Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

sprawy społeczne

VIII posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Posiedzenie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, fot. Iwona Lizoń-Szurmiej

W dniu 2 września 2021 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu odbyło się kolejne posiedzenie Członków Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych  przy Marszałku Województwa.  Głównym tematem posiedzenia była sytuacja na rynku pracy osób niepełnosprawnych w województwie kujawsko-pomorskim. Temat ten zaprezentowała pani Mariola Wilmanowicz - Kierownik Wydziału Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy
w Toruniu.

Czytaj więcej

Nauka - klucz do poznania świata

Nauka -  klucz do poznania świata - grafika

Obowiązkiem rodzica powinno być dostarczanie motywacji i stwarzanie odpowiednich warunków do nauki. Zacząć należy od uświadomienia dzieciom, że zdaniem rodziców, szkoła i postępy w nauce są czymś bardzo ważnym.

Czytaj więcej

Profesjonaliści 2021.

fot. Biuro Wsparcia Rodziny  Przeciwdziałania Przemocy

Zapraszamy członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przemocy w rodzinie oraz członków grup roboczych pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na szkolenie pt. „Profesjonaliści”.

Czytaj więcej

Wsparcie na starcie!

Grafika - Wsparcie na starcie! Wspólny trud - wspólny sukces

Wsparcie ze strony rodziców w rozwijaniu kreatywności i ciekawości u dzieci jest nieocenione.

Czytaj więcej

Jesień rozpoczynamy szkoleniem dla realizatorów programu korekcyjno-edukacyjnego ,,Bez przemocy”

fot.: Strona pixabay-darmowa licencja

Informujemy, iż został ustalony termin szkolenia dla przyszłych trenerów programu ,,Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie”.

Czytaj więcej

Stalowe Anioły 2021 – przyjmujemy zgłoszenia

Statuetka „Stalowy Anioł”, fot. Mikołaj Kuras

Poświęcają swój czas innym z zaangażowaniem i ofiarnością, rozwiązując trudne problemy lokalnych społeczności – teraz mają okazję zostać nagrodzeni za swoje działania. Trwa nabór wniosków w konkursie samorządu województwa „Stalowy Anioł”. Zgłoszenia przyjmujemy do 30 września.

Czytaj więcej

Rusza nabór wniosków o nagrodę dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł”

Statuetka „Stalowy Anioł”, fot. Mikołaj Kuras

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza XV edycję Nagród Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej na rzecz mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego „Stalowy Anioł”.

Czytaj więcej

Podróże małe i duże

Grafika - Podróże małe i duże - Natura naszym drugim domem.

Żadna zabawka nie zastąpi wspólnie spędzonego czasu. Aktywne formy spędzania wolnego czasu z rodziną, to najlepszy sposób za zacieśnianie rodzinnych więzi i oderwanie się od codzienności. To co najlepiej wspominamy to wspólny czas, który spędzamy w najbliższym gronie.

Czytaj więcej

Tata to jest ktoś!

Wręczenie nagród w konkursie ,,Mój ojciec-dobrze być razem”. Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl dla UMWKP

Znamy wyniki szóstej edycji konkursu samorządu województwa „Mój ojciec – dobrze być razem” na pracę pisemną dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Wczoraj (24 czerwca) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się wręczenie nagród i wyróżnień. W uroczystości wzięła udział przewodnicząca sejmiku Elżbieta Piniewska. 

Czytaj więcej

III posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Uczestnicy posiedzenia

W dniu 22 czerwca 2021 r. odbyło się III posiedzenie I kadencji Rady Konsultacyjnej ds. Ochrony Konsumentów przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie online.

Czytaj więcej

Wsparcie Rodziny na Krajowych Dniach Pola

Stoisko Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu w czasie Krajowych Dni Pola w Minikowie, 19 czerwca 2021r., fot. Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

W dniach 19-20 czerwca 2021 r. odbyły się w Minikowie, w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego, Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe AGRO-TECH. Targi te mają swoją długoletnią tradycję i są od lat zaliczane do jednych z ważniejszych wystaw rolniczych w Polsce. Podczas targów, na stoisku promocyjnym województwa kujawsko-pomorskiego, przygotowanym przez Departament Rolnictwa i Geodezji oraz Departament Spraw Społecznych dystrybuowano materiały informacyjne.

Czytaj więcej

Tata to mistrz świata!

Grafika - Tata to mistrz świata! - 23 czerwca: Światowy Dzień Ojca!

„Jeden ojciec znaczy więcej niż stu nauczycieli” – to przesłanie kierujemy do obecnych i przyszłych ojców, aby uświadomić im, jak ważną rolę pełnią w wychowaniu potomstwa.

Czytaj więcej

Podsumowanie cyklu szkoleń pn.: „Rodzinny wywiad środowiskowy. Aktualności i zmiany”

Prezentacja

Departament Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, zakończył cykl szkoleń dla pracowników socjalnych pn.: „Rodzinny wywiad środowiskowy. Aktualności i zmiany”. Celem szkolenia było podniesienie wiedzy z zakresu praktycznego stosowania przepisów mających na celu przygotowanie do rzetelnego i kompleksowego przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego.

