Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

 • Start
 • Pracownicy Urzędu
Wybierz departamentWybierz departamentMenu Rozwijane
Wybierz wydziałWybierz wydziałMenu Rozwijane
Wybierz biuroWybierz biuroMenu Rozwijane


Biuro Radców Prawnych

Departament Audytu i Kontroli

 • Alfred Rak
  Tel. 56 62 18 459
  a.rak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 129
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Łacwik Danuta
  Tel. 56 62 18 459
  d.lacwik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 128
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń

Departament Audytu i Kontroli Wydział Audytu

Departament Audytu i Kontroli Samodzielne stanowisko ds. koordynacji i administracji systemu zarządzania jakością oraz kontroli zarządczej

Departament Audytu i Kontroli Wydział Kontroli

Departament Cyfryzacji

Departament Cyfryzacji Wydział Realizacji E-projektów

 • Wójcik Alicja
  Tel. 56 62 18 556
  a.wojcik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 20
  Ulica: Włocławska 167
  Miejscowość: Toruń
Departament Cyfryzacji > Wydział Realizacji E-projektów Biuro ds. realizacji e-projektów

Departament Cyfryzacji Biuro rozliczeń finansowych

Departament Finansów

 • Adamczyk Paweł
  Tel. 56 62-18-310
  Fax 56 62 18 362
  skarbnik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu/ Skarbnik Województwa
  Pokój: 317
  Ulica: Plac Teatralny 2
 • Dagow Joanna
  Tel. 56 62-18-310
  Fax 56 62-18-362
  finanse@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: obsługa sekretariatu /starszy inspektor
  Pokój: 317
  Ulica: Plac Teatralny 2

Departament Finansów Wydział Planowania i Analiz

Departament Finansów > Wydział Planowania i Analiz Biuro Ekonomiki
Departament Finansów > Wydział Planowania i Analiz Biuro Planowania Budżetu RPO
Departament Finansów > Wydział Planowania i Analiz Biuro Planowania Budżetu Województwa

Departament Finansów Wydział Księgowości Funduszy Unijnych

Departament Finansów Wydział Księgowości Urzędu

Departament Finansów Wydział Księgowości Funduszy Celowych

Departament Finansów Wydział Sprawozdawczości i Księgowości Budżetu

Departament Funduszy Europejskich

Departament Funduszy Europejskich Wydział Zarządzania Programami Regionalnymi

Departament Funduszy Europejskich > Wydział Zarządzania Programami Regionalnymi Biuro ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacji
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Zarządzania Programami Regionalnymi Biuro ds. Przedsiębiorczości i Instrumentów Finansowych
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Zarządzania Programami Regionalnymi Biuro ds. Środowiska i Transportu
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Zarządzania Programami Regionalnymi Biuro ds. Społecznych
 • Tkaczyk Lucyna
  Tel. 56 62 18 616
  l.tkaczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 402
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Banasiak Michał
  Tel. 56 621 58 58
  m.banasiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 402
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Swoińska-Lasota Lucyna
  Tel. 56 62 12 576
  l.swoinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 401
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Szada Sylwia
  Tel. 56 62 15 858
  s.szada@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 402
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Angowska Dagmara
  Tel. 56 62 18 796
  Kom. +48 797 557 395
  d.angowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownika Biura
  Pokój: 400
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Skubiszewska Anna
  Tel. 56 62 12 532
  a.skubiszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 401
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bugajski Piotr
  Tel. 56 621 25 32
  p.bugajski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 401
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Zarządzania Programami Regionalnymi Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Zarządzania Programami Regionalnymi Biuro Zarządzania Systemem Wdrażania

Departament Funduszy Europejskich Wydział Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Departament Funduszy Europejskich Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

 • Reszkowski Edward
  Tel. 56 62 18 642
  Kom. 784 951 907
  e.reszkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Rzecznik Funduszy Europejskich
  Pokój: 447
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wiktorska Agnieszka
  Tel. 56 62 18 750
  a.wiktorska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 405
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Funduszy Europejskich Wydział Analiz i Ewaluacji

Departament Funduszy Europejskich > Wydział Analiz i Ewaluacji Biuro Analiz Funduszy Europejskich
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Analiz i Ewaluacji Biuro Ewaluacji
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Analiz i Ewaluacji Biuro Obsługi Systemów Informatycznych

Departament Funduszy Europejskich Wydział Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych

Departament Funduszy Europejskich > Wydział Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych Biuro ds. Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych Biuro ds. Pomocy Technicznej

Departament Infrastruktury Drogowej

 • Graczyk Mirosław
  Tel. 56 62 18 350
  miroslaw.graczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 2
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Artur Czapiewski
  Tel. 56 62 18 350
  a.czapiewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu
  Pokój: 5a
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Nawrotek Mirosław
  Tel. 56 62 18 350
  m.nawrotek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu
  Pokój: 2
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Jasińska Marta
  Tel. 56 62 18 350
  ID.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Stanowisko ds. obsługi pracy Departamentu
  Pokój: 2
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Stankiewicz Julia
  Tel. 566218350
  ID.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: stanowisko ds. obsługi pracy Departamentu
  Pokój: 2
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń

Departament Infrastruktury Drogowej Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 • Piątek Grzegorz
  Tel. 566218205
  Kom. 668523703
  g.piatek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 6
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Bąkowski Adam
  Tel. 56 62 18 791
  a.bakowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 8
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Mańkowski Dariusz
  Tel. 56 62 18 292
  d.mankowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 9
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Dankowska Monika
  Tel. 56 62 18 354
  m.dankowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 4
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Kopyłowska Anna
  Tel. 56 62 18 549
  anna.kopylowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 9
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Wojciech Pydyn
  Tel. 56 62 15 922
  w.pydyn@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 9
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Wojciech Steinborn
  Tel. 56 621 82 42
  w.steinborn@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 4
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Martika Drygalska
  Tel. 56 62 18 549
  m.drygalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń

Departament Infrastruktury Drogowej Biuro ds. Obsługi Finansowej Drogownictwa

Departament Infrastruktury Drogowej Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych

 • Nowakowski Krzysztof
  Tel. 56 62 18 573
  k.nowakowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 10
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Jasiński Marek
  Tel. 56 62 18 388
  m.jasinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 11
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Smykowska-Wilamowicz Marlena
  Tel. 56 62 18 221
  m.smykowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 11
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Burnat Mateusz
  Tel. 56 62 18 573
  m.burnat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 10
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń

Departament Infrastruktury Drogowej Biuro Inwestycji Drogowych

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Janczarski Jerzy
  Tel. 56 62 15 827
  Fax 56 658 50 01
  j.janczarski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Pokój: 55
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Butowska Monika
  Tel. 56 62 15 828
  Kom. 604 086 729
  m.butowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Pokój: 55b
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Radowska Anna
  Tel. 56 62 15 807
  Kom. 608 453 368
  Fax 56 658 50 01
  kn.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: sekretarka Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Pokój: 55
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydział Dziedzictwa Narodowego

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego > Wydział Dziedzictwa Narodowego Biuro Dziedzictwa Narodowego
 • Jeliński Krzysztof
  Tel. 883 326 607
  k.jelinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik Biura Dziedzictwa Narodowego
  Pokój: 57
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Grzywińska Angelina
  Tel. 56 62 18 755
  a.grzywinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 55B
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Sulińska Katarzyna
  Tel. 883 353 675
  k.sulinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 57
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Kończak Marzenna
  Tel. 56 62 15 826
  m.konczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 57
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Zielińska Marta
  Tel. 573 237 695
  marta.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 55B
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydział Kultury

 • Kryńska Marzenna
  Tel. 883 359 312
  m.krynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: naczelnik Wydziału Kultury
  Pokój: 60A
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Olszewska Marzanna
  Tel. 883 353 692
  m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 62D
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Majrowska Martyna
  Tel. 883 359 313
  m.majrowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 62A
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Zaremba Dorota
  Tel. 696 059 021
  d.zaremba@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 56
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Rzemykowska Anna
  Tel. 883 359 311
  a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 56
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Żywica Daria
  Tel. 56 62 12 537
  Kom. 604 086 634
  d.zywica@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 62A
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Wolak Anna
  Tel. 56 62 18 795
  Kom. 571 293 076
  a.wolak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 62D
  Ulica: ul. Plac Teatralny 2, siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Kotas Karolina
  Tel. 572 213 022
  k.kotas@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 55B
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny

 • Walkusz Łukasz
  Tel. 56 62 18 311
  or.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 123
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kasprzak Małgorzata
  Tel. 56 62 18 568
  m.kasprzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora
  Pokój: 122
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Klajszmidt Kinga
  Tel. 56 62 18 311
  or.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 123
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Graban Małgorzata
  Tel. 56 621 84 70
  czw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor, obsługa sekretariatu Członków Zarządu
  Pokój: 320
  Ulica: Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Zasadzińska Kinga
  Tel. 56 62 18 419
  ww.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor, obsługa sekretariatu Wicemarszałków
  Pokój: 323
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Gajda Agnieszka
  Tel. 56 62 18 249
  sekretarz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Sekretarka, obsługa sekretariatu Sekretarza Województwa
  Pokój: 332
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny

 • Narolewski Andrzej
  Tel. 56 62 18 243
  a.narolewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału, Inspektor Ochrony Danych
  Pokój: 121
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny Biuro Organizacji Pracy
Departament Organizacyjny > Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny Archiwum
Departament Organizacyjny > Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny Biuro Podawczo - Kancelaryjne

Departament Organizacyjny Wydział Administracji

Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Biuro Utrzymania Nieruchomości
 • Mierczyński Mariusz
  Tel. 56 62 18 218
  Kom. 515-051-807
  m.mierczynski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 149
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ewa Urbanowska
  Tel. 56 62 18 777
  Kom. 571 293 047
  e.urbanowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 142
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Lizoń-Szurmiej Iwona
  Tel. 56 62 18 225
  Kom. 660 547 193
  i.szurmiej@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 142
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Olczykowska Elżbieta
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Starszy Portier - Koordynator
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Tabaczyński Krystian
  Tel. 56 62 18 558
  k.tabaczynski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 144
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bruk Andrzej
  Tel. 56 62 18 204
  Kom. 668 851 510


  Stanowisko: malarz
  Pokój: gospodarcze piwnica - 31
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pietruszewski Paweł
  Tel. 56 62 18 204
  Kom. 606 765 346


  Stanowisko: robotnik gospodarczy
  Pokój: gospodarcze piwnica - 31
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stawarczyk Łukasz
  Tel. 56 62 18 204
  Kom. 668 851 531


  Stanowisko: stolarz
  Pokój: gospodarcze piwnica - 30
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Lewicki Sławomir
  Tel. 56 62 18 204


  Stanowisko: robotnik gospodarczy
  Pokój: gospodarcze piwnica - 31
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Góral Jan
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jabłoński Krzysztof
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Prella Jacek
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wronkowski Szymon
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bartkowski Wojciech
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Woźniak Jacek
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kamiński Tomasz
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ziółkowski Sebastian
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Biuro Obsługi Technicznej Urzędu
 • Dąbkowski Piotr
  Kom. 602 475 914
  p.dabkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 144
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wałecka Joanna
  Tel. 56 62 18 360
  j.walecka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 144
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Gasiorowski Jan
  Kom. 602 510 649


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jabłoński Grzegorz
  Kom. 660 417 550


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kamiński Karol
  Kom. 604 992 659


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kołodziej Janusz
  Kom. 600 037 985


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pawlak Włodzimierz
  Kom. 608 801 193


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Strzelecki Piotr
  Kom. 602 511 279


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Polaszewski Jacek
  Kom. 608 453 886
  j.polaszewski@kujawsksko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierowca
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Małkowski Mariusz


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Biuro ds. Rozliczeń Pomocy Technicznej
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Biuro Ewidencji Majątkowej Urzędu
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Zespół ds. utrzymania infrastruktury technicznej
 • Głębocki Piotr
  Tel. 56 62 18 237
  Kom. 660 519 925
  p.glebocki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Koordynator zespołu
  Pokój: gospodarcze piwnica - 30
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kościelski Bogdan
  Tel. 56 62 18 204


  Stanowisko: robotnik gospodarczy
  Pokój: gospodarcze piwnica - 30
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Zespół ds. zaopatrzenia i utrzymania czystości
 • Dudek Ewa
  Tel. 56 62 18 355
  Kom. 784 951 608
  e.dudek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Koordynator wieloosobowego stanowiska pracy ds. zaopatrzenia i utrzymania czystości
  Pokój: 144
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Nowakowska Krystyna
  Tel. 566218294
  Kom. 668 304 620


  Stanowisko: catering
  Pokój: gospodarcze piwnica - 99
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pietruszewska Iwona
  Kom. 571 293 027


  Stanowisko: catering
  Pokój: Elana piwnica
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Wydział Informatyzacji Urzędu

 • Rzemykowski Wojciech
  Tel. 56 62 18 337
  Kom. 784 952 037
  w.rzemykowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik
  Pokój: 333a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Chełmińska-Pyrek Ewelina
  Tel. 566212591
  Kom. 519-579-304
  e.chelminska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 151
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Trokowski Michał
  Tel. 56 62 18 682
  m.trokowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 333a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stochmalski Michał
  Tel. 56 62 18 547
  Kom. 571 293 022
  m.stochmalski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 333a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Informatyzacji Urzędu Biuro Oprzyrządowania Technicznego
 • Stucke Jacek
  Tel. (56) 62 12 525
  Kom. 502 698 397
  j.stucke@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 148
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Daniszewski Radosław
  Tel. 56 62 18 245
  Kom. 666 071 165
  r.daniszewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 143
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ruszczak Łukasz
  Tel. 56 62 18 223
  Kom. 784 936 176
  l.ruszczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 143
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kantor Mariusz
  Tel. (56) 62 18 666
  m.kantor@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 148
  Ulica: Plac Teatralny 2,
  Miejscowość: Toruń
 • Rybicki Łukasz
  Tel. 56 62 18 520
  Kom. 517692702
  l.rybicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 159
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Nowakowski Kacper
  Tel. 56 62 18 787
  kacper.nowakowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Młodszy Referent
  Pokój: 159
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Dąbrowski Franciszek
  Tel. 56 65 21 818
  f.dabrowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Młodszy Referent
  Pokój: 159a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Biuro Obsługi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

 • Beata Wiśniewska
  Tel. 56 652 18 84
  Kom. 514 456 512
  b.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 329b
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Inspektor Ochrony Danych

Departament Organizacyjny Biuro Mienia Województwa

Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki

 • Stańczyk Adam
  Tel. 56 621 85 30
  a.stanczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 211
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Zoń Joanna
  Tel. 56 621 83 59
  j.zon@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu
  Pokój: 219
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Urbańska Justyna
  Tel. 56 621 85 30
  pn.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor/obsługa sekretariatu
  Pokój: 211
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń

Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki Wydział Nauki i Innowacji

Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki Wydział Planowania Strategicznego

 • Kołodziejczyk Agnieszka
  Tel. 56 621 87 75
  a.kolodziejczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: naczelnik
  Pokój: 225
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Dziekoński Olgierd
  Tel. 56 621 87 75


  Stanowisko: główny specjalista, Pełnomocnik Zarządu Województwa ds. rozwoju gospodarczego
  Pokój: 226
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki > Wydział Planowania Strategicznego Biuro Planowania Rozwoju Gospodarczego Województwa
Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki > Wydział Planowania Strategicznego Biuro Programowania Rozwoju Województwa
 • Imiela Agnieszka
  Tel. 56 621 85 75
  a.imiela@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik
  Pokój: 226
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Babicka-Zarębska Ewelina
  Tel. 56 621 85 75
  e.babicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 226
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Krużewska Marta
  Tel. 56 621 25 45
  m.kruzewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 226
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Okonek Klaudia


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 226
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Simonow Karol
  Tel. 56 652 18 28
  k.simonow@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 226
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Sumińska Beata
  Tel. 56 621 87 97
  b.suminska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 226
  Ulica: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń

Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki Wydział Współpracy Regionalnej

Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki > Wydział Współpracy Regionalnej Biuro ds. Współpracy z Samorządami Lokalnymi
Departament Planowania, Zrównoważonego Rozwoju i Nauki > Wydział Współpracy Regionalnej Biuro Monitorowania Rozwoju Województwa

Departament Promocji

Departament Promocji Biuro Obsługi BIP

Departament Promocji Biuro Organizacji Wydarzeń Promocyjnych

Departament Promocji Biuro ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Departament Promocji Biuro Promocji Projektów Multimedialnych

 • Pęńsko Paweł
  Tel. 56 62 18 773
  Kom. 571 293 045
  p.pensko@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 238
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Fijałkowski Łukasz
  Tel. 56 62 18 308
  l.fijalkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pankowski Waldemar
  Tel. 56 62 18 308
  w.pankowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wawrzyniak-Fijałkowska Monika
  Tel. 56 62 18 472
  m.wawrzyniak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Promocji Wydział Promocji Projektów Unijnych

Departament Rolnictwa i Geodezji

 • Czarnecki Wiesław
  Tel. 56 621 8324
  w.czarnecki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 608
  Ulica: ul. Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Zakrzewska Edyta
  Tel. 56 621 8325
  Kom. 571 293 080
  e.zakrzewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora
  Pokój: 608
  Ulica: ul. Targowa13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Łyżeń Marlena
  Tel. 56 621 8380
  Kom. 784 994 965
  rw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista /obsługa sekretariatu
  Pokój: 608
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Rolnictwa i Geodezji Biuro Geodety Województwa

Departament Rolnictwa i Geodezji Geodeta Województwa

 • Pawelec Grzegorz
  Tel. 56 621 25 83
  Kom. 604 473 326
  g.pawelec@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Geodeta Województwa
  Pokój: 506 - IV piętro
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Rolnictwa i Geodezji Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Departament Rolnictwa i Geodezji Wydział Rolnictwa

 • Górska Iwona
  Tel. 56 621 5932
  i.gorska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: ds. wdrażania innowacyjnych technologii w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym - Starszy inspektor
  Pokój: 601
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Grabek Przemysław
  Tel. 56 621 5892
  p.grabek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: ds. Gospodarki Wodnej, Melioracji i Ochrony Przeciwpowodziowej - Główny specjalista
  Pokój: 603
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Janicki Marcin
  Tel. 56 621 5923
  Kom. 728 493 870
  m.janicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej - Główny Specjalista
  Pokój: 601
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Jurzysta Jarosław
  Tel. 56 621 5932
  Kom. 784 995 042
  j.jurzysta@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: ds. wdrażania innowacyjnych technologii w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym - Główny specjalista
  Pokój: 601
  Ulica: ul.Targowa13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Rolnictwa i Geodezji Wydział Rozwoju Wsi

 • Rafał Chruścicki
  Tel. 56 621 5921
  Kom. 571 293 089
  r.chruscicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 615
  Ulica: Targowa13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Sierakowska Dorota
  Tel. 56 621 5933
  Kom. 784 994 946
  d.sierakowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 613
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Masewicz Magdalena
  Tel. 56 621 5933
  Kom. 784 951 983
  m.masewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 613
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Niedbalska Lidia
  Tel. 56 621 5919
  l.niedbalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 612
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Domski Łukasz
  Tel. 728 494 320
  l.domski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 601
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Chlebowicz Bartłomiej
  Tel. 56 621 5918
  Kom. 571 293 005
  b.chlebowicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 612
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
Departament Rolnictwa i Geodezji > Wydział Rozwoju Wsi Biuro Projektów Rozwoju Wsi
 • Brykała Krystyna
  Tel. 56 621 5934
  k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 606
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Ciesielska Maria
  Tel. 56 621 5920
  m.ciesielska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 604
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Darowska Beata
  Tel. 56 621 5924
  Kom. 784 994 905
  b.darowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 605
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Koszucka Ewa
  Tel. 56 621 5924
  Kom. 784 994 951
  e.koszucka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 605
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Żeglarski Andrzej
  Tel. 56 621 5915
  Kom. 784 994 954
  a.zeglarski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 603
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
Departament Rolnictwa i Geodezji > Wydział Rozwoju Wsi Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
 • Dybowska Anna
  Tel. 56 621 5897
  Kom. 662 103 201
  a.dybowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 616
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Cieszyńska Jolanta
  Tel. 56 621 5897
  Kom. 784 995 122
  j.cieszynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 616
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Grudzińska Karolina
  Tel. 56 621 5912
  Kom. 784 995 144
  k.grudzinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 616
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Siemiątkowska Elżbieta
  Tel. 56 652 18 11
  Kom. 668 407 545
  e.siemiatkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 115
  Ulica: ul.M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Tuczyńska Agnieszka
  Tel. 56 621 25 66
  Kom. 604 781 381
  a.tuczynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca dyrektora
  Pokój: 101
  Ulica: M. Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Witkowska Violetta
  Tel. 56 652 18 94
  Kom. 668 552 139
  v.witkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca dyrektora
  Pokój: 108
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Sądej Joanna
  Tel. 56 652 18 11
  Kom. 668 407 545
  ws.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Obsługa sekretariatu/Inspektor
  Pokój: 114
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zacharczuk Przemysław


  Stanowisko: Pomoc administracyjna
  Pokój: 114
  Ulica: ul.M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych

 • Dembiński Jarosław
  Kom. 784 936 064
  j.dembinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 150
  Ulica: ul.M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bolewska Dorota
  Kom. 660 691 425
  d.bolewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 151
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kuraś Wojciech
  Kom. 690 550 928
  w.kuras@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 151
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Tołwińska Katarzyna
  Tel. 660 702 237
  k.tolwinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 151
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Wdrażania Projektów Leader

 • Szary Kacper
  Tel. 56 652 18 49
  Kom. 660 692 322
  k.szary@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 144
  Ulica: ul.M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wilandt Katarzyna
  Kom. 728 539 573
  k.wilandt@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 139
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Balicka Emilia
  Kom. 668 552 362
  e.balicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 105
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Konieczna Monika
  Kom. 571 293 038
  m.konieczna@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 105
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Pollak Agata
  a.paribek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 149
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bartkowska Anna
  Tel. 797-304-110
  a.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 149
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Mejer Patrycja
  Tel. 56 652 18 98
  p.mejer@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 145
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Weroniecki Jakub
  Tel. 56 652 18 98
  Kom. 660 693 642
  j.weroniecki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 145
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Mądzielewska Justyna
  Tel. 56 621 25 05
  Kom. 797 304 107
  j.madzielewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 149
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łukasiak Joanna
  Tel. 666 383 605
  j.lukasiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 105
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Analiz i Pomocy Technicznej

 • Małkiewicz Iwona
  Tel. 56 652 18 42
  Kom. 604 779 679
  i.malkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 146
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Guziewicz Michał
  Tel. 56 652 18 41
  Kom. 660 693 655
  m.guziewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 102
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łowicka Joanna
  Tel. 56 652 18 41
  Kom. 604 779 879
  j.lowicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 102
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Maliszewska-Pawlik Agnieszka
  Kom. 660 693 675
  a.maliszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 103
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Rychlicki Piotr
  Tel. 56 621 59 06
  Kom. 660 692 679
  p.rychlicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 103
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Kontroli

 • Buczkowski Marek
  Kom. 604 992 484
  m.buczkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 148
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Polińska Anna
  Tel. 660 691 135
  a.polinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 139
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Pawłowska Katarzyna
  Kom. 660 691 607
  k.pawlowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 106
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Piecha Sebastian
  Kom. 660 694 159
  s.piecha@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 106
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Włoczewska Monika
  Kom. 604 992 658
  m.wloczewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 106
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zasada Lidia
  Kom. 660 692 238
  l.zasada@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 151
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Autoryzacji Płatności

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Wdrażania Umów

 • Angielczyk Anna
  Tel. 56 621 25 11
  Kom. 604 781 081
  a.angielczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 107
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kłos Katarzyna
  k.klos@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 107
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Czapliński Miłosz
  Tel. 56 652 18 90
  m.czaplinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Pomoc administracyjna
  Pokój: 107
  Ulica: ul.M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości

 • Kubicka Marta
  Kom. 660 691 101
  m.kubicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 104
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Milak Bartłomiej
  Tel. 56 652 18 43
  b.milak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 104
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Tołwiński Mateusz
  Kom. 690 550 930
  m.tolwinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 104
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Roszak Paweł
  Tel. 56 652 18 53
  p.roszak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 104
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Sportu i Turystyki

Departament Sportu i Turystyki Wydział Sportu i Kultury Fizycznej

Departament Sportu i Turystyki > Wydział Sportu i Kultury Fizycznej Biuro Promocji Zdrowego Stylu Życia
 • Majchrzak Patrycja
  Kom. 571 293 030
  p.majchrzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Koordynator Biura Promocji Zdrowego Stylu Życia
  Pokój: 60
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Huzakowska-Borek Agnieszka
  Tel. 56 6212528
  Kom. 571 293 008
  a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 329 C
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Sportu i Turystyki Wydział Turystyki

Departament Sportu i Turystyki > Wydział Turystyki Biuro ds. Rozwoju Turystyki
Departament Sportu i Turystyki > Wydział Turystyki Biuro ds. Usług Turystycznych
 • Tyburska-Myrta Beata
  Tel. 56 62 18 541
  Kom. 698641715
  b.myrta@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: p. o. kierownika biura
  Pokój: 61
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Mielcarek Marek
  Tel. 56 62 18 464
  m.mielcarek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 61
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Katarzyna Maszewska
  Tel. 56 62 18 212
  Kom. 56 62 18 217
  k.maszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 60
  Ulica: Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia

 • Żejmo-Wysocka Krystyna
  Tel. 56 652 18 96
  k.wysocka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor
  Pokój: 17 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Skopińska Milena
  Tel. 602 321 060
  m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Z-ca Dyrektora
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kurasz Marcin
  Tel. 56 652 18 17
  Kom. 451 167 610
  m.kurasz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Z-ca Dyrektora
  Pokój: 28 (główny budynek)
  Ulica: Marii Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Foksińska Marta
  Tel. 56 652 18 96
  sz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: obsługa sekretariatu
  Pokój: 18 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Boniecki Waldemar
  Kom. 507 498 866


  Stanowisko: kierowca/pomoc administracyjna
  Pokój: 20 (budynek główny)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

 • Przewoźny Krzysztof
  Tel. 56 652 18 21
  Kom. 514 456 520
  k.przewozny@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 12 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łuczyszyn - Rudolf Dorota
  Tel. 56 652 18 54
  d.luczyszyn-rudolf@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 21 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Marcinkowska Katarzyna
  Tel. 56 621 25 73
  Kom. 571 293 071
  k.marcinkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 21 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bernacka Aleksandra
  Tel. 56 621 25 73
  a.bernacka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 21 (budynek główny)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Rumiński Mateusz
  Tel. 56 621 25 73
  m.ruminski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 21 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia > Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Biuro Realizacji Dofinansowań
 • Tomaszewska Małgorzata
  Tel. 56 652 18 66
  Kom. 514 456 505
  m.tomaszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 22 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Król Anna
  Tel. 56 652 18 66
  Kom. 514 456 511
  a.kielbasa@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 22 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wolska Monika
  Tel. 56 652 18 39
  Kom. 572 085 141
  m.wolska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 13/14 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Agatowska Joanna
  Tel. 56 652 18 55
  j.agatowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 13/14 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łukasiak Mariusz
  Tel. 56 621 25 19
  m.lukasiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 13/14 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Wydział Polityki Społecznej

 • Habant Jacek
  Tel. 56 652 18 10
  Kom. 668 495 386
  j.habant@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 23 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia > Wydział Polityki Społecznej Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego
 • Malinowska-Pelczar Agnieszka
  Tel. 56 652 18 44
  a.pelczar@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: p. o. Kierownika Biura
  Pokój: A3 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Dubilewicz Beata
  Tel. 56 652 18 71
  b.dubilewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: A2 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Drojma Jowita
  Tel. 883 359 297
  j.drojma@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: A2 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kowalczyk Monika
  Tel. 56 621 25 44
  m.kowalczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: A2 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia > Wydział Polityki Społecznej Biuro Wsparcia Rodziny, Przeciwdziałania Przemocy i Uzależnieniom
 • Piekarek Dorota
  Tel. 56 652 18 14
  Kom. 698 902 291
  d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 8 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Joppek Arkadiusz
  Tel. 56 652 18 15
  a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Lorek Paweł
  Tel. 56 652 18 12
  p.lorek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wierszyło Elżbieta
  Tel. 56 652 18 13
  e.wierszylo@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Siałkowska Anna
  Tel. 56 621 2520
  a.sialkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Szpejna Agnieszka
  Tel. 56 652 18 19
  Kom. 602 178 153
  a.szpejna@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 35 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Karolina Różycka
  Tel. 56 621 25 13
  k.rozycka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 35 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Leśniewska Monika
  Tel. 56 652 18 61
  m.lesniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia > Wydział Polityki Społecznej Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Niedziałkowski Piotr
  Kom. 571 204 292
  p.niedzialkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: A5 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Czepiel Beata
  Tel. 56 621 58 68
  b.czepiel@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: A4 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Dąbrowska Małgorzata
  Tel. 56 621 25 15
  malgorzata.dabrowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: A4 (budynek główny)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Jesionkowska Joanna
  Kom. 571293077
  j.jesionkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: A4 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Spraw Społecznych i Zdrowia Wydział Zdrowia

 • Barbara Ptaszyńska
  Tel. 56 652 18 05
  Kom. 798 909 934
  b.ptaszynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 29 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Ciborowska-Przewięźlikowska Ewa
  Tel. 56 652 18 78
  Kom. 571 293 075
  e.ciborowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 31 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bołądź Joanna
  Tel. 56 652 18 68
  j.boladz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 34 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Karpik-Piekarek Paulina
  Tel. 56 652 18 81
  p.karpik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 30 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kuźniewicz Danuta
  Tel. 56 621 25 07
  d.kuzniewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 34 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Chaberska Joanna
  Tel. 56 652 18 22
  Kom. 668 408 975
  j.chaberska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 10 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Lemańska-Gerc Sylwia
  Tel. 56 652 18 16
  s.lemanska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 10 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wójcicka-Obłój Magdalena
  Tel. 56 652 18 73
  Kom. 572 143 612
  m.obloj@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 36 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Załucka Rita
  Tel. 56 652 18 20
  Kom. 602 178 210
  r.zalucka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 36 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Augustyniak Magdalena
  Tel. 56 652 18 69
  m.augustyniak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 32A (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Piotrowska Agnieszka
  Tel. 56 62 12 560
  agnieszka.piotrowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 30
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Derda Marlena
  Tel. 56 621 87 54
  m.derda@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 10 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Mejger-Winiarska Justyna
  Tel. 56 621 59 05
  j.mejger@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 32A (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wąsik Beata
  Tel. 56 621 25 09
  b.wasik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 32 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Środowiska

 • Wiśniewska Maria
  Tel. 56 621 85 71
  Kom. 784 994 165
  maria.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: dyrektor departamentu
  Pokój: 204
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Wasielewski Leszek
  Tel. 56 621 58 47
  Kom. 604 443 505
  l.wasielewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: zastępca dyrektora departamentu
  Pokój: 210
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Sosnowska Agnieszka
  Tel. 56 621 58 98
  Kom. 784 987 358
  a.sosnowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: zastępca dyrektora departamentu
  Pokój: 114
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Łagosz Marta
  Tel. 56 621 85 71
  Kom. 784 994 165
  sg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: obsługa sekretariatu/podinspektor
  Pokój: 203
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Środowiska Wydział Ochrony Środowiska

Departament Środowiska > Wydział Ochrony Środowiska Biuro Gospodarki Odpadami
Departament Środowiska > Wydział Ochrony Środowiska Biuro Baz Danych

Departament Środowiska Biuro Kontroli

 • Kozłowski Bogdan
  Tel. 56 621 87 86
  b.kozlowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik biura
  Pokój: 504
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Rochnowska Dorota
  Tel. 56 621 58 33
  Kom. 571 293 032
  d.rochnowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 503
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Romaniuk Maciej
  Tel. 56 621 58 30
  Kom. 784 994 634
  m.romaniuk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 504
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Wierzbowski Piotr
  Tel. 56 621 58 33
  Kom. 728 494 693
  p.wierzbowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 503
  Ulica: ul. Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Środowiska Biuro Ochrony Przyrody i Łowiectwa

Departament Środowiska Biuro Pozwoleń Środowiskowych

Departament Środowiska Geolog Wojewódzki - Biuro Geologa

 • Kachnic Marek
  Tel. 56 621 58 04
  Kom. 728 989 856
  m.kachnic@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: geolog wojewódzki - kierownik biura
  Pokój: 110
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Biniek Izabela
  Tel. 56 621 58 62
  i.biniek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy pecjalista
  Pokój: 108
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Kubiak Ewa
  Tel. 56 621 58 75
  Kom. 602 132 158
  e.kubiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 112
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Majchrzak Dominika
  Tel. 56 621 58 70
  Kom. 571 293 011
  d.majchrzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 107
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Skiba-Murawska Agnieszka
  Tel. 56 621 58 70
  Kom. 573 221 782
  a.skiba-murawska@kujawsko-pomorskie


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 107
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Środowiska Biuro Polityki Ekologicznej

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Naborów i Umów

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Naborów i Umów Biuro ds. Organizacji Naborów i Umów EFRR
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Naborów i Umów Biuro ds. Organizacji Naborów i Umów EFS
 • Makowska Anna
  Tel. 56 621 25 95
  a.makowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 213
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Rzymkowska Beata
  Tel. 56 652 18 29
  b.rzymkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 215
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zięba Magdalena
  Tel. 56 621 25 17
  m.zieba@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 215
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Piwowarska Martyna
  Tel. 56 621 25 61
  m.piwowarska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 215
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Burzak Karolina
  Tel. 56 652 18 60
  k.burzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 214
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Paulina Ryńska
  Tel. 56 621 25 89
  p.rynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Raportowania i Analiz

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Raportowania i Analiz Biuro Raportowania i Analiz
 • Urtnowska Barbara
  Tel. 56 652 18 51
  b.urtnowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 115
  Ulica: ul. Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Śnieżawska Sylwia
  Tel. 56 62 18 684
  Fax 56 62 18 730
  s.sniezawska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 204
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bruzdewicz-Gill Justyna
  Tel. 56 652 18 51
  j.gill@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 115
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Forsztek Dominik
  Tel. 56 62 15 837
  Fax 56 62 18 730
  d.forsztek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 115
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kołosowska-Sudoł Anna
  Tel. 56 62 15 844
  Fax 56 62 18 730
  a.kolosowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 205
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Rakowski Marcin
  Tel. 56 62 18 706
  Fax 56 62 18 730
  m.rakowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 205
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Romańska Anna
  Tel. 56 62 15 851
  Fax 56 62 18 730
  a.romanska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 115
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Sadecka Małgorzata
  Tel. 56 62 18 626
  Fax 56 62 18 730
  m.sadecka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: gł. specjalista
  Pokój: 205
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Zimoląg Joanna
  Tel. 56 62 12 547
  Fax 56 62 18 730
  j.zimolag@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 204
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wdrażania Projektów EFRR

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Weryfikacji Postępowań PZP
 • Jasiński Patryk
  Tel. 56 62 18 669
  p.jasinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 107
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pawłowska Angelina
  Tel. 56 62 12 585
  a.pawlowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 166
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stefańska Iwona
  Tel. 56 62 18 648
  Fax 56 62 18 730
  i.stefanska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 206
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kalka Daniel
  Tel. 56 62 15 907
  d.kalka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 166
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Mazurkiewicz Ilona
  Tel. 56 62 15 937
  Fax 56 62 18 730
  i.mazurkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 207
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Morzuch Tomasz
  Tel. 56 62 15 938
  Fax 56 62 18 730
  t.morzuch@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 206
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Sarnowski Rafał
  Tel. 56 62 15 904
  Fax 56 62 18 730
  r.sarnowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 206
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stochmalska Ewa
  Tel. 56 62 18 644
  e.stochmalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 207
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wojtaś Dariusz
  Tel. 56 62 18 669
  Fax 56 62 18 730
  d.wojtas@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 207
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Agnieszka Szczypińska
  Tel. 56 62 18 644
  a.szczypinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 207
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów I
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów II
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów III
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów IV
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów V

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wdrażania Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Wdrażania Projektów ds. Edukacji
 • Lewandowska Renata
  Tel. 56 62 12 592
  r.lewandowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 239
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Cetkowski Łukasz
  Tel. 56 621 25 53
  l.cetkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 219
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Stopikowska Katarzyna
  Tel. 56 652 18 67
  k.stopikowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 247
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wasielewska Elżbieta
  Tel. 56 621 25 00
  e.wasielewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 247
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Opińska Karolina
  Tel. 56 621 25 16
  k.opinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 243
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zdybel Ewelina
  Tel. 56 652 18 09
  e.zdybel@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 247
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Dąbrowski Arkadiusz
  Tel. 56 621 25 00
  a.dabrowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 247
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kłodawska Elżbieta
  Tel. 56 621 25 54
  e.klodawska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 243
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kruczyńska Agnieszka
  Tel. 56 621 25 55
  a.kruczynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 243
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kręplewska Dobrosława
  Kom. 690 600 412
  d.kreplewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 205
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Sarnacka Anna
  Tel. 56 621 25 33
  a.sarnacka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 222
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kozłowska Monika
  Tel. 56 62 12 510
  m.kozlowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 222
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kaczorek Łukasz
  Tel. 56 621 25 52
  l.kaczorek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 253
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Rybarczyk Małgorzata
  Tel. 56 621 25 34
  m.rybarczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 254
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Andrzejewska Joanna
  Tel. 56 62 12 555
  j.andrzejewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 243
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Pięta Monika
  Tel. 56 621 25 58
  m.pieta@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 222
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kasprzyk Katarzyna
  Tel. 56 621 25 33
  k.kasprzyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 222
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: toruń
 • Adamczyk Anna
  Tel. 56 652 18 95
  a.adamczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 208
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Gawrońska Izabela
  Tel. 56 652 18 75
  i.gawronska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 219
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Podpora Karolina
  k.podpora@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Janisiewicz Agnieszka
  Tel. 56 652 18 75
  a.janisiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 219
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
 • Weronika Zachwieja
  Tel. 56 652 18 75
  w.zachwieja@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 219
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Mateusz Kilaszewski
  Tel. (56) 6212554


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 243
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Wdrażania Projektów ds. Właczenia Społecznego i RLKS
 • Ładysz Magdalena
  Tel. 56 621 25 54
  m.bolewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 209
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Raś Marta
  Tel. 56 621 25 80
  m.ras@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 223
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Forman Ewa
  Tel. 56 652 18 37
  e.forman@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 201
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Dalecka-Barczak Joanna
  Tel. 56 652 18 03
  j.dalecka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 236
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Milewska Maria
  Tel. 56 621 25 79
  m.milewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 223
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Osmoła Mariusz
  Tel. 56 652 18 64
  m.osmola@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 224
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Olszowy Łukasz
  Tel. 56 621 25 90
  l.olszowy@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 207
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Klawińska Izabela
  Tel. 56 621 59 16
  i.klawinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 223
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Małkiewicz Jolanta
  Tel. 56 621 25 18
  j.malkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 236
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Marcinkowska Anna
  Tel. 56 652 18 85
  a.marcinkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 239
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Poszytek Paulina
  Tel. 56 652 1874
  p.poszytek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 242
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Szynkiewicz Paulina
  Tel. 56 621 25 59
  p.szynkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 224
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wasiołek Magdalena
  Tel. 56 652 18 93
  m.wasiolek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 223
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Pleskot Anna
  Tel. 56 621 25 79
  a.pleskot@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 223
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
 • Kamińska Karolina
  Tel. 56 652 18 65
  k.kaminska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 201
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wiśniewski Daniel
  Tel. 56 652 18 37
  daniel.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 201
  Ulica: M. Skłodowskiej- Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Mucharska Milena
  Tel. 56 621 25 65
  m.mucharska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 236
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Chudzik Karolina
  Tel. 56 62 12 565
  k.chudzik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 236
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Małgorzata Lasota - Dwojnych
  Tel. 56 621 87 68
  m.lasota@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 223
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Marta Ziółkowska
  Tel. 56 62 12 571


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 236
  Ulica: ul. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Burdzy Anna
  Tel. 56 652 18 93
  a.burdzy@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 224
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
 • Adam Sroka
  Tel. 56 621 25 14
  a.sroka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 209
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Drożdżewska Paulina
  Tel. 56 652 18 65
  p.drozdzewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 201
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro ds. obsługi finansowej EFS
 • Kuć Jacek
  Tel. 56 652 18 50
  j.kuc@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Brachowski Marcin
  Tel. 56 652 18 79
  m.brachowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Jędrzejewski Marcin
  Tel. 56 621 25 06
  m.jedrzejewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kaczmarek Małgorzata
  Tel. 56 621 25 26
  m.kaczmarek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Liczbik-Kulasińska Marzena
  Tel. 56 621 25 63
  m.liczbik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Szczepański Łukasz
  Tel. 56 621 25 08
  l.szczepanski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Skulska Joanna
  Tel. 56 621 25 22
  j.skulska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Trędewicz Piotr
  Tel. 56 652 18 33
  Kom. 795 150 336
  p.tredewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 201
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Wdrażania Projektów ds. Rynku Pracy

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wyboru Projektów EFRR

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów EFRR Biuro Wyboru Projektów I
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów EFRR Biuro Wyboru Projektów II
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów EFRR Biuro Wyboru Projektów III

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Bocian Anna
  Tel. 56 621 59 31
  a.bocian@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik
  Pokój: 248
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro ds. Edukacji
 • Dembińska Małgorzata
  Tel. 56 652 18 83
  m.dembinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 212
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kowalska Kinga
  Kom. 571 293 000
  k.kowalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 254
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Korgus de Willart Elżbieta
  Tel. 56 652 18 95
  e.willart@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 208
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Stępińska-Kamińska Dorota
  Tel. 56 621 25 78
  d.stepinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 207
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro ds. RLKS
 • Kołoszko Kamila
  Tel. 56 652 18 07
  k.koloszko@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 252
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Robakiewicz Katarzyna
  Kom. 660 693 648
  k.robakiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 258
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Robotnikowski Bartłomiej
  Kom. 608 454 151
  b.robotnikowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 258
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Walusiak Katarzyna
  Tel. 56 621 25 62
  k.walusiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 256
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wróblewski Maciej
  Tel. 56 652 18 80
  m.wroblewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 256
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Żelazny-Podolska Dagmara
  Kom. 600 038 237
  d.podolska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 257
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Żak Aleksandra
  Kom. 784 602 951
  a.kwasniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 257
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Michał Burzak
  Tel. 56 621 25 62
  m.burzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 258
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro ds. Rynku pracy
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro ds. Włączenia Społecznego
 • Burnat Dorota
  Tel. 56 652 18 63
  d.burnat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 203
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łapciak Maciej
  Tel. 56 652 18 52
  Kom. 571 293 007
  m.lapciak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 202
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Michalina Popielarz
  Tel. 56 652 18 92
  m.popielarz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 202
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Kontroli Wdrażania EFRR

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Kontroli Wdrażania EFS

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Analiz i Zachowania Trwałości

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Analiz i Zachowania Trwałości Biuro Zachowania Trwałości

Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego

 • Tubielewicz-Olejnik Sylwia
  Tel. 56 62 18 342
  s.olejnik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor
  Pokój: 7
  Ulica: ul. Kopernika 4
  Miejscowość: Toruń
 • Burdziej Magdalena
  Tel. 56 62 15 903
  Kom. +48 883 353 689
  m.burdziej@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora
  Pokój: 9
  Ulica: ul. Kopernika 4
  Miejscowość: Toruń
 • Król Iwona
  Tel. 56 62 18 342
  zg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Obsługa sekretariatu Starszy inspektor
  Pokój: 7
  Ulica: ul. Kopernika 4
  Miejscowość: Toruń

Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego Wydział Współpracy Zagranicznej

Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego Wydział Rozwoju Gospodarczego

Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego > Wydział Rozwoju Gospodarczego Biuro Projektów Gospodarczych
Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego > Wydział Rozwoju Gospodarczego Biuro Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej

Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego Wydział Międzynarodowych Projektów Gospodarczych

Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego > Wydział Międzynarodowych Projektów Gospodarczych Biuro Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Departament Współpracy Zagranicznej i Rozwoju Gospodarczego Biuro Regionalne w Brukseli

Gabinet Marszałka

Gabinet Marszałka Kancelaria Marszałka

Gabinet Marszałka Biuro ds. Współpracy Zewnętrznej

Gabinet Marszałka Biuro Prasowe

 • Krzemińska Beata
  Tel. 56 62 18 227
  Kom. 602 510 152
  b.krzeminska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Rzecznik prasowy, kierownik biura
  Pokój: 217
  Ulica: ul. Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Brzykcy Małgorzata
  Tel. 56 62 18 562
  Kom. 797 538 420
  m.brzykcy@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 219
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Nowak Agnieszka
  Tel. 56 62 18 590
  a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 219
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kosińska Julita
  Tel. 56 62 18 338
  j.kosinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 218
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wodzińska-Jaworska Izabela
  Tel. 56 62 18 203
  i.wodzinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 218
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Aleksandra Mikulska
  Tel. 56 62 18 521
  a.mikulska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 219
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Klaudia Błażejewska
  Tel. 56 62 18 344
  k.blazejewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 219
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Kancelaria Sejmiku

Kancelaria Sejmiku Biuro Przewodniczącego Sejmiku

Kancelaria Sejmiku Biuro Obsługi Sejmiku

 • Balcerak Magdalena
  Tel. 56 62 18 321
  m.balcerak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Michalska Edyta
  Tel. 56 62 18 336
  e.michalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 252
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Urbańska Beata
  Tel. 56 62 18 390
  b.urbanska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 249
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Urbański Radosław
  Tel. 56 62 18 454
  r.urbanski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Majtczak Maryla
  Tel. 56 62 18 766
  m.majtczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: koordynator
  Pokój: 216
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Sobierajska Anna
  Tel. 56 62 18 259
  a.sobierajska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 251
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Szymczak Emilia
  Tel. 56 62 18 246
  e.szymczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 253
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Dąbrowska Barbara
  Tel. 56 62 18 799
  b.dabrowska@kujawsko-pomorskie


  Stanowisko: starszy inspektor - Stanowisko pracy ds. budżetu Sejmiku
  Pokój: 253
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Grendzicki Tomasz
  Tel. 56 62 18 265
  t.grendzicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  Pokój: 139
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Sekretarz województwa

Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

 • Sąsiadek-Chuchra Anna


  Stanowisko: Dyrektor
  Pokój: 3B
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Sekretariat Wydziału Certyfikacji RPO
  Kom. 664-036-145
  Fax 56 656 11 29
  certyfikacjarpo@kujawsko-pomorskie.pl


  Pokój: 5
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Biuro Certyfikacji Wydatków

 • Hejenkowska Danuta
  Tel. 56 652 18 34
  Kom. 602-381-056
  Fax 56 656 11 29
  d.hejenkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 3
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Ałtyn Justyna
  Tel. 56 621 25 12
  Fax 56 656 11 29
  j.altyn@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bazińska Agnieszka
  Tel. 56 652 18 97
  Kom. 797-304-101
  Fax 56 656 11 29
  a.bazinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 2
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Błędzka Mirosława
  Tel. 56 652 18 36
  Fax 56 656 11 29
  m.bledzka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Górski Krzysztof
  Tel. 56 652 18 38
  Fax 56 656 11 29
  k.gorski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Sarnowska Katarzyna
  Tel. 56 621 25 12
  Fax 56 656 11 29
  k.sarnowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Stępień Anna
  Tel. 56 652 18 38
  Fax 56 656 11 29
  a.stepien@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zawałkiewicz Karolina
  Tel. 56 652 18 36
  Fax 56 656 11 29
  k.zawalkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Wydział Koordynacji RLKS

 • Szymański Bartosz
  Tel. 56 652 18 23
  Kom. 571 293 072
  b.szymanski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor
  Pokój: 5
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Pilichowska Iwona
  Tel. 56 62 12 538
  rlks.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor/Obsługa sekretariatu
  Pokój: 4
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Borkowska Joanna
  Kom. 660 691 123
  j.borkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Pomoc administracyjna
  Pokój: 2
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej - Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Zarzycka Justyna
  Tel. 56 621 58 87
  j.zarzycka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 6
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Zieliński Karol
  Kom. 602 306 291
  k.zielinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 6
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Karolina Mucha
  Tel. 56 652 18 99
  k.mucha@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 6
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Cieszyński Jerzy
  Tel. 56 621 58 87
  Kom. 602 306 291
  j.cieszynski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 6
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Anna Domżalska
  Tel. 56 621 58 87
  a.domzalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 6
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń

Wydział Koordynacji RLKS Biuro ds. Umów Ramowych RLKS

 • Kiernozek Mariusz
  Tel. 602 178 094
  m.kiernozek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 3
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Lewandowska Agnieszka
  Kom. 660 691 123
  a.lewandowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 2
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Brejnak Małgorzata
  Kom. 571 293 035
  m.brejnak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 2
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Jeżewska Ewa
  Kom. 668 516 636
  e.jezewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 2
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Śmigielska Agnieszka
  Tel. 56 652 18 45
  Kom. 571 293 035
  a.smigielska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 1
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Sobolewski Karol
  Kom. 668 516 636
  k.sobolewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 2
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń

Departament Transportu

Departament Transportu Biuro Transportu Drogowego

Departament Transportu Biuro Transportu Kolejowego

Departament Transportu Biuro Kontroli Transportu

Departament Edukacji

 • Ficner Czesław
  Tel. 604 474 475
  c.ficner@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 251
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Rudewicz Violetta
  Tel. 56 62 18 779
  Fax 56 621 05 13
  ek.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor - sekretariat Departamentu Edukacji
  Pokój: 251
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń

Departament Edukacji Wydział Edukacji i Nadzoru

 • Więckowska Beata
  Tel. 883 359 301
  b.wieckowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: z-ca dyrektora Departamentu Edukacji
  Pokój: 252
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Basiewicz Edyta
  Tel. 883 326 604
  e.basiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 232
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
Departament Edukacji > Wydział Edukacji i Nadzoru Biuro Projektów Jednostek Oświatowych
 • Marchlewicz - Frelek Monika
  Kom. 668 506 914
  m.marchlewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: p.o. Kierownika Biura - koordynator projektu
  Pokój: 234
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Nowak Robert
  Kom. 728 833 932
  r.nowak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor - koordynator projektu
  Pokój: 253
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Krzeszewska Iwona
  Tel. 602 711 773
  i.krzeszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 253
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Jankowska Magdalena
  Tel. 668 506 915
  magdalena.jankowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor - koordynator projektu
  Pokój: 233
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Zontek Magdalena
  Kom. 571 293 085
  m.zontek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 233
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Kaniewska Sylwia
  Tel. 883 326 605
  s.kaniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 233
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Duda Barbara
  Tel. 56 621 25 69
  b.duda@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 233
  Ulica: Pl. Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Więcławski Damian
  Tel. 795 572 088
  d.wieclawski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor – koordynator projektu
  Pokój: 232
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Fijałkowska Anna
  a.fijalkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 233
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
Departament Edukacji > Wydział Edukacji i Nadzoru Zespół ds. nadzoru nad jednostkami
 • Wyczółkowska Anna
  Tel. 662 302 327
  a.wyczolkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor - Koordynator Zespołu ds. nadzoru nad jednostkami
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Anna Szpak
  Tel. 784 986 575
  a.szpak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Ndozi Ewa
  Tel. 883 353 690
  e.ndozi@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 232
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul.Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Wieczerzak Iwona
  Tel. 883 326 608
  i.wieczerzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Opińska Katarzyna
  katarzyna.opinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń

Departament Edukacji Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 • Przybył Jarosław
  Kom. 784 952 061
  j.przybyl@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 235
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Babiarz Michał
  Kom. 883 353 686
  m.babiarz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor – koordynator „Edupolis” i dwumiesięcznika „UczMy”
  Pokój: 256
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Lewandowska Marta
  Kom. 509 851 825
  m.lewandowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 255
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Sadowska-Rodziewicz Małgorzata
  m.rodziewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 255
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
 • Drozdowski Andrzej
  Kom. 504 179 706
  a.drozdowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 232
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
Departament Edukacji > Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Biuro Realizacji Projektów Edukacyjnych
 • Łajczak Kamila
  Kom. 883 359 314
  k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 258
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Kowalski Adam
  Kom. 795 475 365
  a.kowalski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista – koordynator projektu "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-Masz"
  Pokój: 253
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Wieczorek Monika
  Kom. 660 691 016
  m.wieczorek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 253
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Musiatowicz Urszula
  Kom. 668 506 972
  u.musiatowicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor - koordynator projektu "Niebo nad Astrobazami"
  Pokój: 257
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Meller Sylwia
  Tel. 56 62 18 785
  Kom. 797 304 115
  s.meller@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 257
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Laskowska Beata
  Kom. 728 494 690
  b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor - koordynator projektu "Region Nauk Ścisłych"
  Pokój: 256
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Sanocka Monika
  Kom. 795 181 950
  m.sanocka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 256
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
Departament Edukacji > Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Zespół ds. Polityki Edukacyjnej
 • Nadolny Piotr
  Kom. 668 506 961
  p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista - koordynator zespołu ds. polityki edukacyjnej
  Pokój: 258
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Mrówczyńska Jolanta
  Kom. 883 326 609
  j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Bartkowska Maria
  Kom. 668 507 768
  m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba:Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Szmalc Paweł
  Kom. 571 293 087
  p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor - koordynator projektu "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"
  Pokój: 258a
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Chojnacka Marta
  Kom. 883 359 302
  marta.chojnacka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Specjalista
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2, siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Basiewicz Mirosław
  Tel. 56 62 15 829
  m.basiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 257
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Mieszkalska Magdalena
  Kom. 784 995 076
  m.mieszkalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 255
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Kowalkowska Maja
  m.kowalkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń

Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

 • Sobkowiak Olgierd
  Tel. 56 62 18 281
  Fax 56 62 18 455
  o.sobkowiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 337a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Szrejter Monika
  Tel. 56 62 18 281
  Fax 56 62 18 455
  zw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor, obsługa sekretariatu
  Pokój: 337
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego

Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji Wydział ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji > Wydział ds. Obsługi Inwestycji Urzędu Biuro Planowania i Rozliczania Inwestycji
Departament Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji > Wydział ds. Obsługi Inwestycji Urzędu Biuro Realizacji Inwestycji

Biuro Przewodniczącego Sejmiku

Departament Obsługi Zarządu i Spraw Pracowniczych

Departament Obsługi Zarządu i Spraw Pracowniczych Wydział Kadr

Departament Obsługi Zarządu i Spraw Pracowniczych Wydział Kadr - BHP

 • Błońska Joanna
  Tel. 56 62 18 286
  j.blonska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista ds. BHP
  Pokój: 415a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wierska Karolina
  Tel. 56 62 15 902
  Kom. 451 050 961  
  k.dabrowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor/Specjalista ds. BHP
  Pokój: 415a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Obsługi Zarządu i Spraw Pracowniczych Biuro Obsługi Zarządu

 • Kopacz Magdalena
  Tel. 56-62-15-891
  m.kopacz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 146
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ciski Przemysław
  Tel. 56 62 18 247
  p.ciski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 147
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Paduszek-Knasiak Anna
  Tel. 56 62 18 593
  Kom. 883 359 310
  a.paduszek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 147
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Peplińska Beata
  Tel. 56 62 18 588
  b.peplinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 147
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Obsługi Zarządu i Spraw Pracowniczych Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

 • Lala Eugeniusz
  Tel. 56 62 18 297
  e.lala@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 138
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Grendzicki Tomasz
  Tel. 56 62 18 265
  t.grendzicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 139
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Boniecki Maciej
  Tel. 56 62 15 896
  m.boniecki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Pomoc Administracyjna
  Pokój: 409
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Styś Jędrzej
  Tel. 56 62 15 896
  j.stys@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 409
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone