Środowisko

Laureaci i uczestnicy konkursu (fot. ZS w Lubowidzu)
Laureaci i uczestnicy konkursu (fot. ZS w Lubowidzu)

Ponadregionalny Turniej Przyrodniczy „W harmonii z przyrodą”

Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy miał przyjemność partnerować organizacji IV Finału Ponadregionalnego Turnieju Przyrodniczego pt. „W harmonii z przyrodą”, który odbył się dn.17 maja 2023 r. w Zespole Szkół w Lubowidzu. W turnieju brali udział uczniowie klas IV-VI oraz VII-VIII z regionu Północnego Mazowsza. W komisji konkursowej zasiedli przedstawiciele szkoły w Lubowidzu, Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego oraz Nadleśnictwa Lidzbark.

 

Uczniowie rywalizowali w kategorii indywidualnej i zespołowej, w dwóch kategoriach wiekowych. Turniej składał się z kilku etapów. Pierwszym z nich był test wiedzy, który rozwiązywał indywidualnie każdy z uczestników.  Następnie na uczniów czekały trzy konkurencje zespołowe: koło fortuny, rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów leśnych oraz mikroskopowanie. Uczniowie pozytywnie zaskoczyli poziomem przygotowania, szczególnie w konkurencjach z wiedzy praktycznej. Świetnie poradzili sobie z rozpoznawaniem drzew i krzewów na podstawie liści i szyszek. Nie lada wyzwaniem okazało się mikroskopowanie. Podczas tej konkurencji reprezentanci zespołów musieli samodzielnie przygotować preparat, wykonać rysunek,  obliczyć powiększenie, a także opisać budowę mikroskopu. Najwięcej emocji zarówno uczestnikom, jak i komisji towarzyszyło podczas zmagań z „Przyrodniczo-Ekologicznym Kołem Fortuny”. W tej części konkursu liczyła się wiedza oraz szczęście, bowiem każda z drużyn, oprócz punktów za poprawnie udzielone odpowiedzi, miała szansę na wylosowanie punktów bonusowych.

 

Serdecznie gratulujemy laureatom, uczestnikom oraz dyrekcji szkoły i nauczycielom, którzy z powodzeniem od kilku lat organizują turniej „W harmonii z przyrodą”. Jak mogliśmy się przekonać, konkurs ten to doskonała okazja do poszerzenia przyrodniczej wiedzy uczniów oraz kształtowania nowych umiejętności. Porusza bardzo ważne aspekty związane z ekologią, ochroną przyrody i wymaga od uczestników wiedzy z obszaru wielu dziedzin, takich jak: ekologia, biologia, geografia czy leśnictwo. Jest to świetna okazja do nauczania przyrody poprzez działania praktyczne oraz rywalizację, a także do rozwijania zainteresowań uczniów.

 

Tekst: Ilona Wiśniewska

Zdjęcia: Zespół Szkół w Lubowidzu

 

Drużyna Szkoły Podstawowej w Chamsku (fot. ZS w Lubowidzu)Laureaci i uczestnicy konkursu (fot. ZS w Lubowidzu)Mikroskopowanie (fot. ZS w Lubowidzu)Przygotowywanie preparatów w konkurencji mikroskopowanie (fot. ZS w Lubowidzu)Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów leśnych (fot. ZS w Lubowidzu)Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów leśnych (fot. ZS w Lubowidzu)Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów leśnych (fot. ZS w Lubowidzu)Wręczenie nagród indywidualnych (fot. ZS w Lubowidzu)Wręczenie nagród indywidualnych (fot. ZS w Lubowidzu)Wręczenie nagród zespołowych (fot. ZS w Lubowidzu)