Aktualności

Wręczenie umów, fot. Mikołaj Kuras
Wręczenie umów, fot. Mikołaj Kuras

Umowy RPO dla Inowrocławia i Brodnicy

Organizacja klubów młodzieżowych, warsztaty umiejętności komunikacyjnych, nauka autoprezentacji i spotkania motywacyjno-rozwojowe – to oferta, którą kierujemy do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub ubóstwem. 19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się wręczenie 11 umów o dofinansowanie projektów wybranych przez Lokalną Grupę Działania Inowrocław i Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. Umowy wręczyli marszałek Piotr Całbecki i Aneta Jędrzejewska, członek zarządu województwa. Podczas spotkania umowy na dofinansowanie budowy sal gimnastycznych otrzymali także włodarze gmin Dębowa Łąka (powiat wąbrzeski) i Rogowo (powiat żniński).

 

Wsparcie dla inicjatyw lokalnych jest niezwykle ważnym zadaniem samorządu województwa. Granty posłużą nie tylko aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców Inowrocławia i Brodnicy, ale także przyczynią się do szeroko rozumianego rozwoju społecznego w naszym regionie – mówi marszałek Piotr Całbecki.

 

Wybrane projekty do dofinansowania przez LGD Inowrocław dotyczą między innymi uruchomienia klubów młodzieżowych i działań w zakresie aktywnej integracji środowiskowej. Dofinansowanie w kwocie w sumie blisko 290 tysięcy złotych trafi do sześciu beneficjentów: organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i Gminy Inowrocław. LGD Inowrocław dysponuje kwotą 5,6 mln zł przeprowadzając nabory wniosków w zakresach między innymi uruchomienia kursów i staży zawodowych, poradnictwa specjalistycznego, w tym warsztatów z psychologiem, oraz doradztwa zawodowego dla osób poszukujących zatrudnienia, tworzenia klubów młodzieżowych, działań w zakresie aktywności, animacji i integracji społeczności lokalnych, budowy lokalnych partnerstw na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy wybrała projekty dotyczące między innymi uruchomienia działań w zakresie wsparcia opiekunów i rodziców osób niepełnosprawnych oraz wsparcia osób z problemami społecznymi. Dofinansowanie w kwotach pomiędzy 20-45 tysięcy złotych (łącznie około 170 tysięcy złotych) trafi do pięciu beneficjentów, fundacji i stowarzyszeń zajmujących się pomocą potrzebującym. Łącznie Lokalna Grupa Działania dysponuje kwotą 3,4 mln zł przeprowadzając nabory wniosków w zakresach między innymi uruchomienia kursów i staży zawodowych, poradnictwa specjalistycznego, w tym warsztatów z psychologiem, oraz doradztwa zawodowego dla osób poszukujących zatrudnienia, tworzenia klubów młodzieżowych, działań w zakresie aktywności, animacji i integracji społeczności lokalnych, budowy lokalnych partnerstw na rzecz tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw społecznych.

 

Lista wszystkich projektów

 

Lokalne grupy działania (LGD) to stowarzyszenia tworzone przez lokalne samorządy, organizacje pozarządowe i mieszkańców, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS). W całym regionie działa 28 takich partnerstw. Dysponują środkami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (179 mln zł.), Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (254 mln zł.) oraz PO Rybactwo i Morze (12 mln zł.). Więcej informacji na temat lokalnych grup działania na stronie mojregion.eu.

 

Podczas spotkania wręczyliśmy także umowy na dofinansowanie budowy sal gimnastycznych. Gmina Dębowa zbuduje salę sportową przy budynku Szkoły Podstawowej w Wielkich Radowiskach, natomiast gmina Rogowo zbuduję salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi w Gościeszynie. Obie inwestycje otrzymały po 500 tysięcy złotych z budżetu województwa.

 

Wydział Koordynacji RLKS

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

19 grudnia 2019 r.

Ostatnia aktualizacja: 27 grudnia 2019 r.

 

Wręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj KurasWręczenie umów, fot. Mikołaj Kuras