Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Środki dla firm na badania i rozwój

Fot. Filip Kowalkowski
Fot. Filip Kowalkowski

Pod koniec lipca rozpoczyna się nabór wniosków w dwóch konkursach, dzięki którym możliwe będzie wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w kujawsko-pomorskich firmach. Konkurs ma charakter grantowy, to znaczy, że w jego wyniku zostaną wybrane instytucje otoczenia biznesu, które następnie rozdysponują środki wśród przedsiębiorstw. Do wykorzystania jest kwota niebagatelna, bo 84,5 mln złotych.


Obecnie istniejący dobry klimat dla działalności innowacyjnej, konkurencyjny rynek oraz stale zwiększające się nakłady przyczyniają się do wprowadzania innowacji technologicznych. Wspomagamy ten proces poprzez nasz Regionalny Program Operacyjny – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

W pierwszym konkursie, w którym do podziału jest 20 mln złotych, środki ostatecznie trafią do przedsiębiorstw na:

  • prowadzenia prac badawczo-rozwojowych wykorzystujące wysoko specjalistyczne usługi korzystania z infrastruktury IT udostępnionej w modelu chmury obliczeniowej;
  • zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w ośrodkach badawczych;
  • zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

 

Założenia drugiego konkursu z pulą środków w wysokości 64,5 mln złotych są podobne, z tym, że projekty nie muszą dotyczyć zaawansowanych technologii informatycznych. Dodatkowo wsparcie może być przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej.

 

Najważniejsze informacje:

  • nabór wniosków w konkursach trwa od 31 lipca do 14 sierpnia,
  • w puli konkursu dotyczącego technologii informatycznych jest 20 mln złotych,
  • w puli konkursu dotyczącego pozostałych dziedzin jest 64,5 mln złotych
  • więcej informacji o konkursach na stronie mojregio.eu tutaj i tutaj.

 

O obecnie trwających naborach piszemy w materiale „Fundusze unijne na rzecz rozwoju regionu”.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

10 lipca 2019 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.