Czytaj więcej

VII posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa

uczestnicy posiedzenia

W dniu 16 czerwca 2021 r. odbyło się VII posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, w trybie online.

Czytaj więcej

Stalowe Anioły dla działaczy społecznych

Wręczenie Stalowych Aniołów, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Poświęcenie, ofiarność i zaangażowanie w pomaganiu innym to cechy jakimi wyróżniają się osoby nagrodzone „Stalowymi Aniołami” - statuetkami, które przyznawane są przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego w konkursie na najciekawsze i najbardziej wartościowe inicjatywy w dziedzinie pomocy społecznej. Laureatom nagrody wręczył w piątek (11 czerwca) marszałek Piotr Całbecki.

Czytaj więcej

Kadry oświatowe na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie

ulotka informacyjna

Dnia 8 czerwca 2021 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządu województwa z reprezentantami placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z ponad dwudziestu takich placówek działających w naszym województwie, które zaproszono na spotkanie, środowisko reprezentowane było przez przedstawicieli pięciu największych instytucji, i to zarówno publicznych jak i niepublicznych.

Czytaj więcej

Wszyscy działamy na rzecz silnej rodziny

zdjęcie ilustracyjne-zajęcia seminaryjno-warsztatowe dla duchownych

W pracy na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, ważne jest współdziałanie wszystkich, którzy funkcjonują w otoczeniu rodziny z problemem przemocy. Istotną rolę w pomaganiu rodzinie doświadczonej przemocą mają osoby zaufania publicznego, a wśród nich kapłani.

Czytaj więcej

Wsparcie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Fot. Mikołaj Kuras

Pod bezpłatnym numerem telefonu 800 154 030 i adresem e-mailowym niebieskalinia[at]kujawsko-pomorskie.pl działa Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia. Z konsultantami można się także spotkać od poniedziałku do piątku w Toruniu oraz w wyznaczonych dniach, podczas comiesięcznych dyżurów, w sześciu miastach naszego regionu.

Czytaj więcej

Wyróżnimy terapeutów zajęciowych

Ubiegłoroczna laureatka konkursu Magdalena Karwecka z podopiecznymi, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Najskuteczniejsi i najbardziej zaangażowani specjaliści terapii zajęciowej zostaną w tym roku po raz trzeci uhonorowani specjalnymi nagrodami zarządu województwa. Do zgłaszania kandydatów zapraszamy podmioty prowadzące placówki integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz organizacje pozarządowe i instytucje pomocowe kościołów i związków wyznaniowych. Na wnioski czekamy do 30 czerwca.

Czytaj więcej

Wyróżnimy terapeutów zajęciowych - ostatni tydzień na złożenie wniosku!

Ubiegłoroczna laureatka konkursu Magdalena Karwecka z podopiecznymi, fot. Filip Kowalkowski dla UMWKP

Najskuteczniejsi i najbardziej zaangażowani specjaliści terapii zajęciowej zostaną w tym roku po raz trzeci uhonorowani specjalnymi nagrodami zarządu województwa. Do zgłaszania kandydatów zapraszamy podmioty prowadzące placówki integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych oraz organizacje pozarządowe i instytucje pomocowe kościołów i związków wyznaniowych. Na wnioski czekamy do 30 czerwca.

Czytaj więcej

VI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w trybie online

Uczestnicy posiedzenia

W dniu 25 maja 2021 r. o godz. 10:00, odbyło się VI posiedzenie II kadencji Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej przy Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z udziałem Pana Marszałka Sławomira Kopyścia.

Czytaj więcej

III zdalne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia i I zdalne posiedzenie Zespołu ds. osób niepełnosprawnych przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Od prawej p. P. Bednarski, p. T. Kamiński podczas posiedzenia Zespołów działających przy K-P WRDS, fot. Beata Wiśniewska

W dniu 18 maja 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołów: ds. ochrony zdrowia i ds. osób niepełnosprawnych działających przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

W rodzinie siła!

Logotyp - Międzynarodowy Dzień Rodziny

"Rodzina to silnik umożliwiający podbój świata a zarazem bunkier, w którym można się schronić" - Maxime Chattam

Rodzina, to „miejsce”, w którym każdy z jej członków zawsze winien znaleźć ciepło, opiekę, bezpieczne schronienie, do którego może wrócić w trudnych chwilach życiowych. Rodzina stwarza warunki psychicznej równowagi, spokoju, odwagi, ufność do innych. Rodzina to „miejsce” spotkań z innymi ludźmi, struktura chroniąca człowieka przed samotnością.

Czytaj więcej

II posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego

Pani Halina Peplińska, Przewodnicząca Zespołu ds ochrony zdrowia podczas posiedzenia Zespołu, fot. Jarosław Łączny

W dniu 29 kwietnia 2021 r. odbyło się zdalne posiedzenie Zespołu ds. ochrony zdrowia działającego przy Kujawsko-Pomorskiej Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego.

Czytaj więcej

Zapraszamy na szkolenie dla realizatorów programu korekcyjno-edukacyjnego : „Bez przemocy”

fot. Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy

Biuro wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy zaprasza do udziału w szkoleniu korekcyjno-edukacyjnym ,, Bez przemocy” . Program korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone