Kujawsko-Pomorska Wojewódzka Rada Seniorów

X posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia
X posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia

X posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej

X posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się 4 października 2016 r. w siedzibie Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

 

W trakcie posiedzenia Przewodnicząca Rady przedstawiła informacje na temat spotkania, zorganizowanego przez Rzecznika Praw Obywatelskich, które dotyczyło sytuacji seniorów po 75. roku życia i dedykowanej im opieki geriatrycznej, a także o polityce senioralnej realizowanej w Portugalii, koncentrując się na następujących kwestiach:

  • kształcenie kadr pomocy społecznej i służby zdrowia;
  • opieka nad seniorami w prywatnych domach opieki;
  • zaangażowanie w opiekę nad seniorami sąsiadów w formie wolontariatu;
  • pomoc ortopedyczna dedykowana seniorom.

 

Ponadto uczestnicy spotkania mieli możliwość wysłuchania prezentacji Pani Joanny Kamińskiej, animatora ds. społecznych Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych „Tłok”, prowadzącego Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, która przedstawiła Radzie prezentację dotyczącą świadczenia przez OWES (Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej) usług doradczych dla podmiotów ekonomii społecznej ukierunkowanych na rozwój wsparcia na rzecz osób starszych w środowisku lokalnym (prezentacja w załączeniu). Obecni na spotkaniu mieli też możliwość obejrzenia filmów prezentujących działania na rzecz seniorów realizowane przez organizacje wspierane przez Ośrodek „Tłok”. W dalszej części spotkania wystąpiła Pani Dorota Stanek, Dyrektor Biura LGD, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, która przedstawiła prezentację dotyczącą Lokalnych Strategii Rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim jako źródło wsparcia inicjatyw ukierunkowanych na aktywizację społeczno-kulturową osób starszych.

 

Prezentacje:

 

  • Świadczenie przez OWES (Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej) usług doradczych dla podmiotów ekonomii społecznej ukierunkowanych na rozwój wsparcia na rzecz osób starszych w środowisku lokalny – tutaj.
  • Lokalne Strategie Rozwoju w województwie kujawsko-pomorskim jako źródło wsparcia inicjatyw ukierunkowanych na aktywizację społeczno – kulturową osób starszych – tutaj.

 

X posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych i ZdrowiaX posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych i ZdrowiaX posiedzenie WRdsPS, fot.: Materiały własne Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia