Aktualności z LGD

NABORY WNIOSKÓW

Lokalna Grupa Działania Ziemia Gotyku  informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – obiekty infrastruktury

 

Numer konkursu : 3/2018

Termin składania wniosków: od dnia 27.04.2018 r. do dnia 11.05.2018 r.

Zakres tematyczny operacji: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej oraz rozwój obiektów infrastruktury.

Limit dostępnych środków w naborze wynosi: 1.385.245,10 PLN

 www.lgd.ziemiagotyku.com