Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Sołtys – sąsiad i sprawny lider

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Rozmowa ze Stanisławem Kamińskim, sołtysem wsi Czernikowo w powiecie toruńskim

 

Po co wsi sołtys? Nie wystarczy wójt w gminie?

 

Na bazie moich wieloletnich doświadczeń mogę powiedzieć, że funkcja sołtysa jest istotna i potrzebna, ponieważ daje sołectwu reprezentanta dbającego o interesy społeczności, której jest częścią. Funkcja sołtysa, piastowana kadencyjnie, to wielka odpowiedzialność. Tu potrzeba sprawnego lidera, który powinien potrafić rozbudzić aktywność lokalnej społeczności i motywować mieszkańców do włączania się w sprawy wsi.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Jak długo jest pan sołtysem?

 

Od 1994 roku - w tym roku przypada jubileusz ćwierćwiecza. To poniekąd rodzinna tradycja, ponieważ mój świętej pamięci ojciec we wczesnych latach powojennych także był sołtysem. 25 lat temu, kiedy przeszedłem na emeryturę, i ja postanowiłem poświęcić się sprawom mojej małej ojczyzny.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Sołtys to przede wszystkim społecznik?

 

Sołtys to stuprocentowy społecznik. Dobrym sołtysem nie będzie ktoś, kto dąży wyłącznie do realizacji własnych potrzeb. Dobry, zaangażowany sołtys słucha mieszkańców, widzi ich potrzeby, potrafi z nimi rozmawiać i wie, czego oczekują od sprawujących władzę, a czego od wiejskiej zbiorowości.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Co uznaje pan za swój sukces w tej roli? 

 

Przede wszystkim to, że przez tyle lat lokalna społeczność obdarowuje mnie ogromnym kredytem zaufania, powierzając mi tę zaszczytną funkcję. Myślę, że jej nie zawiodłem i wspólnie udało nam się załatwić wiele ważnych dla nas wszystkich spraw.  

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

11 marca przypadał Dzień Sołtysa. Czego pan sobie w tym dniu życzył?

 

Zdrowia, energii do pracy, wyrozumiałości mieszkańców. Wytrwałości w realizowaniu zamierzonych celów.

 

Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

15 marca 2019 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone