Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

20-lecie członkostwa Polski w NATO

Seminarium „20 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Seminarium „20 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

W tym roku obchodzimy 70. rocznicę powołania Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego oraz 20-lecie członkostwa Polski w NATO. Z tej okazji w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się 8 marca seminarium poświęcone tematyce funkcjonowania Polskich Sił Zbrojnych w NATO. W konferencji uczestniczyli wicemarszałek Zbigniew Ostrowski i sekretarz województwa Marek Smoczyk.

 

Traktat Północnoatlantycki powołujący NATO podpisano 4 kwietnia 1949 roku w Waszyngtonie. W sierpniu traktat wszedł w życie. Stanowił zobowiązanie stron do udzielenia obrony w przypadku agresji, której ofiarą padłoby państwo należące do Sojuszu. Wieloletnie starania dyplomatyczne Polski doprowadziły do przyjęcia naszego kraju do Paktu 12 marca 1999 roku. O tego czasu pozycja zajmowana przez Polskę w NATO stale wzrasta.

 

Dziś (8 marca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się seminarium „20 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO”. Wydarzenie zorganizował samorząd województwa we współpracy z toruńskim Stowarzyszeniem Polskich Artylerzystów. W spotkaniu udział wzięli dowódcy i przedstawiciele jednostek i instytucji wojskowych, między innymi Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej w Bydgoszczy, Centrum Doktryn i Szkolenia, 6 Samodzielnego Oddziału Geograficznego w Toruniu, 12 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Toruniu, 2 Pułku Inżynieryjnego w Inowrocławiu, 4. Brodnickiego Pułku Chemicznego, 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej, Centrum Szkolenia Sił Połączonych NATO (JFTC). Gośćmi spotkania byli także stacjonujący w Toruniu żołnierze amerykańscy z podpułkownikiem Ivenem T. Sugai (więcej informacji o wizycie żołnierzy w naszym regionie).

 

- Wstąpienie Polski do NATO zainicjowało okres zmian organizacyjnych i jakościowych Sił Zbrojnych RP. Moment przystąpienia do Sojuszu był dopiero początkiem naszej drogi ku bezpieczeństwu i swoistym testem, podczas którego ciągle wykazujemy swoją wartość jako wiarygodny i odpowiedzialny partner (...) Z okazji 20. rocznicy obecności Polskich Sił Zbrojnych w NATO pragnę życzyć żołnierzom wielonarodowego korpusu, który służy na kujawsko-pomorskiej ziemi, świetnej współpracy i współdziałania, byście byli jak palce splecionych dłoni - powiedział wicemarszałek Zbigniew Ostrowski w wystąpieniu otwierającym seminarium. 

 

W ramach spotkania wykład wygłosił pułkownik rezerwy dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wystąpienie dotyczyło powstania i zadań NATO oraz funkcjonowania Polskich Sił Zbrojnych w ramach Paktu.  Kolejne wystąpienie na temat partnerstwa i współpracy armii polskiej i amerykańskiej zaprezentował Iven T. Sugai, dowódca batalionu żołnierzy amerykańskich stacjonujących na toruńskim poligonie. Wykład przygotowany przez ppłk Szymona Czerwińskiego dotyczył wspólnych szkoleń i ćwiczeń w ramach NATO. O udziale w misjach Sojuszu i jego wpływie na struktury i uzbrojenie Polskich Sił Zbrojnych opowiedzieli gen. bryg. rez. Jarosław Wierzcholski oraz płk Marek Ślesik z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy. Ostatni z wykładów – wystąpienie płk Ireneusza Foka – poświęcony był roli i zadaniom Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w ramach współdziałania z Sojuszem Północnoatlantyckim w zakresie standaryzacji operacyjnej.

 

Program seminarium

 

Czytaj także:

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

8 marca 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 11 marca 2019 r.

 

Seminarium „20 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Seminarium „20 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Seminarium „20 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Seminarium „20 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Seminarium „20 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Seminarium „20 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Seminarium „20 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Seminarium „20 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl Seminarium „20 lat funkcjonowania Sił Zbrojnych Polski w NATO”, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone