdrowego życia, o czym mówił w podsumowaniu prezes Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury pan Stanisław Kolbusz, prezentując Koncepcję Jednego Zdrowia.

 

Po tym wystąpieniu uczestnicy konferencji mieli okazję do wymiany uwag i konsultacji z prelegentami.

 

Szczegółowa tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

  1. Probiotechnologia dla innowacyjnego i naturalnego rolnictwa – Sławomir Gacka - Prezes Probiotics Polska,
  2. Praktyczne doświadczenia w stosowaniu pożytecznych mikroorganizmów w gospodarstwie rolnym – Ryszard Bober - Rolnik, Przewodniczący Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  3. Naturalne technologie uprawy i przetwarzania żywności na przykładzie badań realizowanych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – prof. dr hab. Ewa Solarska,
  4. Praktyczne aspekty zastosowania probiotyków w środowisku człowieka – Marek Brunka – rodzinne gospodarstwo rolno-sadownicze,
  5. Probiotyki – panaceum na wszystko czy zbędny suplement ? – dr n. biol. Anna Basińska – Instytut Mikroekologii w Poznaniu,
  6. Biologizacja – odnowa zdrowego życia Polska Koncepcja Jednego Zdrowia – Stanisław Kolbusz – Prezes Stowarzyszenia Ekosystem-Dziedzictwo Natury.

 

Zdjęcia z konferencji: źródło - Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo NaturyZdjęcia z konferencji: źródło - Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo NaturyZdjęcia z konferencji: źródło - Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo NaturyZdjęcia z konferencji: źródło - Stowarzyszenie Ekosystem-Dziedzictwo Natury

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone