Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów

Zaproszenie do udziału w konkursie

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza do udziału w konkursie (inkubator i dotacje) na innowacyjne pomysły dotyczące wspierania osób starszych i ich opiekunów. Nabór pomysłów trwa do 28 lutego.

 

Poszukiwane są pomysły:

 

 • łączące w niestandardowy sposób zasoby z potrzebami osób starszych lub ich opiekunów
 • szanujące podmiotowość osób starszych;
 • tworzące i wzmacniające więzi społeczne;
 • niestosowane dotąd w Polsce;
 • prowadzące do powstania nowych lub ulepszenia istniejących produktów, narzędzi lub usług, sposobów organizacji czy modeli działania;
 • możliwe do upowszechniania na szerszą skalę.

 

Organizatorzy zapewniają:

 

 • wsparcie ekspertów na każdym etapie rozwoju pomysłu o wartości od 5 do nawet 30 tys. zł;
 • dotację na testowanie rozwiązania w wysokości od 20 do 50 tys. zł;
 • od 15 do 50 godzin indywidualnej pracy z tutorem;
 • od 6 do 12 tys. zł dodatkowego wsparcia na dopracowanie innowacji;
 • udział w targach, warsztatach i prezentacjach;
 • miejsce w gronie społecznych innowatorów szukających rozwiązań na rzecz starszych osób zależnych lub ich opiekunów.

 

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zaprasza wszystkich, na co dzień mierzących się z problemem starości, organizacje i instytucje, autorów rozwiązań technologicznych, projektantów, artystów i społeczników, którzy są gotowi odpowiedzieć na społeczne wyzwania związane z sędziwą starością.

 

Więcej informacji na temat konkursu znaleźć można pod adresem: <http://sieciwsparcia.pl/o-konkursie/>

 

Menadżerem projektu jest Pan Bartosz Wiśniewski, z którym można kontaktować się pod numerami telefonu: (22) 225 33 70 / kom: 720 909 015 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, pod adresem: bartosz.wisniewski@e.org.pl.