Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Produkt polski

Produkt Polski - logo

Od dnia 1 stycznia 2017 roku obowiązują przepisy (ustawa z dnia 4 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych Dz. U. z 13.12.2016, poz. 2007) dotyczące identyfikacji produktów wytworzonych z polskich surowców. Ustalone jednolite kryteria umożliwiają producentom żywności podawanie na opakowaniu informacji o krajowym pochodzeniu poprzez wprowadzenie znaku „Produkt polski”.

 

Informacja „Produkt polski” może być podawana na produktach, których surowce rolne pochodzą z krajowej produkcji. Dopuszcza się 25% składników niepochodzących z Polski, ale tylko pod warunkiem konieczności zastosowania takich składników w produkcie, np. bakalie.

 

Znakowanie jest dobrowolne i nie podlega żadnej rejestracji, a przyczynia się do zachęcenia producentów do wykorzystywania w przetwórstwie surowców rolnych krajowego pochodzenia. Dla konsumentów jest to wyznacznik identyfikacji i odniesienie do zakupu produktu ze względu na kryterium pochodzenia składników.

 

Logo „Produkt polski” można pobrać bezpłatnie ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi https://www.gov.pl/web/rolnictwo/produkt-polski na której znajdują się również wszystkie niezbędne informacje i regulacje prawne dotyczące znaku.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone