Rolnictwo

Fragment drogi w miejscowości Piotrków Kujawski, fot. Departamentu Rolnictwa i Geodezji
Fot. Departamentu Rolnictwa i Geodezji

Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Pragnę poinformować, iż w dniu 2 lipca 2024 roku o godzinie 9:00 w Sali Sesyjnej (215) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu  planowane jest uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem Panów Marszałka Piotra Całbeckiego, Członka Zarządu Dariusza Kurzawy oraz Przewodniczącej Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pani Elżbiety Piniewskiej

 

W bieżącym roku dofinansowane będą 42 inwestycje drogowe prowadzone przez samorządy gminne na drogach dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości  30,90 kilometra
i dofinansowaniu ze strony Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 12,282 miliona złotych.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na ww. cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty te stanowią rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze.

 

Dochody budżetu województwa uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 82),  przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, w tym na tak ważkie społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

 

O środki te wnioskować mogą samorządy gminne z terenu województwa, zaś ich podziału dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Tegoroczni beneficjenci, rodzaj inwestycji i wartość wsparcia

 

Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia modernizacyjne polegają na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi. W latach 1999-2023 proces ten objął 2310 kilometrów dróg na obszarach wiejskich. Samorząd województwa wsparł te przedsięwzięcia kwotą ponad 138 milionów złotych.