Rolnictwo

Wręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP
Wręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP

Dotacje na drogi dojazdowe do gruntów rolnych

Dnia 22 czerwca br. w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego im. M. Znamierowskiej – Prüfferowej w Toruniu odbyło się uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych z udziałem Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego, Przewodniczącej Sejmiku Elżbiety Piniewskiej oraz Wicemarszałka Zbigniewa Sosnowskiego.

 

W bieżącym roku dofinansowanych będzie 70 inwestycji drogowych prowadzonych przez samorządy gminne na drogach dojazdowych do gruntów rolnych o łącznej długości 52,8 kilometra i dofinansowaniu w wysokości 6,98 miliona złotych.

 

Środki przeznaczone na dofinansowanie samorządów gminnych na ww. cel pochodzą z należności i opłat rocznych z tytułu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Opłaty stanowiące rekompensatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej i przeznaczenia ich na cele nierolnicze, mają w ramach sprawiedliwości społecznej i zrównoważonego rozwoju, zrekompensować społeczeństwu bezpowrotną stratę dla środowiska wynikającą ze zmiany użytkowania tegoż terenu.

 

Dochody budżetu województwa uzyskane zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1161z późn. zm.) przeznaczane są na szeroko rozumiane działania z zakresu ochrony i rekultywacji gruntów rolnych, w tym na tak ważkie społecznie sprawy jak budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych. O środki te wnioskować mogą samorządy gminne z terenu województwa, zaś ich podziału dokonuje Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Finansowane w ten sposób przedsięwzięcia modernizacyjne polegają na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii, budowie zjazdów i odwodnieniu drogi. W latach 1999-2020 proces ten objął 2221 kilometrów dróg na obszarach wiejskich. Samorząd województwa wsparł te przedsięwzięcia kwotą ponad 107,7 miliona złotych.

 

Wręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKPWręczenie czeków na modernizację dojazdów do gruntów rolnych, fot. Szymon Zdziebło tarantoga.pl dla UMWKP