Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Rondo w Białych Błotach w budowie

Uroczyste podpisanie umowy na wykonanie ronda turbinowego w Białych Błotach, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl
Uroczyste podpisanie umowy na wykonanie ronda turbinowego w Białych Błotach, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl

29 kwietnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste przekazanie umowy na wykonanie ronda turbinowego w Białych Błotach. Inwestycja poprawi bezpieczeństwo na ruchliwej drodze wojewódzkiej z Bydgoszczy w kierunku trasy ekspresowej S5. Za prace budowlane o wartości 18,6 mln zł odpowiadać będzie firma Kobylarnia SA Samorząd województwa reprezentował marszałek Piotr Całbecki.

 

- To kolejna duża inwestycja na drogach wojewódzkich. Cieszę się, że sfinansujemy ją razem z powiatem bydgoskim i gminą Białe Błota. Dzięki temu w ramach jednego przedsięwzięcia powstaną też drogi dojazdowe. Budowa ronda poprawi bezpieczeństwo i usprawni ruch na tym newralgicznym skrzyżowaniu – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Prace budowlane prowadzić będzie firma Kobylarnia SA, która złożyła najkorzystniejszą ofertę w przetargu. Wartość inwestycji to 18,6 mln zł. Roboty prowadzone będą przez okres 12 miesięcy.

 

Rondo powstanie na drodze wojewódzkiej nr 223 łączącej Bydgoszcz z węzłami drogi ekspresowej S5 i S10. Natężenia ruchu przekraczają na niej 23 tysiące pojazdów na dobę. Projekt zakłada budowę ronda w pobliżu granicy miasta Bydgoszcz, gdzie do drogi wojewódzkiej dochodzi droga powiatowa na Trzciniec oraz droga gminna na osiedle Miedzyń. Obecnie funkcjonują w tym miejscu dwa niezależne skrzyżowania.

 

Skrzyżowanie będzie miało charakter ronda turbinowego. To innowacyjne rozwiązanie gwarantujące płynność ruchu i bezpieczeństwo. Kierujący, jeszcze przed wjazdem na skrzyżowanie, wybierają pas ruchu właściwy dla dalszego kierunku jazdy – później nie mają możliwości zmiany pasa z zewnętrznego na wewnętrzny lub odwrotnie. Ustąpienie pierwszeństwa następuje tylko przy wjeździe na rondo, po czym w żadnym punkcie na rondzie, także przy zjeździe z niego, nie występują już punkty kolizyjne z innymi pojazdami.

 

Projekt ronda na drodze wojewódzkiej nr 223 zakłada wytyczenie dwóch pasów przeznaczonych m.in. do jazdy na wprost na najbardziej obciążonym kierunku Bydgoszcz-Białe Błota. Zaprojektowano również łącznicę pozwalającą na pominięcie wjazdu na rondo kierowcom skręcającym z Bydgoszczy w prawo, w kierunku osiedla Miedzyń. Dobudowane zostaną chodniki i ścieżka rowerowa. Wokół ronda od strony północnej, zachodniej i południowej pojawią się przejścia dla pieszych i przejazdy dla rowerzystów. Droga wojewódzka zostanie przebudowana i oświetlona na odcinku mierzącym 700 metrów.

 

W ubiegłym roku zakończyła się budowa pierwszego dojazdu do ronda od strony miejscowości Trzciniec. To zadanie zrealizował Powiat Bydgoski, korzystając również z marszałkowskiego wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Zadanie polegało na przebudowie około 400-metrowego odcinka drogi powiatowej, która otrzymała już docelowy kształt umożliwiający podłączenie do planowanego ronda. Podpisano również porozumienie z gminą Białe Błota o wspólnym finansowaniu kolejnego etapu zadania. Pozwoli ono jednocześnie dobudować nowy odcinek drogi gminnej od strony osiedla Miedzyń o długości około 400 metrów.

 

Na poniedziałkowej uroczystości obecni byli marszałek Piotr Całbecki, starosta bydgoski Wojciech Porzych, wójt gminy Białe Błota, Dariusz Fundator, wiceprezes zarządu Kobylaria S.A Michał Niemyt oraz dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy Mirosław Kielnik.

 

Rondo w liczbach:

  • Średnica ronda– ok. 48 m
  • Długość modernizowanego odcinka drogi wojewódzkiej - 700 m
  • Szerokość ciągu pieszo-rowerowego – 3,5 m
  • Koszt inwestycji – 18,6 mln zł
  • Czas prac budowlanych – 12 miesięcy
  • Gwarancja – 7 lat

 

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

29 kwietnia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 6 maja 2019 r. 

 

Uroczyste podpisanie umowy na wykonanie ronda turbinowego w Białych Błotach, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy na wykonanie ronda turbinowego w Białych Błotach, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy na wykonanie ronda turbinowego w Białych Błotach, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy na wykonanie ronda turbinowego w Białych Błotach, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.plUroczyste podpisanie umowy na wykonanie ronda turbinowego w Białych Błotach, fot. Szymon Zdziebło www.tarantoga.pl

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone