Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

 • Start
 • Urząd
 • Departamenty i pracownicy
Wybierz departamentWybierz departamentMenu Rozwijane
Wybierz wydziałWybierz wydziałMenu Rozwijane
Wybierz biuroWybierz biuroMenu Rozwijane


Biuro Radców Prawnych

Departament Audytu i Kontroli

 • Alfred Rak
  Tel. 56 62 18 459
  a.rak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 129
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Łacwik Danuta
  Tel. 56 62 18 459
  d.lacwik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 128
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń

Departament Audytu i Kontroli Wydział Audytu

Departament Audytu i Kontroli Samodzielne stanowisko ds. koordynacji i administracji systemu zarządzania jakością oraz kontroli zarządczej

Departament Audytu i Kontroli Wydział Kontroli

Departament Finansów

 • Adamczyk Paweł
  Tel. 56 62-18-310
  Fax 56 62 18 362
  skarbnik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu/ Skarbnik Województwa
  Pokój: 317
  Ulica: Plac Teatralny 2
 • Dagow Joanna
  Tel. 56 62-18-310
  Fax 56 62-18-362
  finanse@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: obsługa sekretariatu /starszy inspektor
  Pokój: 317
  Ulica: Plac Teatralny 2

Departament Finansów Wydział Planowania i Analiz

Departament Finansów > Wydział Planowania i Analiz Biuro Ekonomiki
Departament Finansów > Wydział Planowania i Analiz Biuro Planowania Budżetu RPO
Departament Finansów > Wydział Planowania i Analiz Biuro Planowania Budżetu Województwa

Departament Finansów Wydział Księgowości Funduszy Unijnych

Departament Finansów Wydział Księgowości Urzędu

Departament Finansów Wydział Księgowości Funduszy Celowych

Departament Finansów Wydział Sprawozdawczości i Księgowości Budżetu

Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza

Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza Wydział Programowania

 • Kaczmarek Eliza
  Tel. 56 62 18 639
  Kom. 795 534 403
  e.kaczmarek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 450
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza > Wydział Programowania Biuro ds. Przedsiębiorczości
Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza > Wydział Programowania Biuro ds. Środowiska i Transportu
Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza > Wydział Programowania Biuro ds. Społecznych
Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza > Wydział Programowania Biuro ds. Polityki Terytorialnej i Potencjałów Endogenicznych
Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza > Wydział Programowania Biuro ds. Instrumentów Finansowych

Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza Wydział Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

 • Kulik Anna
  Tel. 56 62 18 554
  Kom. 606 767 497
  a.kulik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 133
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Skalski Krzysztof
  Tel. 797 304 122
  k.skalski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 15
  Ulica: Gimnazjalna 2a
  Miejscowość: Bydgoszcz
 • Molenda Paulina
  Kom. 797 304 123
  p.molenda@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 15
  Ulica: Gimnazjalna 2a
  Miejscowość: Bydgoszcz
 • Błaszczyk Kamil
  Tel. 56- 621 87 94
  kamil.blaszczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 135
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Dembińska-Pyszczek Anna
  Tel. 56 62 18 486
  a.dembinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 135
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wiśniewski Marek
  Tel. 56 62 15 914, 56 62 18 268
  marek.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 135
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Węgorowska Ewa
  Tel. 54 23 56 721
  Kom. 797 304 126
  e.wegorowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 11
  Ulica: ul. Bechiego 2
  Miejscowość: Włocławek
 • Lisewska Monika
  Tel. 52 32 76 884
  m.lisewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 3
  Ulica: ul.Jagiellońska 9
  Miejscowość: Bydgoszcz
 • Kamila Frankowska
  Tel. 56 62 18 409
  k.frankowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 135
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Rydlewska Agata
  Tel. 56 62 18 598
  a.rydlewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 135
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Matyjasik Monika
  Tel. 56 62 18 529
  m.matyjasik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 137
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Boś Małgorzata
  Tel. 54 23 56 712
  m.bos@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: pok. nr 11
  Ulica: Włocławek ul.Bechiego 2
  Miejscowość: Włocławek
 • Kupnowicka Katarzyna
  Tel. 56 62 18 267
  k.kupnowicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 137
  Ulica: Plac Teatralny 2 87-100 Toruń
  Miejscowość: Toruń

Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza Wydział Zarządzania Programami Regionalnymi

 • Jaszczuk Iwona
  Tel. 56 62 18 638
  Kom. 664 048 549
  i.jaszczuk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 408
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Sawicka Dorota
  Kom. 571 293 040
  d.sawicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 405
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Słomska Karolina
  Tel. 56 62 18 678
  k.slomska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 405
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza > Wydział Zarządzania Programami Regionalnymi Biuro Zarządzania Systemem Wdrażania
Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza > Wydział Zarządzania Programami Regionalnymi Biuro Obsługi Systemów Informatycznych

Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza Biuro ds. Pomocy Technicznej

Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza Wydział Analiz i Ewaluacji

Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza > Wydział Analiz i Ewaluacji Biuro Analiz Funduszy Europejskich
Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza > Wydział Analiz i Ewaluacji Biuro Ewaluacji
Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza > Wydział Analiz i Ewaluacji Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości

Departament Zarządzania Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

Departament Infrastruktury Drogowej

 • Graban Małgorzata
  Tel. 56 62 18 350
  id.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor/ obsługa sekretariatu
  Pokój: 2
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Graczyk Mirosław
  Tel. 56 62 18 350
  miroslaw.graczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 2
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Artur Czapiewski
  Tel. 56 62 18 350
  a.czapiewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu
  Pokój: 5a
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Nawrotek Mirosław
  Tel. 56 62 18 350
  m.nawrotek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu
  Pokój: 2
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń

Departament Infrastruktury Drogowej Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 • Piątek Grzegorz
  Tel. 566218205
  Kom. 668523703
  g.piatek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 6
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Bąkowski Adam
  Tel. 56 62 18 791
  a.bakowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 8
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Mańkowski Dariusz
  Tel. 56 62 18 292
  d.mankowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 9
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Klana Monika
  Tel. 56 62 18 354
  m.klana@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 4
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Kopyłowska Anna
  Tel. 56 62 18 549
  anna.kopylowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 9
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Wojciech Pydyn
  Tel. 56 62 15 922
  w.pydyn@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 9
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Martika Drygalska
  Tel. 56 62 18 549
  m.drygalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń

Departament Infrastruktury Drogowej Biuro ds. Obsługi Finansowej Drogownictwa

 • Kopyłowska Alicja
  Tel. 56 62 15 831
  a.kopylowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 12
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń

Departament Infrastruktury Drogowej Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych

 • Nowakowski Krzysztof
  Tel. 56 62 18 573
  k.nowakowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 10
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Jasiński Marek
  Tel. 56 62 18 388
  m.jasinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 11
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Smykowska-Wilamowicz Marlena
  Tel. 56 62 18 221
  m.smykowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 11
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Burnat Mateusz
  Tel. 56 62 18 573
  m.burnat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 10
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń

Departament Infrastruktury Drogowej Biuro Inwestycji Drogowych

Departament Infrastruktury Drogowej Biuro ds. Zieleni przy Drogach

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Janczarski Jerzy
  Tel. 56 62 15 827
  Fax 56 658 50 01
  j.janczarski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Pokój: 55
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Butowska Monika
  Tel. 56 62 15 828
  Kom. 604 086 729
  m.butowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Pokój: 55b
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Radowska Anna
  Tel. 56 62 15 807
  Kom. 608 453 368
  Fax 56 658 50 01
  kn.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: sekretarka Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Pokój: 55
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydział Dziedzictwa Narodowego

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego > Wydział Dziedzictwa Narodowego Biuro Dziedzictwa Narodowego
 • Jeliński Krzysztof
  Tel. 883 326 607
  k.jelinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik Biura Dziedzictwa Narodowego
  Pokój: 57
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Grzywińska Angelina
  Tel. 56 62 18 755
  a.grzywinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 55B
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Sulińska Katarzyna
  Tel. 883 353 675
  k.sulinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 57
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Kończak Marzenna
  Tel. 56 62 15 826
  m.konczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 57
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Zielińska Marta
  Tel. 573 237 695
  marta.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 55B
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydział Kultury

 • Kryńska Marzenna
  Tel. 883 359 312
  m.krynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: naczelnik Wydziału Kultury
  Pokój: 60A
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Olszewska Marzanna
  Tel. 883 353 692
  m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 62D
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Majrowska Martyna
  Tel. 883 359 313
  m.majrowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 62A
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Zaremba Dorota
  Tel. 696 059 021
  d.zaremba@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 56
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Rzemykowska Anna
  Tel. 883 359 311
  a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 56
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Żywica Daria
  Tel. 56 62 12 537
  Kom. 604 086 634
  d.zywica@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 62A
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Kotas Karolina
  Tel. 572 213 022
  k.kotas@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 55B
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny

 • Walkusz Łukasz
  Tel. 56 62 18 311
  or.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 123
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kasprzak Małgorzata
  Tel. 56 62 18 568
  m.kasprzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora
  Pokój: 122
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Klajszmidt Kinga
  Tel. 56 62 18 311
  or.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor/obsługa sekretariatu
  Pokój: 123
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Gajda Agnieszka
  Tel. 56 62 18 249
  sekretarz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Sekretarka/obsługa sekretariatu Sekretarza Województwa
  Pokój: 332
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stankiewicz Julia
  Tel. 56 62 18 419
  ww.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor/obsługa sekretariatu Wicemarszałków
  Pokój: 323
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Fiedorowicz Katarzyna
  Tel. 56 62 18 470
  czw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Sekretarka/obsługa sekretariatu Członków Zarządu
  Pokój: 320
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny

 • Narolewski Andrzej
  Tel. 56 62 18 243
  a.narolewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału, Inspektor Ochrony Danych
  Pokój: 121
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny Biuro Organizacji Pracy
Departament Organizacyjny > Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny Archiwum
Departament Organizacyjny > Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny Biuro Podawczo - Kancelaryjne

Departament Organizacyjny Wydział Administracji

Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Biuro Utrzymania Nieruchomości
 • Mierczyński Mariusz
  Tel. 56 62 18 218
  Kom. 515 051 807
  m.mierczynski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 149
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ewa Urbanowska
  Tel. 56 62 18 777
  Kom. 571 293 047
  e.urbanowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 142
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Lizoń-Szurmiej Iwona
  Tel. 56 62 18 225
  Kom. 660 547 193
  i.szurmiej@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 142
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Olczykowska Elżbieta
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Starszy Portier - Koordynator
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Tabaczyński Krystian
  Tel. 56 62 18 558
  k.tabaczynski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 144
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bruk Andrzej
  Tel. 56 62 18 204
  Kom. 668 851 510


  Stanowisko: malarz
  Pokój: gospodarcze piwnica - 31
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pietruszewski Paweł
  Tel. 56 62 18 204
  Kom. 606 765 346


  Stanowisko: robotnik gospodarczy
  Pokój: gospodarcze piwnica - 31
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stawarczyk Łukasz
  Tel. 56 62 18 204
  Kom. 668 851 531


  Stanowisko: stolarz
  Pokój: gospodarcze piwnica - 30
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Lewicki Sławomir
  Tel. 56 62 18 204


  Stanowisko: robotnik gospodarczy
  Pokój: gospodarcze piwnica - 31
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Góral Jan
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jabłoński Krzysztof
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wronkowski Szymon
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Woźniak Jacek
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kamiński Tomasz
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ziółkowski Sebastian
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Zimmermann Tomasz
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Biuro Obsługi Transportowej Urzędu i Koordynacji Dostaw Grupowych
 • Dąbkowski Piotr
  Kom. 602 475 914
  p.dabkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 144
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wałecka Joanna
  Tel. 56 62 18 360
  Kom. 784 948 534
  j.walecka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 144
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Gasiorowski Jan
  Kom. 602 510 649


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jabłoński Grzegorz
  Kom. 660 417 550


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kamiński Karol
  Kom. 604 992 659


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kołodziej Janusz
  Kom. 600 037 985


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pawlak Włodzimierz
  Kom. 608 801 193


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Strzelecki Piotr
  Kom. 602 511 279


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Polaszewski Jacek
  Kom. 608 453 886
  j.polaszewski@kujawsksko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierowca
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Małkowski Mariusz
  Kom. 504 815 117


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Prella Jacek
  Kom. 453 691 229


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Biuro ds. Rozliczeń Pomocy Technicznej
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Biuro Ewidencji Majątkowej Urzędu
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Zespół ds. utrzymania infrastruktury technicznej
 • Głębocki Piotr
  Tel. 56 62 18 237
  Kom. 660 519 925
  p.glebocki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Koordynator zespołu
  Pokój: gospodarcze piwnica - 30
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kościelski Bogdan
  Tel. 56 62 18 204


  Stanowisko: robotnik gospodarczy
  Pokój: gospodarcze piwnica - 30
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Zespół ds. zaopatrzenia i utrzymania czystości
 • Dudek Ewa
  Tel. 56 62 18 355
  Kom. 784 951 608
  e.dudek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor/Koordynator wieloosobowego stanowiska pracy ds. zaopatrzenia i utrzymania czystości
  Pokój: 144
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kolawa Małgorzata
  Tel. 566218294
  Kom. 668 304 620


  Stanowisko: catering
  Pokój: gospodarcze piwnica - 99
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pietruszewska Iwona
  Kom. 571 293 027


  Stanowisko: catering
  Pokój: Elana piwnica
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Wydział Informatyzacji Urzędu

 • Rzemykowski Wojciech
  Tel. 56 62 18 337
  Kom. 784 952 037
  w.rzemykowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik
  Pokój: 333a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Chełmińska-Pyrek Ewelina
  Tel. 56 62 12 591
  Kom. 519 579 304
  e.chelminska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 151
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Trokowski Michał
  Tel. 56 62 18 682
  m.trokowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 333a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stochmalski Michał
  Tel. 56 62 18 547
  Kom. 571 293 022
  m.stochmalski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 333a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Informatyzacji Urzędu Biuro Oprzyrządowania Technicznego
 • Stucke Jacek
  Tel. 56 62 12 525
  Kom. 502 698 397
  j.stucke@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 148
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Daniszewski Radosław
  Tel. 56 62 18 245
  Kom. 666 071 165
  r.daniszewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 143
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ruszczak Łukasz
  Tel. 56 62 18 223
  Kom. 784 936 176
  l.ruszczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 143
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kantor Mariusz
  Tel. 56 62 18 666
  m.kantor@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 148
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Rybicki Łukasz
  Tel. 56 62 18 520
  Kom. 517 692 702
  l.rybicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 159
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Nowakowski Kacper
  Tel. 56 62 18 787
  kacper.nowakowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Młodszy Referent
  Pokój: 159
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Dąbrowski Franciszek
  Tel. 56 65 21 818
  f.dabrowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Młodszy Referent
  Pokój: 159a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Biuro Obsługi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

 • Beata Wiśniewska
  Tel. 56 652 18 84
  Kom. 514 456 512
  b.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 329b
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Inspektor Ochrony Danych

Departament Organizacyjny Biuro Mienia Województwa

Departament Planowania Rozwoju i Innowacji

Departament Planowania Rozwoju i Innowacji Biuro Planowania Rozwoju Województwa

Departament Planowania Rozwoju i Innowacji Biuro Nauki i Innowacji

Departament Planowania Rozwoju i Innowacji Wydział Współpracy Regionalnej

 • Gostkowska-Kunert Justyna
  Tel. 56 621 85 94
  j.gostkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: naczelnik wydziału
  Pokój: 222
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
Departament Planowania Rozwoju i Innowacji > Wydział Współpracy Regionalnej Biuro Monitorowania Rozwoju Województwa
Departament Planowania Rozwoju i Innowacji > Wydział Współpracy Regionalnej Biuro ds. Współpracy z Samorządami Lokalnymi

Departament Promocji

Departament Promocji Biuro Obsługi BIP

Departament Promocji Biuro Organizacji Wydarzeń Promocyjnych

Departament Promocji Wydział Promocji Historycznej

Departament Promocji Biuro Promocji Projektów Multimedialnych

Departament Promocji Wydział Promocji Projektów Unijnych

Departament Rolnictwa i Geodezji

 • Czarnecki Wiesław
  Tel. 56 621 8324
  w.czarnecki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 608
  Ulica: ul. Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Zakrzewska Edyta
  Tel. 56 621 8325
  Kom. 571 293 080
  e.zakrzewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora
  Pokój: 608
  Ulica: ul. Targowa13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Łyżeń Marlena
  Tel. 56 621 8380
  Kom. 784 994 965
  rw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista /obsługa sekretariatu
  Pokój: 608
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Rolnictwa i Geodezji Biuro Geodety Województwa

Departament Rolnictwa i Geodezji Geodeta Województwa

 • Pawelec Grzegorz
  Tel. 56 621 25 83
  Kom. 604 473 326
  g.pawelec@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Geodeta Województwa
  Pokój: 506 - IV piętro
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Rolnictwa i Geodezji Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Departament Rolnictwa i Geodezji Wydział Rolnictwa

 • Figel-Stolcman Katarzyna
  Kom. 453 056 932
  k.figel-stolcman@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 513
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Górska Iwona
  Tel. 56 621 5932
  i.gorska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: ds. wdrażania innowacyjnych technologii w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym - Starszy inspektor
  Pokój: 601
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Grabek Przemysław
  Tel. 56 621 5892
  p.grabek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: ds. Gospodarki Wodnej, Melioracji i Ochrony Przeciwpowodziowej - Główny specjalista
  Pokój: 603
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Janicki Marcin
  Tel. 56 621 5923
  Kom. 728 493 870
  m.janicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej - Główny Specjalista
  Pokój: 601
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Jurzysta Jarosław
  Tel. 56 621 5932
  Kom. 784 995 042
  j.jurzysta@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: ds. wdrażania innowacyjnych technologii w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym - Główny specjalista
  Pokój: 601
  Ulica: ul.Targowa13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Rolnictwa i Geodezji Wydział Rozwoju Wsi

 • Rafał Chruścicki
  Tel. 56 621 5921
  Kom. 571 293 089
  r.chruscicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 615
  Ulica: Targowa13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Sierakowska Dorota
  Tel. 56 621 5933
  Kom. 784 994 946
  d.sierakowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 613
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Masewicz Magdalena
  Tel. 56 621 5933
  Kom. 784 951 983
  m.masewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 613
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Niedbalska Lidia
  Tel. 56 621 5919
  l.niedbalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 612
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Domski Łukasz
  Tel. 728 494 320
  l.domski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 601
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Chlebowicz Bartłomiej
  Tel. 56 621 5918
  Kom. 571 293 005
  b.chlebowicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 612
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
Departament Rolnictwa i Geodezji > Wydział Rozwoju Wsi Biuro Projektów Rozwoju Wsi
 • Brykała Krystyna
  Tel. 56 621 5934
  k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 606
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Ciesielska Maria
  Tel. 56 621 5920
  m.ciesielska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 604
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Darowska Beata
  Tel. 56 621 5924
  Kom. 784 994 905
  b.darowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 605
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Koszucka Ewa
  Tel. 56 621 5924
  Kom. 784 994 951
  e.koszucka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 605
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Żeglarski Andrzej
  Tel. 56 621 5915
  Kom. 784 994 954
  a.zeglarski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 603
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
Departament Rolnictwa i Geodezji > Wydział Rozwoju Wsi Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
 • Dybowska Anna
  Tel. 56 621 5897
  Kom. 662 103 201
  a.dybowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 616
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Cieszyńska Jolanta
  Tel. 56 621 5897
  Kom. 784 995 122
  j.cieszynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 616
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Grudzińska Karolina
  Tel. 56 621 5912
  Kom. 784 995 144
  k.grudzinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 616
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Siemiątkowska Elżbieta
  Tel. 56 652 18 11
  Kom. 668 407 545
  e.siemiatkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 115
  Ulica: ul.M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Tuczyńska Agnieszka
  Tel. 56 621 25 66
  Kom. 604 781 381
  a.tuczynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca dyrektora
  Pokój: 101
  Ulica: M. Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Witkowska Violetta
  Tel. 56 652 18 94
  Kom. 668 552 139
  v.witkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca dyrektora
  Pokój: 108
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Sądej Joanna
  Tel. 56 652 18 11
  Kom. 668 407 545
  ws.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Obsługa sekretariatu/Starszy inspektor
  Pokój: 114
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zacharczuk Przemysław


  Stanowisko: Pomoc administracyjna
  Pokój: 114
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych

 • Dembiński Jarosław
  Kom. 784 936 064
  j.dembinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 150
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bolewska Dorota
  Kom. 660 691 425
  d.bolewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 151
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kuraś Wojciech
  Kom. 690 550 928
  w.kuras@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 151
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Tołwińska Katarzyna
  Tel. 660 702 237
  k.tolwinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 151
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Wdrażania Projektów Leader

 • Szary Kacper
  Tel. 56 652 18 49
  Kom. 660 692 322
  k.szary@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 144
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bartkowska Anna
  Tel. 797-304-110
  a.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 139
  Ulica: M.Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wilandt Katarzyna
  Kom. 728 539 573
  k.wilandt@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 139
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Balicka Emilia
  Kom. 668 552 362
  e.balicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 105
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Mejer Patrycja
  Tel. 56 652 18 98
  p.mejer@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 145
  Ulica: M. Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Weroniecki Jakub
  Tel. 56 652 18 98
  Kom. 660 693 642
  j.weroniecki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 145
  Ulica: M.Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wojciechowska Justyna
  Tel. 56 621 25 05
  Kom. 797 304 107
  j.wojciechowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 139
  Ulica: M.Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łukasiak Joanna
  Tel. 666 383 605
  j.lukasiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 105
  Ulica: M. Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Analiz i Pomocy Technicznej

 • Małkiewicz Iwona
  Tel. 56 652 18 42
  Kom. 604 779 679
  i.malkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 146
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Pieszak Anna
  Kom. 797 304 109
  a.pieszak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 103
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Rychlicki Piotr
  Tel. 56 621 59 06
  Kom. 660 692 679
  p.rychlicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 103
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łowicka Joanna
  Tel. 56 652 18 41
  Kom. 604 779 879
  j.lowicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 102
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Maliszewska-Pawlik Agnieszka
  Kom. 660 693 675
  a.maliszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 103
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Kontroli

 • Buczkowski Marek
  Kom. 604 992 484
  m.buczkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 148
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Pawłowska Katarzyna
  Kom. 660 691 607
  k.pawlowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 106
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Piecha Sebastian
  Kom. 660 694 159
  s.piecha@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 106
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Włoczewska Monika
  Kom. 604 992 658
  m.wloczewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 106
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zasada Lidia
  Kom. 660 692 238
  l.zasada@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 151
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Guziewicz Michał
  Kom. 660 693 655
  m.guziewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 106
  Ulica: M. Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Autoryzacji Płatności

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Wdrażania Umów

 • Angielczyk Anna
  Tel. 56 621 25 11
  Kom. 604 781 081
  a.angielczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 107
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Czapliński Miłosz
  Tel. 56 652 18 90
  m.czaplinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 107
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Deorocka - Milak Maria
  Tel. 56 621 25 11
  m.milak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 107
  Ulica: M. Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości

 • Pollak Agata
  Tel. 56 652 18 48
  a.paribek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 104
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kubicka Marta
  Kom. 660 691 101
  m.kubicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 149
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Milak Bartłomiej
  Tel. 56 652 18 43
  b.milak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 104
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Tołwiński Mateusz
  Kom. 690 550 930
  m.tolwinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 104
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Roszak Paweł
  Tel. 56 652 18 53
  p.roszak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 149
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Sportu i Turystyki

Departament Sportu i Turystyki Wydział Sportu i Kultury Fizycznej

 • Binkowski Piotr
  Tel. 883 353 688
  p.binkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 60
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Cyrankowski Artur
  Kom. 664 775 558
  a.cyrankowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Koordynator Wydziału
  Pokój: 60
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Kosiewicz-Wawrzonkowska Dominika
  Tel. 56 62 15 889
  Kom. 883 359 308
  d.kosiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 58
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Sawka Anna
  Tel. 56 62 18 586
  Kom. 604 086 278
  a.sawka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 58
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
Departament Sportu i Turystyki > Wydział Sportu i Kultury Fizycznej Biuro Promocji Zdrowego Stylu Życia
 • Majchrzak Patrycja
  Kom. 571 293 030
  p.majchrzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Koordynator Biura Promocji Zdrowego Stylu Życia
  Pokój: 60
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Huzakowska-Borek Agnieszka
  Tel. 56 62 12 528
  Kom. 571 293 008
  a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 329 C
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Sportu i Turystyki Wydział Turystyki

Departament Sportu i Turystyki > Wydział Turystyki Biuro ds. Rozwoju Turystyki
 • Stokłosa Małgorzata
  Tel. 56 62 18 780
  Kom. 728 494 689
  m.stoklosa@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 62 E
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Grzecznowska-Homik Agata
  Tel. 56 62 18 423
  Kom. 728 989 862
  a.grzecznowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 62 E
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Komorowska Agnieszka
  Tel. 56 62 18 423
  a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 62 E
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Wiśniewski Marek
  Tel. 56 62 18 453
  Kom. 795 536 701
  m.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 62 E
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Daria Grenda
  Tel. 56 62 18 423


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 62 E
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
Departament Sportu i Turystyki > Wydział Turystyki Biuro ds. Usług Turystycznych
 • Tyburska-Myrta Beata
  Tel. 56 62 18 541
  Kom. 698641715
  b.myrta@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 61
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Mielcarek Marek
  Tel. 56 62 18 464
  Kom. 608 489 519
  m.mielcarek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Specjalista
  Pokój: 61
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Katarzyna Maszewska
  Tel. 56 62 18 212
  Kom. 56 62 18 217
  k.maszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 60
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

 • Żejmo-Wysocka Krystyna
  Tel. 56 652 18 96
  k.wysocka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: p.o. Dyrektora
  Pokój: 17 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Skopińska Milena
  Tel. 602 321 060
  m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Z-ca Dyrektora
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kurasz Marcin
  Tel. 56 652 18 17
  Kom. 451 167 610
  m.kurasz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Z-ca Dyrektora
  Pokój: 28 (główny budynek)
  Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Foksińska Marta
  Tel. 56 652 18 96
  sz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: obsługa sekretariatu
  Pokój: 18 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Boniecki Waldemar
  Kom. 507 498 866


  Stanowisko: kierowca/pomoc administracyjna
  Pokój: 20 (budynek główny)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

 • Przewoźny Krzysztof
  Tel. 56 652 18 21
  Kom. 514 456 520
  k.przewozny@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 12 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łuczyszyn - Rudolf Dorota
  Tel. 56 652 18 54
  d.luczyszyn-rudolf@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 21 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Marcinkowska Katarzyna
  Tel. 56 621 25 73
  Kom. 571 293 071
  k.marcinkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 21 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Rumiński Mateusz
  Tel. 56 652 18 54
  m.ruminski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 21 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia > Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Biuro Realizacji Dofinansowań
 • Tomaszewska Małgorzata
  Tel. 56 652 18 66
  Kom. 514 456 505
  m.tomaszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 22 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bernacka Aleksandra
  Tel. 56 652 18 66
  a.bernacka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 22 (budynek główny)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Król Anna
  Tel. 56 652 18 66
  Kom. 514 456 511
  a.kielbasa@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 22 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Agatowska Joanna
  Tel. 56 652 18 55
  j.agatowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 13/14 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kroczek Magdalena
  Tel. 56 652 18 39
  m.kroczek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 13/14 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wolska Monika
  Tel. 56 652 18 39
  Kom. 572 085 141
  m.wolska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 13/14 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łukasiak Mariusz
  Tel. 56 621 25 19
  m.lukasiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 13/14 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Wydział Polityki Społecznej

 • Habant Jacek
  Tel. 56 652 18 10
  Kom. 668 495 386
  j.habant@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 23 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia > Wydział Polityki Społecznej Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego
 • Malinowska-Pelczar Agnieszka
  Tel. 56 652 18 44
  a.pelczar@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: A3 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Dubilewicz Beata
  Tel. 56 652 18 71
  b.dubilewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: A2 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Drojma Jowita
  Tel. 883 359 297
  j.drojma@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: A2 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kowalczyk Monika
  Tel. 56 621 25 44
  m.kowalczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: A2 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia > Wydział Polityki Społecznej Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • Piekarek Dorota
  Tel. 56 652 18 14
  Kom. 698 902 291
  d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 8 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Joppek Arkadiusz
  Tel. 56 652 18 15
  a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Lorek Paweł
  Tel. 56 652 18 12
  p.lorek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wierszyło Elżbieta
  Tel. 56 652 18 13
  e.wierszylo@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Siałkowska Anna
  Tel. 56 621 2520
  a.sialkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Szpejna Agnieszka
  Tel. 56 652 18 19
  Kom. 602 178 153
  a.szpejna@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 35 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Karolina Różycka
  Tel. 56 621 25 13
  k.rozycka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 35 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Leśniewska Monika
  Tel. 56 652 18 61
  m.lesniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia > Wydział Polityki Społecznej Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Niedziałkowski Piotr
  Kom. 571 204 292
  p.niedzialkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: A5 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Czepiel Beata
  Tel. 56 621 58 68
  b.czepiel@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: A4 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Dąbrowska Małgorzata
  Tel. 56 621 25 15
  malgorzata.dabrowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: A4 (budynek główny)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Jesionkowska Joanna
  Kom. 571293077
  j.jesionkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: A4 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Smieszek Anna
  Tel. 56 621 58 68
  a.smieszek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 4A (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Wydział Zdrowia

 • Barbara Ptaszyńska
  Tel. 56 652 18 05
  Kom. 798 909 934
  b.ptaszynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 29 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Ciborowska-Przewięźlikowska Ewa
  Tel. 56 652 18 78
  Kom. 571 293 075
  e.ciborowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 31 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bołądź Joanna
  Tel. 56 652 18 68
  j.boladz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 34 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Karpik-Piekarek Paulina
  Tel. 56 652 18 81
  p.karpik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 30 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kuźniewicz Danuta
  Tel. 56 621 25 07
  d.kuzniewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 34 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Chaberska Joanna
  Tel. 56 652 18 22
  Kom. 668 408 975
  j.chaberska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 10 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Lemańska-Gerc Sylwia
  Tel. 56 652 18 16
  s.lemanska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 10 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wójcicka-Obłój Magdalena
  Tel. 56 652 18 73
  Kom. 572 143 612
  m.obloj@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 36 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Załucka Rita
  Tel. 56 652 18 20
  Kom. 602 178 210
  r.zalucka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 36 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Augustyniak Magdalena
  Tel. 56 652 18 69
  m.augustyniak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 32A (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Piotrowska Agnieszka
  Tel. 56 62 12 560
  agnieszka.piotrowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 30
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Derda Marlena
  Tel. 56 621 87 54
  m.derda@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 10 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Mejger-Winiarska Justyna
  Tel. 56 621 59 05
  j.mejger@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 32A (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wąsik Beata
  Tel. 56 621 25 09
  b.wasik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 32 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Środowiska

 • Wiśniewska Maria
  Tel. 56 621 85 71
  Kom. 784 994 165
  maria.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: dyrektor departamentu
  Pokój: 204
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Sosnowska Agnieszka
  Tel. 56 621 58 98
  Kom. 784 987 358
  a.sosnowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: zastępca dyrektora departamentu
  Pokój: 114
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Wasielewski Leszek
  Tel. 56 621 58 47
  Kom. 604 443 505
  l.wasielewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: zastępca dyrektora departamentu
  Pokój: 210
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Paszkiewicz Anna
  Tel. 56 621 85 71
  Kom. 784 994 165
  sg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: obsługa sekretariatu
  Pokój: 203
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Środowiska Wydział Ochrony Środowiska

Departament Środowiska > Wydział Ochrony Środowiska Biuro Gospodarki Odpadami
Departament Środowiska > Wydział Ochrony Środowiska Biuro Baz Danych

Departament Środowiska Biuro Kontroli

 • Kozłowski Bogdan
  Tel. 56 621 87 86
  b.kozlowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik biura
  Pokój: 504
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Rochnowska Dorota
  Tel. 56 621 58 33
  Kom. 571 293 032
  d.rochnowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 503
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Romaniuk Maciej
  Tel. 56 621 58 30
  Kom. 784 994 634
  m.romaniuk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 504
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Wierzbowski Piotr
  Tel. 56 621 58 33
  Kom. 728 494 693
  p.wierzbowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 503
  Ulica: ul. Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Środowiska Biuro Ochrony Przyrody i Łowiectwa

Departament Środowiska Biuro Pozwoleń Środowiskowych

Departament Środowiska Geolog Wojewódzki - Biuro Geologa

Departament Środowiska Biuro Polityki Ekologicznej

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Wydział Naborów i Umów

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Naborów i Umów Biuro ds. Organizacji Naborów i Umów EFRR
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Naborów i Umów Biuro ds. Organizacji Naborów i Umów EFS+
 • Makowska Anna
  Tel. 56 621 25 95
  a.makowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 213
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Rzymkowska Beata
  Tel. 56 652 18 29
  b.rzymkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 215
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zięba Magdalena
  Tel. 56 621 25 17
  m.zieba@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 215
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Piwowarska Martyna
  Tel. 56 621 25 61
  m.piwowarska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 215
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Burzak Karolina
  Tel. 56 652 18 60
  k.burzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 214
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Paulina Ryńska
  Tel. 56 621 25 89
  p.rynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Natalia Filipiuk
  Tel. 56 652 18 60
  n.filipiuk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 214
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Wydział Raportowania i Analiz

 • Urtnowska Barbara
  Tel. 56 652 18 51
  b.urtnowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 115
  Ulica: ul. Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Śnieżawska Sylwia
  Tel. 56 62 18 684
  Fax 56 62 18 730
  s.sniezawska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik
  Pokój: 204
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bruzdewicz-Gill Justyna
  Tel. 56 652 18 51
  j.gill@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 115
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Forsztek Dominik
  Tel. 56 62 15 837
  Fax 56 62 18 730
  d.forsztek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 115
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kołosowska-Sudoł Anna
  Tel. 56 62 15 844
  Fax 56 62 18 730
  a.kolosowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 205
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Rakowski Marcin
  Tel. 56 62 18 706
  Fax 56 62 18 730
  m.rakowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 205
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Romańska Anna
  Tel. 56 62 15 851
  Fax 56 62 18 730
  a.romanska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 115
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Sadecka Małgorzata
  Tel. 56 62 18 626
  Fax 56 62 18 730
  m.sadecka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: gł. specjalista
  Pokój: 205
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Zimoląg Joanna
  Tel. 56 62 12 547
  Fax 56 62 18 730
  j.zimolag@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 204
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Wydział Wdrażania Projektów EFRR

 • Mórawski Krzysztof
  Tel. 56 62 18 703
  k.morawski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 301
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Weryfikacji Postępowań PZP
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów I
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów II
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów III
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów IV
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów V

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Wydział Wdrażania Projektów EFS +

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wdrażania Projektów EFS + Biuro ds. Edukacji i Kształcenia
 • Lewandowska Renata
  Tel. 56 62 12 592
  r.lewandowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 239
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Cetkowski Łukasz
  Tel. 56 621 25 53
  l.cetkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 219
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Stopikowska Katarzyna
  Tel. 56 652 18 67
  k.stopikowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 247
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wasielewska Elżbieta
  Tel. 56 621 25 00
  e.wasielewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 247
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Opińska Karolina
  Tel. 784 069 461
  k.opinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 221
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zdybel Ewelina
  Tel. 56 652 18 09
  e.zdybel@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 247
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Dąbrowski Arkadiusz
  Tel. 56 621 25 00
  a.dabrowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 247
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kłodawska Elżbieta
  Tel. 56 621 25 54
  e.klodawska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 243
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kruczyńska Agnieszka
  Tel. 56 621 25 55
  a.kruczynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 243
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kręplewska Dobrosława
  Kom. 690 600 412
  d.kreplewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 205
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Sarnacka Anna
  Tel. 56 621 25 33
  a.sarnacka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 222
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kozłowska Monika
  Tel. 56 62 12 510
  m.kozlowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 222
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Andrzejewska Joanna
  Tel. 56 62 12 555
  j.andrzejewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 243
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Pięta Monika
  Tel. 56 621 25 58
  m.pieta@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 222
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kasprzyk Katarzyna
  Tel. 56 621 25 33
  k.kasprzyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 222
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: toruń
 • Adamczyk Anna
  Tel. 56 652 18 95
  a.adamczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 208
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Gawrońska Izabela
  Tel. 56 652 18 75
  i.gawronska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 219
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Podpora Karolina
  Tel. 56 621 25 58
  k.podpora@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Janisiewicz Agnieszka
  Tel. 56 652 18 75
  a.janisiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 219
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
 • Weronika Zachwieja
  Tel. 56 652 18 75
  w.zachwieja@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 219
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Mateusz Kilaszewski
  Tel. (56) 6212554


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 243
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wdrażania Projektów EFS + Biuro ds. Usług Społecznych
 • Ładysz Magdalena
  Tel. 56 621 25 54
  m.bolewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 209
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Raś Marta
  Tel. 56 621 25 80
  m.ras@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 223
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kalka Daniel
  d.kalka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Dalecka-Barczak Joanna
  Tel. 56 652 18 03
  j.dalecka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 236
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Milewska Maria
  Tel. 56 621 25 79
  m.milewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 223
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Osmoła Mariusz
  Tel. 56 652 18 64
  m.osmola@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 224
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Klawińska Izabela
  Tel. 56 621 59 16
  i.klawinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 223
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Małkiewicz Jolanta
  Tel. 56 621 25 18
  j.malkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 236
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Marcinkowska Anna
  Tel. 56 652 18 85
  a.marcinkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 239
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Poszytek Paulina
  Tel. 56 652 1874
  p.poszytek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 242
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Szynkiewicz Paulina
  Tel. 56 621 25 59
  p.szynkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 224
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wasiołek Magdalena
  Tel. 56 652 18 93
  m.wasiolek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 223
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Pleskot Anna
  Tel. 56 621 25 79
  a.pleskot@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 223
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
 • Mucharska Milena
  Tel. 56 621 25 65
  m.mucharska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 236
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Chudzik Karolina
  Tel. 56 62 12 565
  k.chudzik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 236
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Małgorzata Lasota - Dwojnych
  Tel. 56 621 87 68
  m.lasota@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 223
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Marta Ziółkowska
  Tel. 56 62 12 571


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 236
  Ulica: ul. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Burdzy Anna
  Tel. 56 652 18 93
  a.burdzy@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 224
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
 • Adam Sroka
  Tel. 56 621 25 10
  a.sroka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 222
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wdrażania Projektów EFS + Biuro ds. obsługi finansowej
 • Kuć Jacek
  Tel. 56 652 18 50
  j.kuc@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Brachowski Marcin
  Tel. 56 652 18 79
  m.brachowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Jędrzejewski Marcin
  Tel. 56 621 25 06
  m.jedrzejewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kaczmarek Małgorzata
  Tel. 56 621 25 26
  m.kaczmarek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Liczbik-Kulasińska Marzena
  Tel. 56 621 25 63
  m.liczbik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Skulska Joanna
  Tel. 56 621 25 22
  j.skulska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wdrażania Projektów EFS + Biuro ds. Aktywnej Integracji i Zdrowia
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wdrażania Projektów EFS + Biuro ds. RLKS
 • Kołoszko Kamila
  Tel. 56 652 18 07
  k.koloszko@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 252
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Robakiewicz Katarzyna
  Tel. 56 621 25 62
  k.robakiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 258
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Robotnikowski Bartłomiej
  Tel. 56 621 25 62
  b.robotnikowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 258
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Walusiak Katarzyna
  Tel. 453 048 877
  k.walusiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 256
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wróblewski Maciej
  Tel. 56 652 18 80
  m.wroblewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 256
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Żelazny-Podolska Dagmara
  Kom. 600 038 237
  d.podolska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 257
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Żak Aleksandra
  Kom. 784 602 951
  a.zak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 257
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Michał Burzak
  Kom. 784 602 951
  m.burzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 257
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Wydział Wyboru Projektów EFRR

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wyboru Projektów EFRR Biuro Wyboru Projektów I
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wyboru Projektów EFRR Biuro Wyboru Projektów II

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Wydział Wyboru Projektów EFS +

 • Bocian Anna
  Tel. 56 621 59 31
  a.bocian@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik
  Pokój: 248
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wyboru Projektów EFS + Biuro ds. Edukacji
 • Dembińska Małgorzata
  Tel. 56 652 18 83
  m.dembinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 212
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kaczorek Łukasz
  Tel. 56 621 25 52
  l.kaczorek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 253
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kowalska Kinga
  Tel. 56 621 25 34
  k.kowalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 254
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Olszowy Łukasz
  Tel. 56 621 25 90
  l.olszowy@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 207
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Polewka Monika
  Tel. 56 621 25 78
  m.polewka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 207
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Korgus de Willart Elżbieta
  Tel. 56 652 18 95
  e.willart@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 208
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Stępińska-Kamińska Dorota
  Tel. 56 621 25 78
  d.stepinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 207
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wyboru Projektów EFS + Biuro Spraw Społecznych, Zdrowia i Kształcenia
Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Wyboru Projektów EFS + Biuro ds. Włączenia Społecznego

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Wydział Kontroli Wdrażania EFRR

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Wydział Kontroli Wdrażania EFS+

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Wydział Analiz i Zachowania Trwałości

Departament Wdrażania Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza > Wydział Analiz i Zachowania Trwałości Biuro Zachowania Trwałości

Departament Współpracy Zagranicznej

 • Burdziej Magdalena
  Tel. 56 62 15 903
  Kom. +48 883 353 689
  m.burdziej@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor
  Pokój: 9
  Ulica: ul. Kopernika 4
  Miejscowość: Toruń
 • Król Iwona
  Tel. 56 62 18 342
  dz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Obsługa sekretariatu Starszy inspektor
  Pokój: 7
  Ulica: ul. Kopernika 4
  Miejscowość: Toruń

Departament Współpracy Zagranicznej Wydział Współpracy Zagranicznej

Departament Współpracy Zagranicznej Biuro Regionalne w Brukseli

Departament Współpracy Zagranicznej Wydział Projektów Międzynarodowych

Departament Współpracy Zagranicznej > Wydział Projektów Międzynarodowych Biuro Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Gabinet Marszałka

 • Sawińska Beata
  Tel. 56 621 84 90
  b.sawinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor
  Pokój: 232
  Ulica: ul. Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Boniecki Paweł
  Tel. 56 62 18 460
  Kom. 604 087 175
  p.boniecki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora
  Pokój: 224
  Ulica: ul. Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Magdalena Karbowska
  Tel. 56 62 18 490
  m.karbowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Obsługa sekretariatu
  Pokój: 232
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Gabinet Marszałka Kancelaria Marszałka

 • Stępień-Janusz Anna
  Tel. 56 62 18 255
  mw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: obsługa sekretariatu - podinspektor
  Pokój: 223
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Gulewska Magdalena
  Tel. 56 62 18 599
  Kom. 571 293 073
  m.gulewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 224
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Konieczny Wojciech
  Tel. 571 293 021
  w.konieczny@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 325
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ciesielski Krzysztof
  Tel. 56 62 18 599
  Kom. 571 293 073
  k.ciesielski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 223
  Ulica: Plac Teatralny 2
 • Ardanowski Maciej
  Tel. 56 62 18 524
  Kom. 514592766
  m.ardanowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 325
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Cecylia Lenart
  Tel. 56 62 18 469
  Kom. 503 349 381
  c.lenart@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 224
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Anna Kowalska
  Tel. 56 62 18 407
  Kom. 571 293 024
  a.kowalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 325
  Ulica: ul. Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Gabinet Marszałka Biuro ds. Współpracy Zewnętrznej

Gabinet Marszałka Biuro Prasowe

 • Krzemińska Beata
  Tel. 56 62 18 227
  Kom. 602 510 152
  b.krzeminska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Rzecznik prasowy, kierownik biura
  Pokój: 217
  Ulica: ul. Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Brzykcy Małgorzata
  Tel. 56 62 18 562
  Kom. 797 538 420
  m.brzykcy@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 219
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Nowak Agnieszka
  Tel. 56 62 18 590
  a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 219
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Sarnowska Julita
  Tel. 56 62 18 338
  j.kosinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 218
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wodzińska-Jaworska Izabela
  Tel. 56 62 18 203
  i.wodzinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 218
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Aleksandra Mikulska
  Tel. 56 62 18 344
  a.mikulska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 219
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kamil Miliszewski
  Tel. 56 62 18 521
  k.miliszewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 219
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Kancelaria Sejmiku

Kancelaria Sejmiku Biuro Przewodniczącego Sejmiku

Kancelaria Sejmiku Biuro Obsługi Sejmiku

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Grendzicki Tomasz
  Tel. 56 62 18 265
  t.grendzicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  Pokój: 139
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Sekretarz województwa

Wydział Certyfikacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza

 • Sąsiadek-Chuchra Anna


  Stanowisko: Dyrektor
  Pokój: 3B
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Wydział Certyfikacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Sekretariat Wydziału Certyfikacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza

 • Sekretariat Wydziału Certyfikacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza
  Tel. 664-036-145
  certyfikacjarpo@kujawsko-pomorskie.pl


  Pokój: 5
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Wydział Certyfikacji Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza Biuro Certyfikacji Wydatków

 • Hejenkowska Danuta
  Tel. 56 652 18 34
  Kom. 602-381-056
  Fax 56 656 11 29
  d.hejenkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 3
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Ałtyn Justyna
  Tel. 56 621 25 12
  Fax 56 656 11 29
  j.altyn@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bazińska Agnieszka
  Tel. 56 652 18 97
  Kom. 797-304-101
  Fax 56 656 11 29
  a.bazinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 2
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Błędzka Mirosława
  Tel. 56 652 18 36
  Fax 56 656 11 29
  m.bledzka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Górski Krzysztof
  Tel. 56 652 18 38
  Fax 56 656 11 29
  k.gorski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Sarnowska Katarzyna
  Tel. 56 621 25 12
  Fax 56 656 11 29
  k.sarnowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Stępień Anna
  Tel. 56 652 18 38
  Fax 56 656 11 29
  a.stepien@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zawałkiewicz Karolina
  Tel. 56 652 18 36
  Fax 56 656 11 29
  k.zawalkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Wydział Koordynacji RLKS

 • Szymański Bartosz
  Tel. 56 652 18 23
  Kom. 571 293 072
  b.szymanski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor
  Pokój: 5
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Pilichowska Iwona
  Tel. 56 62 12 538
  rlks.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor/Obsługa sekretariatu
  Pokój: 4
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Borkowska Joanna
  Kom. 660 691 123
  j.borkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Pomoc administracyjna
  Pokój: 2
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej - Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Zarzycka Justyna
  Tel. 56 621 58 87
  j.zarzycka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 6
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Cieszyński Jerzy
  Tel. 56 652 18 99
  j.cieszynski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 6
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Anna Domżalska
  Tel. 56 621 58 87
  a.domzalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 6
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Torkowska Karolina
  Tel. 571 293 035
  karolina.kowalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Pomoc administracyjna
  Pokój: 2
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Mierzwińska Weronika
  Tel. 56 621 58 87
  w.mierzwinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 6
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń

Wydział Koordynacji RLKS Biuro ds. Umów Ramowych RLKS

 • Kiernozek Mariusz
  Tel. 602 178 094
  m.kiernozek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 3
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Lewandowska Agnieszka
  Kom. 660 691 123
  a.lewandowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 2
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Brejnak Małgorzata
  Kom. 571 293 035
  m.brejnak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 2
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Jeżewska Ewa
  Tel. 56 652 18 45
  e.jezewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 1
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Śmigielska Agnieszka
  Tel. 56 652 18 45
  a.smigielska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 1
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Sobolewski Karol
  Kom. 668 516 636
  k.sobolewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 2
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń

Departament Transportu

Departament Transportu Biuro Transportu Drogowego

Departament Transportu Biuro Transportu Kolejowego

Departament Transportu Biuro Kontroli Transportu

Departament Edukacji

 • Ficner Czesław
  Tel. 604 474 475
  c.ficner@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 251
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Rudewicz Violetta
  Tel. 56 62 18 779
  Fax 56 621 05 13
  ek.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor - sekretariat Departamentu Edukacji
  Pokój: 251
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń

Departament Edukacji Wydział Edukacji i Nadzoru

 • Więckowska Beata
  Tel. 883 359 301
  b.wieckowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Z-ca Dyrektora Departamentu Edukacji
  Pokój: 252
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Basiewicz Edyta
  Tel. 883 326 604
  e.basiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 232
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
Departament Edukacji > Wydział Edukacji i Nadzoru Biuro Projektów Jednostek Oświatowych
 • Opińska Katarzyna
  Tel. 571 293 029
  katarzyna.opinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Marchlewicz - Frelek Monika
  Kom. 668 506 914
  m.marchlewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista - koordynator projektu
  Pokój: 234
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Nowak Robert
  Kom. 728 833 932
  r.nowak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor - koordynator projektu
  Pokój: 253
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Krzeszewska Iwona
  Tel. 602 711 773
  i.krzeszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Specjalista - koordynator projektu "Dostrzec to, co niewidoczne"
  Pokój: 253
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Więcławski Damian
  Tel. 795 572 088
  d.wieclawski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor – koordynator projektu
  Pokój: 232
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Jankowska Magdalena
  Tel. 668 506 915
  magdalena.jankowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor - koordynator projektu
  Pokój: 233
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Duda Barbara
  Tel. 56 621 25 69
  b.duda@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Specjalista
  Pokój: 233
  Ulica: Pl. Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Kaniewska Sylwia
  Tel. 883 326 605
  s.kaniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 233
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Zontek Magdalena
  Kom. 571 293 085
  m.zontek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 233
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
Departament Edukacji > Wydział Edukacji i Nadzoru Biuro ds. Nadzoru nad Jednostkami Oświatowymi
 • Wyczółkowska Anna
  Tel. 662 302 327
  a.wyczolkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Anna Szpak
  Tel. 784 986 575
  a.szpak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Ndozi Ewa
  Tel. 883 353 690
  e.ndozi@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 232
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul.Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Wieczerzak Iwona
  Tel. 883 326 608
  i.wieczerzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Fijałkowska Anna
  Tel. 784 993 947
  a.fijalkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń

Departament Edukacji Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 • Przybył Jarosław
  Kom. 784 952 061
  j.przybyl@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 235
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Babiarz Michał
  Kom. 883 353 686
  m.babiarz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor – koordynator „Edupolis” i dwumiesięcznika „UczMy”
  Pokój: 256
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Lewandowska Marta
  Kom. 509 851 825
  m.lewandowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 255
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Drozdowski Andrzej
  Kom. 504 179 706
  a.drozdowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 232
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
Departament Edukacji > Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Biuro Realizacji Projektów Edukacyjnych
 • Łajczak Kamila
  Kom. 883 359 314
  k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 258
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Kowalski Adam
  Kom. 795 475 365
  a.kowalski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Specjalista – koordynator projektu "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-Masz"
  Pokój: 253
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Wieczorek Monika
  Kom. 660 691 016
  m.wieczorek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 253
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Musiatowicz Urszula
  Kom. 668 506 972
  u.musiatowicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor - koordynator projektu "Niebo nad Astrobazami"
  Pokój: 257
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Meller Sylwia
  Tel. 56 62 18 785
  Kom. 797 304 115
  s.meller@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 257
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Laskowska Beata
  Kom. 728 494 690
  b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor - koordynator projektu "Region Nauk Ścisłych"
  Pokój: 256
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Sanocka Monika
  Kom. 795 181 950
  m.sanocka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 256
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
Departament Edukacji > Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Zespół ds. Polityki Edukacyjnej
 • Nadolny Piotr
  Kom. 668 506 961
  p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista - koordynator zespołu ds. polityki edukacyjnej
  Pokój: 258
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Mrówczyńska Jolanta
  Kom. 883 326 609
  j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Bartkowska Maria
  Kom. 668 507 768
  m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba:Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Szmalc Paweł
  Kom. 571 293 087
  p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor - koordynator projektu "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"
  Pokój: 258a
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Chojnacka Marta
  Kom. 883 359 302
  marta.chojnacka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2, siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Basiewicz Mirosław
  Tel. 56 62 15 829
  m.basiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 257
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Mieszkalska Magdalena
  Kom. 784 995 076
  m.mieszkalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 255
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Kowalkowska Maja
  Kom. 571 293 000
  m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń

Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

 • Sobkowiak Olgierd
  Tel. 56 62 18 281
  Fax 56 62 18 455
  o.sobkowiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 337a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ręglewska Marta
  Tel. 56 621 18 281
  zw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor, obsługa sekretariatu
  Pokój: 337
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego

Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Wydział ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji > Wydział ds. Obsługi Inwestycji Urzędu Biuro Planowania i Rozliczania Inwestycji
Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji > Wydział ds. Obsługi Inwestycji Urzędu Biuro Realizacji Inwestycji

Biuro Przewodniczącego Sejmiku

Departament Obsługi Zarządu i Spraw Pracowniczych

Departament Obsługi Zarządu i Spraw Pracowniczych Wydział Kadr

Departament Obsługi Zarządu i Spraw Pracowniczych Wydział Kadr - BHP

 • Błońska Joanna
  Tel. 56 62 18 286
  j.blonska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista ds. BHP
  Pokój: 415a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wierska Karolina
  Tel. 56 62 15 902
  Kom. 451 050 961  
  k.wierska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor/Specjalista ds. BHP
  Pokój: 415a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Obsługi Zarządu i Spraw Pracowniczych Biuro Obsługi Zarządu

Departament Obsługi Zarządu i Spraw Pracowniczych Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

 • Lala Eugeniusz
  Tel. 56 62 18 297
  e.lala@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 138
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Grendzicki Tomasz
  Tel. 56 62 18 265
  t.grendzicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 139
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Boniecki Maciej
  Tel. 56 62 15 896
  m.boniecki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Specjalista
  Pokój: 409
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Styś Jędrzej
  Tel. 56 62 15 896
  j.stys@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Specjalista
  Pokój: 409
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Realizacji Projektów Unijnych

Departament Realizacji Projektów Unijnych Wydział Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych

Departament Realizacji Projektów Unijnych > Wydział Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych Biuro ds. Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych
 • Pawlas Aneta
  Tel. 56 62 18 235
  a.pawlas@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 350
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bubnow Miłosz
  Tel. 56 62 18 769
  Kom. 698 928 818
  m.bubnow@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik Biura
  Pokój: 341
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bystrzycki Arkadiusz
  Tel. 56 62 18 630
  a.bystrzycki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 346
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Labon Brajan
  Tel. 56 62 18 793
  b.labon@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 350
  Ulica: Plac Teatralny 2 87-100 Toruń
  Miejscowość: Toruń
 • Słowik Marta
  Tel. 56 62 18 433
  m.slowik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 350
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Gęstwa Beata
  Tel. 56 62 15 928
  b.gestwa@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 346
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Realizacji Projektów Unijnych Wydział Realizacji E-projektów

 • Wójcik Alicja
  Tel. 56 62 18 556
  a.wojcik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 20
  Ulica: Włocławska 167
  Miejscowość: Toruń
Departament Realizacji Projektów Unijnych > Wydział Realizacji E-projektów Biuro ds. realizacji e-projektów
Departament Realizacji Projektów Unijnych > Wydział Realizacji E-projektów Biuro rozliczeń finansowych

Departament Rozwoju Gospodarczego

Departament Rozwoju Gospodarczego Wydział Planowania Rozwoju Gospodarczego

 • Kołodziejczyk Agnieszka
  Tel. 56 621 8775
  a.kolodziejczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: naczelnik wydziału
  Pokój: 19
  Ulica: Kopernika 4
  Miejscowość: Toruń
 • Dziekoński Olgierd
  Tel. 56 621 8775


  Stanowisko: główny specjalista, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. rozwoju gospodarczego
  Ulica: Kopernika 4
  Miejscowość: Toruń
Departament Rozwoju Gospodarczego > Wydział Planowania Rozwoju Gospodarczego Biuro Rozwoju Gospodarczego
Departament Rozwoju Gospodarczego > Wydział Planowania Rozwoju Gospodarczego Biuro Projektów Gospodarczych

Departament Rozwoju Gospodarczego Biuro Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.