Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj
  • Start
  • Rolnictwo i obszary wiejskie
  • Komunikat dla osób prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN)

Komunikat dla osób prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia azotanami pochodzenia rolniczego (OSN)

Informujemy, że w okresie marzec – czerwiec 2016 r. prowadzona będzie na zlecenie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej ankietyzacja prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych na azotany pochodzenia rolniczego, z których odpływ azotu ze źródeł rolniczych do wód należy ograniczyć (tzw. OSN). Ankietyzacja prowadzona jest w celu opracowania raportu dla Komisji Europejskiej dotyczącego trzeciego cyklu realizacji przepisów Dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG).

 

Ankietę będzie można wypełnić podczas wizyt ankieterów, w trakcie zaplanowanych spotkań w gminach, w których wyznaczono OSN, jak również poprzez stronę www: http://ankieta.azotany.mggp.com.pl.

 

Wypełniając Ankietę prowadzący działalność rolniczą na OSN będą mieli możliwość przedstawienia stanu realizacji programów działań i w ten sposób mogą mieć wpływ na kształt programu jaki zostanie opracowany dla kolejnego cyklu planistycznego. Informacje te mogą być kluczowe dla opracowania odpowiednich instrumentów wspierających podejmowanie właściwych działań w kolejnym cyklu raportowym.

 

Informacje o realizowanym zadaniu, w tym o celu i korzyściach wynikających z wypełniania ankiety znajdują się na stronie https://azotany.mggp.com.pl.

 

Zachęcamy wszystkich prowadzących działalność rolniczą na obszarach szczególnie narażonych do wypełnienia ankiety i kontaktu z ankieterami.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone