Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Posiedzenie Rady Dialogu

Posiedzenie KPWRD, 14 marca 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Posiedzenie KPWRD, 14 marca 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

W Urzędzie Marszałkowskim odbyło się (14 marca) posiedzenie plenarne Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego (KPWRDS), z udziałem wicemarszałka Zbigniewa Ostrowskiego i wojewody Mikołaja Bogdanowicza. Tematem wiodącym była sytuacja toruńskiej spółki Metron, której władze w grudniu 2018 złożyły wniosek o upadłość, jednak sąd go oddalił (majątek firmy nie pokryłby kosztów postępowania upadłościowego). Firma pozostaje w sporze ze Skarbem Państwa.

 

Gremium zajmowało się sprawą Metronu na wniosek wojewody Mikołaja Bogdanowicza. W imieniu marszałka Piotra Całbeckiego z pracownikami przedsiębiorstwa spotkał się sekretarz województwa Marek Smoczyk. Sytuacja spółki jest bardzo trudna, z jej korespondencji z wojewodą wynika, że jest ona poważnie zadłużona. Rządową instytucją pomagająca w restrukturyzacji firm jest Agencja Rozwoju Przemysłu, ale decyzja o wsparciu jest w każdym przypadku uzależniona od analizy sytuacji takich podmiotów. Samorząd województwa nie jest stroną w tym sporze.

 

Rada Dialogu Społecznego wysłuchała argumentów obu stron.

 

 

KPWRDS, podobnie jak 15 jej odpowiedników w pozostałych polskich regionach, jest umocowaną ustawowo wojewódzką instytucją dialogu społecznego. Poza przedstawicielami samorządu terytorialnego zasiadają w niej wojewoda Mikołaj Bogdanowicz oraz przedstawiciele najważniejszych związków zawodowych i organizacji pracodawców. Misją rady jest między innymi opiniowanie dokumentów strategicznych oraz rozpatrywanie ważnych, z punktu widzenia zachowania pokoju społecznego, sytuacji konfliktów między pracownikami i pracodawcami.

 

Jej przewodniczącym jest obecne reprezentujący stronę samorządową marszałek Piotr Całbecki. Pod jego nieobecność dzisiejszemu posiedzeniu przewodniczył Roman Rogalski z Konfederacji Lewiatan, organizacji pozarządowej reprezentującej interesy prywatnych przedsiębiorców. Samorząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski. 

 

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

14 marca 2019 r.  

Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2019 r.

 

Posiedzenie KPWRD, 14 marca 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie KPWRD, 14 marca 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie KPWRD, 14 marca 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie KPWRD, 14 marca 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPPosiedzenie KPWRD, 14 marca 2019, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone