Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

 • Start
 • Pracownicy Urzędu
Wybierz departamentWybierz departamentMenu Rozwijane
Wybierz wydziałWybierz wydziałMenu Rozwijane
Wybierz biuroWybierz biuroMenu Rozwijane


Biuro Radców Prawnych

Departament Audytu i Kontroli Zarządczej

 • Zoń Joanna
  Tel. 56 621 86 27 - sekretariat
  Kom. +48 507 744 450
  j.zon@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 159a
  Ulica: Plac Teatralny 2

Departament Audytu i Kontroli Zarządczej Sekretariat Departamentu

Departament Audytu i Kontroli Zarządczej Wydział Audytu

Departament Audytu i Kontroli Zarządczej Samodzielne stanowisko ds. koordynacji i administracji systemu zarządzania jakością oraz kontroli zarządczej

Departament Cyfryzacji

Departament Cyfryzacji Biuro projektów digitalizacji zasobów kulturalnych

 • Kubiński Mariusz
  Tel. 56 62 18 555
  m.kubinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 23
  Ulica: Włocławska 167
  Miejscowość: Toruń
 • Pawlak Alina
  Tel. 56 62 18 557
  a.pawlak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 23
  Ulica: Włocławska 167
  Miejscowość: Toruń
 • Toda Magdalena
  Tel. 56 62 18 220
  m.toda@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 23
  Ulica: Włocławska 167
  Miejscowość: Toruń
 • Gacek Sławomir
  Tel. 56 62 18 283
  Kom. 668 224 255
  s.gacek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 23
  Ulica: Włocławska 167
  Miejscowość: Toruń

Departament Cyfryzacji Biuro projektów informatyzacji służby zdrowia

Departament Cyfryzacji Biuro projektów rozwoju administracji elektronicznej

Departament Cyfryzacji Biuro rozliczeń finansowych projektów

Departament Cyfryzacji Biuro ds. promocji

Departament Finansów

 • Adamczyk Paweł
  Tel. 56 62-18-310
  Fax 56 62 18 362
  skarbnik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu/ Skarbnik Województwa
  Pokój: 317
  Ulica: Plac Teatralny 2
 • Dagow Joanna
  Tel. 56 62-18-310
  Fax 56 62-18-362
  finanse@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: obsługa sekretariatu /starszy inspektor
  Pokój: 317
  Ulica: Plac Teatralny 2

Departament Finansów Wydział Planowania i Analiz

Departament Finansów > Wydział Planowania i Analiz Biuro Ekonomiki
Departament Finansów > Wydział Planowania i Analiz Biuro Planowania Budżetu RPO
Departament Finansów > Wydział Planowania i Analiz Biuro Planowania Budżetu Województwa

Departament Finansów Wydział Księgowości Funduszy Unijnych

Departament Finansów Wydział Księgowości Urzędu

Departament Finansów Wydział Księgowości Funduszy Celowych

Departament Finansów Wydział Sprawozdawczości i Księgowości Budżetu

Departament Funduszy Europejskich

Departament Funduszy Europejskich Wydział Zarządzania RPO

 • Głuszek Anna
  Tel. 56 62 18 585
  a.gluszek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 342
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Zarządzania RPO Biuro ds. Polityki Terytorialnej i Rewitalizacja
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Zarządzania RPO Biuro ds. Przedsiębiorczości i Instrumentów Finansowych
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Zarządzania RPO Biuro ds. Środowiska i Transportu
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Zarządzania RPO Biuro ds. Społecznych
 • Banasiak Michał
  Tel. 56 621 25 32
  m.banasiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 401
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Swoińska-Lasota Lucyna
  Tel. 56 62 12 576
  l.swoinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 401
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Szada Sylwia
  Tel. 56 62 15 858
  s.szada@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 400
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Angowska Dagmara
  Tel. 56 62 18 796
  Kom. +48 797 557 395
  d.angowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownika Biura
  Pokój: 400
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bugajski Piotr
  Tel. 56 621 25 32
  p.bugajski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 401
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kardyś Gabriela
  Tel. 56 62 18 796
  g.kardys@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 400
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Funduszy Europejskich Wydział Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Departament Funduszy Europejskich Biuro Rzecznika Funduszy Europejskich

 • Reszkowski Edward
  Tel. 56 62 18 642
  Kom. 784 951 907
  e.reszkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Rzecznik Funduszy Europejskich
  Pokój: 447
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wiktorska Agnieszka
  Tel. 56 62 18 750
  a.wiktorska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 405
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Funduszy Europejskich Wydział Analiz i Ewaluacji

Departament Funduszy Europejskich > Wydział Analiz i Ewaluacji Biuro Analiz Funduszy Europejskich
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Analiz i Ewaluacji Biuro Ewaluacji
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Analiz i Ewaluacji Biuro Obsługi Systemów Informatycznych

Departament Funduszy Europejskich Wydział Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych

Departament Funduszy Europejskich > Wydział Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych Biuro ds. Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych
Departament Funduszy Europejskich > Wydział Koordynacji Projektów Własnych i Strategicznych Biuro ds. Pomocy Technicznej

Departament Funduszy Europejskich Biuro Monitoringu i Sprawozdawczości RPO

Departament Funduszy Europejskich Biuro Zarządzania Systemem Wdrażania RPO

Departament Infrastruktury Drogowej

 • Graczyk Mirosław
  Tel. 56 62 18 350
  miroslaw.graczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 2
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Nawrotek Mirosław
  Tel. 56 62 18 350
  m.nawrotek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu
  Pokój: 2
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Jasińska Marta
  Tel. 56 62 18 350
  ID.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Stanowisko ds. obsługi pracy Departamentu
  Pokój: 2
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń

Departament Infrastruktury Drogowej Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

 • Piątek Grzegorz
  Tel. 566218205
  Kom. 668523703
  g.piatek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 6
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Bąkowski Adam
  Tel. 56 62 18 791
  a.bakowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 8
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Mańkowski Dariusz
  Tel. 56 62 18 292
  d.mankowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 9
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Dankowska Monika
  Tel. 56 62 18 354
  m.dankowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 5a
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Kopyłowska Anna
  Tel. 56 62 18 549
  anna.kopylowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 9
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Wojciech Pydyn
  Tel. 56 62 15 922
  w.pydyn@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 9
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Aleksandra Bachnicka
  Tel. 56 62 18 242
  a.bachnicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 5a
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
Departament Infrastruktury Drogowej > Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Biuro ds. Uprawnień Komunikacyjnych
Departament Infrastruktury Drogowej > Wydział Organizacji i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Biuro Inwestycji Drogowych

Departament Infrastruktury Drogowej Biuro ds. Obsługi Finansowej Drogownictwa

 • Zagubień Danuta
  Tel. 56 62 18 368
  d.zagubien@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 12
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Kopyłowska Alicja
  Tel. 56 62 15 831
  a.kopylowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 12
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń

Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich

Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Wydział Kontroli Wdrażania EFRR

Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Wydział Kontroli Wdrażania EFS

Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich Wydział Analiz i Zachowania Trwałości

Departament Kontroli Wdrażania Funduszy Europejskich > Wydział Analiz i Zachowania Trwałości Biuro Zachowania Trwałości

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 • Janczarski Jerzy
  Tel. 56 62 15 827
  Fax 56 658 50 01
  j.janczarski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Pokój: 55
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Butowska Monika
  Tel. 56 62 15 828
  Kom. 604 086 729
  m.butowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: zastępca dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Pokój: 55b
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Radowska Anna
  Tel. 56 62 15 807
  Kom. 608 453 368
  Fax 56 658 50 01
  kn.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: sekretarka Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  Pokój: 55
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydział Dziedzictwa Narodowego

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego > Wydział Dziedzictwa Narodowego Biuro Dziedzictwa Narodowego
 • Jeliński Krzysztof
  Tel. 883 326 607
  k.jelinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik Biura Dziedzictwa Narodowego
  Pokój: 57
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Grzywińska Angelina
  Tel. 56 62 18 755
  a.grzywinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 55B
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Sulińska Katarzyna
  Tel. 883 353 675
  k.sulinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 57
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Kończak Marzenna
  Tel. 56 62 15 826
  m.konczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 57
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Zielińska Marta
  Tel. 573 237 695
  marta.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 55B
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego Wydział Kultury

 • Kryńska Marzenna
  Tel. 883 359 312
  m.krynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: naczelnik Wydziału Kultury
  Pokój: 60A
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Olszewska Marzanna
  Tel. 883 353 692
  m.olszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 62D
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Majrowska Martyna
  Tel. 883 359 313
  m.majrowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 62A
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Zaremba Dorota
  Tel. 696 059 021
  d.zaremba@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 56
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Rzemykowska Anna
  Tel. 883 359 311
  a.rzemykowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 56
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Żywica Daria
  Tel. 56 62 12 537
  Kom. 604 086 634
  d.zywica@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 62A
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Wolak Anna
  Tel. 56 62 18 795
  Kom. 571 293 076
  a.jakubowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 62D
  Ulica: ul. Plac Teatralny 2, siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń
 • Majkowska Karolina
  Tel. 572 213 022
  k.majkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 55B
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Św. Jana 1/3
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny

 • Walkusz Łukasz
  Tel. 56 62 18 311
  or.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 123
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kasprzak Małgorzata
  Tel. 56 62 18 568
  m.kasprzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora
  Pokój: 122
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Czepiel Maciej
  Kom. 602711784
  m.czepiel@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora
  Pokój: 3 (parter)
  Ulica: Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Klajszmidt Kinga
  Tel. 56 62 18 311
  or.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 123
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Graban Małgorzata
  Tel. 56 621 84 70
  czw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor, obsługa sekretariatu Członków Zarządu
  Pokój: 320
  Ulica: Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Topolewska Kinga
  Tel. 56 62 18 419
  ww.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: obsługa sekretariatu Wicemarszałków, pomoc administracyjna
  Pokój: 323
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jałoszyńska Agnieszka
  Tel. 56 62 18 249
  sekretarz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: sekretarka, obsługa sekretarsko-asystencka Sekretarza Województwa
  Pokój: 332
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Wydział Kadr

 • Franckowska-Kruszewska Małgorzata
  Tel. 56 62 18 345
  m.kruszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik
  Pokój: 240a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Kadr Biuro Kadr i Rozwoju Zasobów Ludzkich
Departament Organizacyjny > Wydział Kadr Stanowisko pracy ds. BHP
 • Błońska Joanna
  Tel. 56 62 18 286
  j.blonska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista ds. BHP
  Pokój: 415a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Czepiel Beata
  Tel. 62 15 868
  b.czepiel@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor/specjalista ds. bhp
  Pokój: 415a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny

 • Narolewski Andrzej
  Tel. 56 62 18 243
  a.narolewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału, Inspektor Ochrony Danych
  Pokój: 121
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny Biuro Obsługi Zarządu
 • Kopacz Magdalena
  Tel. 56-62-15-891
  m.kopacz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 146
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ciski Przemysław
  Tel. 56 62 18 247
  p.ciski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 147
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Paduszek-Knasiak Anna
  Tel. 56 62 18 593
  Kom. 883 359 310
  a.paduszek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 147
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Peplińska Beata
  Tel. 56 62 18 588
  b.peplinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 147
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny Biuro Organizacji Pracy
Departament Organizacyjny > Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny Archiwum
Departament Organizacyjny > Wydział Organizacyjno - Kancelaryjny Biuro Podawczo - Kancelaryjne

Departament Organizacyjny Wydział Administracji

 • Szklajew Małgorzata
  Tel. 56 62 18 225
  Kom. 660 547 193
  m.szklajew@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 142
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ewa Urbanowska
  Tel. 56 62 18 777
  Kom. 571 293 047
  e.urbanowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 142
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Biuro Utrzymania Nieruchomości
 • Głębocki Piotr
  Tel. 56 62 18 237
  Kom. 660 519 925
  p.glebocki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: koordynator biura
  Pokój: gospodarcze piwnica - 30
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Mierczyński Mariusz
  Tel. 56 62 18 218
  Kom. 515-051-807
  m.mierczynski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: p.o. Kierownika biura
  Pokój: 139
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Tabaczyński Krystian
  Tel. 56 62 18 558
  k.tabaczynski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 144
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bruk Andrzej
  Tel. 56 62 18 204
  Kom. 668 851 510


  Stanowisko: malarz
  Pokój: gospodarcze piwnica - 31
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Dobiesz Piotr
  Tel. 56 62 18 204
  Kom. 600 979 908


  Stanowisko: robotnik gospodarczy
  Pokój: gospodarcze piwnica - 31
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Piertuszewski Paweł
  Tel. 566218204
  Kom. 606 765 346


  Stanowisko: robotnik gospodarczy
  Pokój: gospodarcze piwnica - 31
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stawarczyk Łukasz
  Tel. 566218204
  Kom. 668 851 531


  Stanowisko: stolarz
  Pokój: gospodarcze piwnica - 30
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Biuro Obsługi Transportowej Urzędu
 • Dudek Ewa
  Tel. 56 62 18 355
  Kom. 784 951 608
  e.dudek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Koordynator Biura
  Pokój: 144
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Dąbkowski Piotr
  Kom. 602 475 914
  p.dabkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 144
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bromka Agata
  Tel. 56 62 18 360
  a.bromka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 144
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Nowakowska Krystyna
  Tel. 566218294
  Kom. 668 304 620


  Stanowisko: catering
  Pokój: gospodarcze piwnica - 99
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Siemiątkowska Joanna
  Kom. 571 293 027


  Stanowisko: catering
  Pokój: Elana piwnica
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Gasiorowski Jan
  Kom. 602 510 649


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jabłoński Grzegorz
  Kom. 660 417 550


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jasiński Leszek
  Kom. 606 755 791


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kamiński Karol
  Kom. 604 992 659


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kołodziej Janusz
  Kom. 600 037 985


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pawlak Włodzimierz
  Kom. 608 801 193


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Strzelecki Piotr
  Kom. 602 511 279


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Mazurek Bolesław
  Kom. 602 510 270


  Stanowisko: kierowca samochodu osobowego
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Polaszewski Jacek
  Kom. 608 453 886
  j.polaszewski@kujawsksko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierowca
  Pokój: 74
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Biuro ds. Rozliczeń Pomocy Technicznej
Departament Organizacyjny > Wydział Administracji Biuro Ewidencji Majątkowej Urzędu

Departament Organizacyjny Wydział Inwestycji

 • Łączyńska Grażyna
  Kom. 797304102
  g.laczynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 3
  Ulica: ul. Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Śliwecka Zuzanna
  Tel. 56 62 12 557
  z.sliwecka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 3
  Ulica: ul. Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Inwestycji Biuro Planowania i Rozliczania Inwestycji
Departament Organizacyjny > Wydział Inwestycji Biuro Realizacji Inwestycji
 • Rylska Anita
  Kom. 784531868
  a.rylska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 4
  Ulica: ul. Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Rytko Barbara
  Kom. 660547176
  b.rytko@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 4
  Ulica: ul.Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Filar Wacław
  Kom. 605430278
  w.filar@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 5
  Ulica: ul. Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Malejka Jarosław
  Kom. 795-538-936
  j.malejka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 5a
  Ulica: ul. Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń
 • Rachubińska Marzena
  Kom. 690-302-735
  m.rachubinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 5 (I piętro)
  Ulica: ul. Wały Gen. Sikorskiego 15
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Biuro Spraw Obronnych i Bezpieczeństwa Publicznego

 • Lala Eugeniusz
  Tel. 56 62 18 297
  e.lala@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 138
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Grendzicki Tomasz
  Tel. 56 62 18 265
  t.grendzicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 159
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Olczykowska Elżbieta
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Starszy Portier - Koordynator
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Boniecki Maciej
  Tel. 56 62 18 218
  m.boniecki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Pomoc Administracyjna
  Pokój: 139
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Styś Jędrzej
  Tel. 56 62 18 218
  j.stys@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 139
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Góral Jan
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jabłoński Krzysztof
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Prella Jacek
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wronkowski Szymon
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stasiak Kamil
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bartkowski Wojciech
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Małkowski Mariusz
  Tel. 56 62 18 201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Woźniak Jacek
  Tel. 566218201


  Stanowisko: Portier
  Pokój: 118
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Wydział Nadzoru Właścicielskiego

Departament Organizacyjny Wydział Informatyzacji Urzędu

 • Rzemykowski Wojciech
  Tel. 56 62 18 337
  Kom. 784 952 037
  w.rzemykowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik
  Pokój: 333a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Chełmińska-Pyrek Ewelina
  Tel. 566212591
  Kom. 519-579-304
  e.chelminska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 151
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Trokowski Michał
  Tel. 56 62 18 682
  m.trokowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 333a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stochmalski Michał
  Tel. 56 62 18 547
  Kom. 571 293 022
  m.stochmalski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 333a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Organizacyjny > Wydział Informatyzacji Urzędu Biuro Oprzyrządowania Technicznego
 • Stucke Jacek
  Tel. (56) 62 12 525
  Kom. 502 698 397
  j.stucke@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 148
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Daniszewski Radosław
  Tel. 56 62 18 245
  Kom. 666 071 165
  r.daniszewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 143
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ruszczak Łukasz
  Tel. 56 62 18 223
  Kom. 784 936 176
  l.ruszczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 143
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kantor Mariusz
  Tel. (56) 62 18 666
  m.kantor@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy informatyk
  Pokój: 148
  Ulica: Plac Teatralny 2,
  Miejscowość: Toruń
 • Rybicki Łukasz
  Tel. 56 62 18 520
  Kom. 517692702
  l.rybicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 148
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Biuro Obsługi Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

 • Beata Wiśniewska
  Tel. 56 652 18 84
  Kom. 514 456 512
  b.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 329b
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Organizacyjny Inspektor Ochrony Danych

Departament Organizacyjny Biuro Mienia Województwa

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Wydział Nauki i Innowacji

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego > Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Biuro Programowania i Monitorowania Rozwoju Województwa
 • Imiela Agnieszka
  Tel. 56 62 18 575
  a.imiela@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik
  Pokój: 347
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Babicka-Zarębska Ewelina
  Tel. 56 62 18 575, 56 62 18 719
  e.babicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 347
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Borkowski Sławomir
  Tel. 56 62 18 591
  s.borkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 348
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Okonek Klaudia


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 348
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Poreda Magdalena
  Tel. 56 62 18 797
  m.poreda@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 348
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego > Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Biuro ds. Współpracy z Samorządami Lokalnymi
Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego > Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Biuro Planowania Rozwoju Gospodarczego Województwa
Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego > Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Biuro Regionalne Obserwatorium Gospodarcze
 • Rezmer Karolina
  Tel. 56 62 18 772
  k.rezmer@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 127
  Ulica: Włocławska 167, Budynek A, TARR
  Miejscowość: Toruń

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego Wydział Rozwoju Gospodarczego

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego > Wydział Rozwoju Gospodarczego Biuro Projektów Gospodarczych
Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego > Wydział Rozwoju Gospodarczego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportu
 • Buczyński Cezar
  Tel. 56 62 18 319
  Kom. 668 856 888
  c.buczynski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 445
  Ulica: ul. Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Hetman Marlena
  Tel. 56 62 18 206
  m.hetman@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 443
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kłos Katarzyna
  Tel. 56 62 15 813, 56 65 21 859
  k.klos@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 445
  Ulica: ul. Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kotkiewicz Benedykt
  Tel. 56 62 18 492
  b.kotkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 443
  Ulica: ul. Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Lewandowska Magdalena
  Tel. 56 62 18 443
  magdalena.lewandowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 445
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Strahl Krzysztof
  Tel. 56 62 15 813
  k.strahl@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 445
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Tyszkiewicz Tatjana
  Tel. 56 62 18 443
  t.tyszkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 445
  Ulica: ul. Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wiśniewska Joanna
  Tel. 56 62 18 751
  Kom. 519 066 336
  j.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: p.o. kierownika
  Pokój: 445 a
  Ulica: ul. Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Promocji

Departament Promocji Biuro Obsługi BIP

Departament Promocji Biuro Organizacji Wydarzeń Promocyjnych

 • Wasita Krzysztof
  Tel. 56 62 18 776
  k.wasita@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 229A
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Szymańska Paulina
  Tel. 56 62 18 287
  p.szymanska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 226
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Czyżewski Daniel
  Tel. 56 62 18 248
  d.czyzewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 260
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Czwołek Magdalena
  Tel. 56 62 18 207
  Kom. 696 145 369
  m.czwolek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 226
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Goiński Andrzej
  Tel. 56 62 18 798
  a.goinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 335
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Tymińska Izabela
  Tel. 56 62 18 783
  Kom. 571293023
  i.tyminska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 229A
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Monika Rękas
  Tel. 56 62 18 315
  m.rekas@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 335
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Anna Jasińska
  Tel. 56 62 18 783
  a.jasinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 229a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Beata Rydzewska
  Tel. 56 62 15 811
  b.rydzewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 226
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Promocji Biuro ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych

Departament Promocji Biuro Promocji Projektów Multimedialnych

 • Pęńsko Paweł
  Tel. 56 62 18 773
  Kom. 571 293 045
  p.pensko@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 238
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Fijałkowski Łukasz
  Tel. 56 62 18 308
  l.fijalkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pankowski Waldemar
  Tel. 56 62 18 308
  w.pankowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wawrzyniak-Fijałkowska Monika
  Tel. 56 62 18 472
  m.wawrzyniak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Promocji Wydział Promocji Projektów Unijnych

Departament Rolnictwa i Geodezji

 • Czarnecki Wiesław
  Tel. 56 621 8324
  w.czarnecki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 608
  Ulica: ul. Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Zakrzewska Edyta
  Tel. 56 621 8325
  Kom. 571 293 080
  e.zakrzewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora
  Pokój: 608
  Ulica: ul. Targowa13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Łyżeń Marlena
  Tel. 56 621 8380
  Kom. 784 994 965
  rw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor/obsługa sekretariatu
  Pokój: 608
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Rolnictwa i Geodezji Biuro Geodety Województwa

Departament Rolnictwa i Geodezji Geodeta Województwa

 • Pawelec Grzegorz
  Tel. 56 621 25 83
  Kom. 604 473 326
  g.pawelec@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Geodeta Województwa
  Pokój: 506 - IV piętro
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Rolnictwa i Geodezji Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Departament Rolnictwa i Geodezji Wydział Rolnictwa

 • Górska Iwona
  Tel. 56 621 5932
  i.gorska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: ds. wdrażania innowacyjnych technologii w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym - Starszy inspektor
  Pokój: 601
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Grabek Przemysław
  Tel. 56 621 5892
  p.grabek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: ds. Gospodarki Wodnej, Melioracji i Ochrony Przeciwpowodziowej - Główny specjalista
  Pokój: 603
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Janicki Marcin
  Tel. 56 621 5923
  Kom. 728 493 870
  m.janicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: ds. Śródlądowej Gospodarki Rybackiej - Główny Specjalista
  Pokój: 601
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Jurzysta Jarosław
  Tel. 56 621 5932
  Kom. 784 995 042
  j.jurzysta@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: ds. wdrażania innowacyjnych technologii w produkcji rolniczej i przetwórstwie rolno-spożywczym - Główny specjalista
  Pokój: 601
  Ulica: ul.Targowa13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Rolnictwa i Geodezji Wydział Rozwoju Wsi

 • Rafał Chruścicki
  Tel. 56 621 5921
  Kom. 571 293 089
  r.chruscicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 615
  Ulica: Targowa13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Sierakowska Dorota
  Tel. 56 621 5933
  Kom. 784 994 946
  d.sierakowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 613
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Masewicz Magdalena
  Tel. 56 621 5933
  Kom. 784 951 983
  m.masewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 613
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Niedbalska Lidia
  Tel. 56 621 5919
  l.niedbalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 612
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Domski Łukasz
  Tel. 728 494 320
  l.domski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 601
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Chlebowicz Bartłomiej
  Tel. 56 621 5919
  Kom. 571 293 005
  b.chlebowicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 612
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
Departament Rolnictwa i Geodezji > Wydział Rozwoju Wsi Biuro Projektów Rozwoju Wsi
 • Brykała Krystyna
  Tel. 56 621 5934
  k.brykala@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 606
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Ciesielska Maria
  Tel. 56 621 5920
  m.ciesielska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 604
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Darowska Beata
  Tel. 56 621 5924
  Kom. 784 994 905
  b.darowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 605
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Koszucka Ewa
  Tel. 56 621 5924
  Kom. 784 994 951
  e.koszucka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 605
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Otręba Klaudia
  Tel. 56 621 5934
  Kom. 668 572 718
  k.otreba@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 606
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Żeglarski Andrzej
  Tel. 56 621 5915
  Kom. 784 994 954
  a.zeglarski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 603
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
Departament Rolnictwa i Geodezji > Wydział Rozwoju Wsi Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
 • Dybowska Anna
  Tel. 56 621 5897
  Kom. 662 103 201
  a.dybowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 616
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Cieszyńska Jolanta
  Tel. 56 621 5897
  Kom. 784 995 122
  j.cieszynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 616
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Grudzińska Karolina
  Tel. 56 621 5912
  Kom. 784 995 144
  k.grudzinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 616
  Ulica: ul.Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

 • Siemiątkowska Elżbieta
  Tel. 56 652 18 11
  Kom. 668 407 545
  e.siemiatkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Pokój: 115
  Ulica: ul.M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Sądej Joanna
  Tel. 56 652 18 11
  Kom. 668 407 545
  ws.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Obsługa sekretariatu/Inspektor
  Pokój: 114
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zacharczuk Przemysław


  Stanowisko: Pomoc administracyjna
  Pokój: 114
  Ulica: ul.M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Wdrażania Projektów

 • Witkowska Violetta
  Tel. 56 652 18 94
  Kom. 668 552 139
  v.witkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 108
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich > Wydział Wdrażania Projektów Biuro Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych
 • Kurasz Marcin
  Kom. 660 691 101
  m.kurasz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 150
  Ulica: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bolewska Dorota
  Kom. 660 691 425
  d.bolewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 151
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Dembiński Jarosław
  Kom. 784 936 064
  j.dembinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista/Koordynator
  Pokój: 150
  Ulica: ul.M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kuraś Wojciech
  Kom. 690 550 928
  w.kuras@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 151
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Tołwińska Katarzyna
  Tel. 660 702 237
  k.tolwinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 151
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich > Wydział Wdrażania Projektów Biuro Wdrażania Projektów Leader
 • Szary Kacper
  Tel. 56 652 18 49
  Kom. 660 692 322
  k.szary@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 144
  Ulica: ul.M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Rokosz-Zarembska Paulina
  Tel. 56 652 18 43
  Kom. 784 936 398
  p.rokosz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 146
  Ulica: ul.M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Drabik Marta
  Tel. 56 652 18 48
  m.drabik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 149
  Ulica: ul. Marii Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Balicka Emilia
  Kom. 668 552 362
  e.balicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 105
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Konieczna Monika
  Kom. 571 293 038
  m.konieczna@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 105
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bunkowska Aleksandra
  Kom. 666 383 605
  a.bunkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 105
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Sandecka Julita
  Tel. 56 652 18 90
  Kom. 728 539 573
  j.sandecka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 107
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bartkowska Anna
  Tel. 797-304-110
  a.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 149
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Milak Bartłomiej
  Tel. 56 652 18 43
  b.milak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 146
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Mejer Patrycja
  Tel. 56 652 18 98
  p.mejer@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 145
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wilandt Katarzyna
  Tel. 56 621 25 11
  k.wilandt@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 107
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Angielczyk Anna
  Kom. 604 781 081
  a.angielczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 107
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Weroniecki Jakub
  Tel. 56 652 18 98
  Kom. 660 693 642
  j.weroniecki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 145
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Mądzielewska Justyna
  Tel. 56 652 25 05
  Kom. 797 304 107
  j.madzielewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 149
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Roszak Paweł
  Tel. 56 652 18 53
  p.roszak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 104
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łukasiak Joanna
  Tel. 666 383 605
  j.lukasiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 105
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Wydział Autoryzacji Płatności i Kontroli

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich > Wydział Autoryzacji Płatności i Kontroli Biuro Autoryzacji Płatności
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich > Wydział Autoryzacji Płatności i Kontroli Biuro Kontroli
 • Buczkowski Marek
  Kom. 604 992 484
  m.buczkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 148
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Polińska Anna
  Tel. 660 691 135
  a.polinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 106
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Pawłowska Katarzyna
  Kom. 660 691 607
  k.pawlowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 106
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Piecha Sebastian
  Kom. 660 694 159
  s.piecha@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 106
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Włoczewska Monika
  Kom. 604 992 658
  m.wloczewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 106
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zasada Lidia
  Kom. 660 692 238
  l.zasada@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 151
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kubicka Marta
  Kom. 660 692 238
  m.kubicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 139
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Biuro Analiz i Pomocy Technicznej

 • Małkiewicz Iwona
  Tel. 56 652 18 42
  Kom. 604 779 679
  i.malkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 101
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łowicka Joanna
  Tel. 56 652 18 41
  Kom. 604 779 879
  j.lowicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 102
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Pieszak Anna
  Kom. 797 304 109
  a.pieszak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 103
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Maliszewska-Pawlik Agnieszka
  Kom. 660 693 675
  a.maliszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Specjalista
  Pokój: 103
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Rychlicki Piotr
  Tel. 56 621 59 06
  Kom. 660 692 679
  p.rychlicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 103
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Guziewicz Michał
  Tel. 56 652 18 41
  Kom. 660 693 655
  m.guziewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 102
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej - Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Sportu i Turystyki

Departament Sportu i Turystyki Wydział Sportu i Kultury Fizycznej

Departament Sportu i Turystyki > Wydział Sportu i Kultury Fizycznej Biuro Promocji Zdrowego Stylu Życia
 • Majchrzak Patrycja
  Kom. 571 293 030
  p.majchrzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Koordynator Biura Promocji Zdrowego Stylu Życia
  Pokój: 8
  Ulica: Kopernika 4
  Miejscowość: Toruń
 • Huzakowska-Borek Agnieszka
  Tel. 56 6212528
  Kom. 571 293 008
  a.huzakowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 5
  Ulica: Kopernika 4
  Miejscowość: Toruń

Departament Sportu i Turystyki Wydział Turystyki

Departament Sportu i Turystyki > Wydział Turystyki Biuro ds. Rozwoju Turystyki
 • Stokłosa Małgorzata
  Tel. 56 62 18 780
  Kom. 728 494 689
  m.stoklosa@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 11
  Ulica: Kopernika 4
  Miejscowość: Toruń
 • Grzecznowska-Homik Agata
  Tel. 56 62 18 423
  Kom. 728 989 862
  a.grzecznowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 10
  Ulica: Kopernika 4
  Miejscowość: Toruń
 • Komorowska Agnieszka
  Tel. 56 62 18 423
  a.komorowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 10
  Ulica: Kopernika 4
  Miejscowość: Toruń
 • Wiśniewski Marek
  Tel. 56 62 18 453
  Kom. 795 536 701
  m.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 11
  Ulica: Kopernika 4
  Miejscowość: Toruń
Departament Sportu i Turystyki > Wydział Turystyki Biuro ds. Usług Turystycznych

Departament Spraw Społecznych

 • Żejmo-Wysocka Krystyna
  Tel. 56 652 18 96
  k.wysocka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor
  Pokój: 17 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Skopińska Milena
  Tel. 602 321 060
  m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Z-ca Dyrektora
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Foksińska Marta
  Tel. 56 652 18 96
  se.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: obsługa sekretariatu
  Pokój: 18 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Boniecki Waldemar
  Kom. 507 498 866


  Stanowisko: kierowca/pomoc administracyjna
  Pokój: 20 (budynek główny)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Spraw Społecznych Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych

 • Przewoźny Krzysztof
  Tel. 56 652 18 21
  Kom. 514 456 520
  k.przewozny@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 12 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łuczyszyn - Rudolf Dorota
  Tel. 56 652 18 54
  d.luczyszyn-rudolf@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 21 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Marcinkowska Katarzyna
  Tel. 56 621 25 73
  Kom. 571 293 071
  k.marcinkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 21 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Rumiński Mateusz
  Tel. 56 621 25 73
  m.ruminski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 21 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Spraw Społecznych > Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Biuro Realizacji Dofinansowań
 • Tomaszewska Małgorzata
  Tel. 56 652 18 66
  Kom. 514 456 505
  m.tomaszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: p.o. kierownika Biura
  Pokój: 22 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kiełbasa Anna
  Tel. 56 652 18 66
  Kom. 514 456 511
  a.kielbasa@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 22 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wolska Monika
  Tel. 56 652 18 39
  Kom. 572 085 141
  m.wolska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 13/14 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Drojma Jowita
  Tel. 883 359 297
  j.drojma@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 13/14 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łukasiak Mariusz
  Tel. 56 621 25 19
  m.lukasiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 13/14 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Spraw Społecznych Wydział Polityki Społecznej

 • Habant Jacek
  Tel. 56 652 18 10
  Kom. 668 495 386
  j.habant@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 23 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Spraw Społecznych > Wydział Polityki Społecznej Biuro Ekonomii Społecznej i Wsparcia Środowiskowego
Departament Spraw Społecznych > Wydział Polityki Społecznej Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
 • Piekarek Dorota
  Tel. 56 652 18 14
  Kom. 698 902 291
  d.piekarek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: p.o. kierownika Biura
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Joppek Arkadiusz
  Tel. 56 652 18 15
  a.joppek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Lorek Paweł
  Tel. 56 652 18 12
  p.lorek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wierszyło Elżbieta
  Tel. 56 652 18 13
  e.wierszylo@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Siałkowska Anna
  Tel. 56 621 2520
  a.sialkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Waczyński Maciej
  Tel. 56 652 18 25
  m.waczynski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 7 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Spraw Społecznych > Wydział Polityki Społecznej Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 • Niedziałkowski Piotr
  Kom. 571 204 292
  p.niedzialkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 32a (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Dąbrowska Małgorzata
  Tel. 56 621 25 15
  malgorzata.dabrowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 32 (budynek główny)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Sokół Anna
  Tel. 571 293 077
  a.sokol@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 32 (budynek główny)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Środowiska

 • Wiśniewska Maria
  Tel. 56 621 82 10
  Kom. 784 994 165
  maria.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: p.o. Dyrektor Departamentu
  Pokój: 204
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Wasielewski Leszek
  Tel. 56 621 58 47
  Kom. 604 443 505
  l.wasielewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska
  Pokój: 210
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Sosnowska Agnieszka
  Tel. 56 621 58 98
  Kom. 784 987 358
  a.sosnowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora Departamentu Środowiska
  Pokój: 114
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Łagosz Marta
  Tel. 56 621 85 71
  Kom. 784 994 165
  sg.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Obsługa sekretariatu/Podinspektor
  Pokój: 203
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Środowiska Geolog Wojewódzki - Biuro Geologa

 • Kachnic Marek
  Tel. 56 621 58 04
  Kom. 728 989 856
  m.kachnic@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Geolog Wojewódzki - Kierownik Biura
  Pokój: 112
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Biniek Izabela
  Tel. 56 621 58 62
  i.biniek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 108
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Kubiak Ewa
  Tel. 56 621 58 75
  Kom. 602 132 158
  e.kubiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 112
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Majchrzak Dominika
  Tel. 56 621 58 70
  Kom. 571 293 011
  d.majchrzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 107
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Skiba-Murawska Agnieszka
  Tel. 56 621 58 70
  a.skiba-murawska@kujawsko-pomorskie


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 107
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Środowiska Biuro Kontroli

Departament Środowiska Biuro Projektów Ekologicznych

 • Żuchowska Kinga
  Tel. 56 621 59 30
  Kom. 728 494 589
  k.zuchowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 206
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Dubilewicz Beata
  Tel. 56 621 59 30
  Kom. 882 054 432
  b.dubilewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 206
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Maszewski Rafał
  Tel. 56 621 58 14
  Kom. 797 304 117
  r.maszewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 205
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Straszyńska Paulina
  Tel. 56 621 58 32
  Kom. 728 494 596
  p.straszynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 212
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń
 • Żelachowska Monika
  Tel. 56 621 59 25
  Kom. 660 702 232
  m.zelachowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 212
  Ulica: Targowa 13/15
  Miejscowość: Toruń

Departament Środowiska Wydział Ochrony Środowiska

Departament Środowiska > Wydział Ochrony Środowiska Biuro Gospodarki Odpadami
Departament Środowiska > Wydział Ochrony Środowiska Biuro Pozwoleń Środowiskowych

Departament Środowiska Biuro Ochrony Przyrody i Polityki Ekologicznej

Departament Środowiska Biuro Baz Danych

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego

 • Jesionowska Barbara
  Tel. 56 62 18 700
  Fax 56 62 18 730
  b.jesionowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor
  Pokój: 303
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stańczak Michał
  Tel. 56 62 18 718
  Fax 56 62 18 730
  m.stanczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: z-ca Dyrektora
  Pokój: 304
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Heller Michał
  Tel. 56 62 12 599
  m.heller@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Z-ca dyrektora
  Pokój: 250
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Paulina Kurpiewska
  Tel. 56 62 18 700
  Fax 56 62 18 730
  rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: sekretarka
  Pokój: 303
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Krajewska-Potoczek Halina
  Tel. 56 621 25 99
  ef.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: obsługa sekretariatu EFS - starszy inspektor
  Pokój: 250
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Błoński Marcin
  Tel. 56 652 18 00
  Kom. 698 685 897
  m.blonski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: informatyk/pomoc administracyjna
  Pokój: 108
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Hinc-Chełminiak Małgorzata
  Tel. 56 62 18 621
  Fax 56 62 18 730
  m.hinc@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: radca prawny
  Pokój: 262
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wiśniewska-Celmer Agnieszka
  Tel. 56 62 18 640
  Fax 56 62 18 730
  agnieszka.wisniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: radca prawny
  Pokój: 262
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Anna Peplińska
  Tel. 56 62 18 700
  Fax 56 62 18 730
  rpowdrazanie@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: sekretarka
  Pokój: 303
  Ulica: pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Naborów i Umów

 • Seroka Sławomir
  Tel. 56 62 18 674
  Fax 56 62 18 730
  s.seroka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik
  Pokój: 109
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Naborów i Umów Biuro ds. Organizacji Naborów i Umów EFRR
 • Kościelski Łukasz
  Tel. 56 62 15 940
  Fax 56 62 18 730
  l.koscielski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 109
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Lipska Monika
  Tel. 56 62 18 624
  Fax 56 62 18 730
  m.rybicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 114
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Streich Iwona
  Tel. 56 62 18 643
  Fax 56 62 18 730
  i.streich@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 114
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Szczotkowska Katarzyna
  Tel. 56 62 18 643
  Fax 56 62 18 730
  k.szczotkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 114
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ziółkowska Sylwia
  Tel. 56 62 15 948
  Fax 56 62 18 730
  s.ziolkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 165
  Ulica: Plac teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Gołota Patrycja
  Tel. 56 62 18 760
  Fax 56 62 18 730
  p.golota@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 114
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kubacka Patrycja
  Tel. 56 62 15 853
  Fax 56 62 18 730
  p.kubacka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 165
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Binkowska Emilia
  Tel. 56 62 18 618
  Fax 56 62 18 730
  e.binkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 165
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Szostak Ewelina
  Tel. 56 62 18 665
  Fax 56 62 18 730
  e.szostak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 165
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Deręgowska Karolina
  Tel. 56 62 18 665
  Fax 56 62 18 730
  k.deregowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 165
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ostrowska Marta
  Tel. 56 62 18 624
  m.ostrowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 114
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Naborów i Umów Biuro ds. Organizacji Naborów i Umów EFS
 • Makowska Anna
  Tel. 56 621 25 95
  a.makowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura / główny specjalista
  Pokój: 213
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Rzymkowska Beata
  Tel. 56 652 18 29
  b.rzymkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 215
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zięba Magdalena
  Tel. 56 621 25 17
  m.zieba@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 215
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Piwowarska Martyna
  Tel. 56 621 25 61
  m.piwowarska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 215
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Burzak Karolina
  Tel. 56 652 18 60
  k.burzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 214
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Paulina Ryńska
  Tel. 56 621 25 89
  p.rynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Raportowania i Analiz

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Raportowania i Analiz Biuro Raportowania i Analiz
 • Śnieżawska Sylwia
  Tel. 56 62 18 684
  Fax 56 62 18 730
  s.sniezawska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik biura
  Pokój: 204
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bruzdewicz-Gill Justyna
  Tel. 56 652 18 51
  j.gill@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 115
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Forsztek Dominik
  Tel. 56 62 15 837
  Fax 56 62 18 730
  d.forsztek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 115
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kołosowska-Sudoł Anna
  Tel. 56 62 15 844
  Fax 56 62 18 730
  a.kolosowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 205
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Rakowski Marcin
  Tel. 56 62 18 706
  Fax 56 62 18 730
  m.rakowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 205
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Romańska Anna
  Tel. 56 62 15 851
  Fax 56 62 18 730
  a.romanska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 115
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Mielnikiewicz-Prella Aneta
  Tel. 56 652 18 51
  Fax 56 62 18 730
  a.prella@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 115
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Sadecka Małgorzata
  Tel. 56 62 18 626
  Fax 56 62 18 730
  m.sadecka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: gł. specjalista
  Pokój: 205
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Zimoląg Joanna
  Tel. 56 62 12 547
  Fax 56 62 18 730
  j.zimolag@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 204
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wdrażania Projektów EFRR

 • Kruk Anna
  Tel. 56 62 18 463
  Fax 56 62 18 730
  a.kruk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: p.o. kierownika/główny specjalista
  Pokój: 308
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pniewska Małgorzata
  Tel. 56 62 18 496
  m.pniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 308
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jagielska Anna
  Tel. 56 62 18 681
  Fax 56 62 18 730
  a.jagielska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 308
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Korytkowska Joanna
  Tel. 56 62 15 901
  Fax 56 62 18 730
  j.korytkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 308
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Petera-Rygielska Maja
  Tel. 56 62 12 582
  Fax 56 62 18 730
  m.petera-rygielska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 308
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Weryfikacji Postępowań PZP
 • Stańczak Monika
  Tel. 56 62 15 907
  Fax 56 62 18 730
  monika.stanczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 107
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jasiński Patryk
  Tel. 56 62 18 788
  p.jasinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 102
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pawłowska Angelina
  Tel. 56 62 12 585
  a.pawlowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 107
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stefańska Iwona
  Tel. 56 62 18 648
  Fax 56 62 18 730
  i.stefanska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik biura, główny specjalista
  Pokój: 206
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kalka Daniel
  Tel. 56 62 15 907
  Fax 56 62 18 730
  d.kalka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 107
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Mazurkiewicz Ilona
  Tel. 56 62 15 937
  Fax 56 62 18 730
  i.mazurkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 207
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Morzuch Tomasz
  Tel. 56 62 15 938
  Fax 56 62 18 730
  t.morzuch@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 206
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Sarnowski Rafał
  Tel. 56 62 15 904
  Fax 56 62 18 730
  r.sarnowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 206
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stochmalska Ewa
  Tel. 56 62 18 644
  Fax 56 62 18 730
  e.stochmalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 207
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wojtaś Dariusz
  Tel. 56 62 18 669
  Fax 56 62 18 730
  d.wojtas@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 207
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów I
 • Węgrzyn Marta
  Tel. 56 62 15 942
  Fax 56 62 18 730
  m.wegrzyn@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 360
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jendryszka-Kondraciuk Anna
  Tel. 56 62 18 709
  Fax 56 62 18 730
  a.jendryszka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 306
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kołodziejska Kinga
  Tel. 56 62 18 673
  Fax 56 62 18 730
  k.kolodziejska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 360
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Korczyńska Marta
  Tel. 56 62 18 711
  Fax 56 62 18 730
  m.korczynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 306
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Modrzyńska Katarzyna
  Tel. 56 62 18 658
  Fax 56 62 18 730
  k.modrzynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 305
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Olszewski Arkadiusz
  Tel. 56 62 15 941
  Fax 56 62 18 730
  a.olszewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: gł. specjalista
  Pokój: 306
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pietrzyk Jolanta
  Tel. 56 62 18 629
  Fax 56 62 18 730
  j.pietrzyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 363
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kołodziejski Piotr
  Tel. 56 62 18 683
  Fax 56 62 18 730
  p.kolodziejski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 305
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stoliński Tomasz
  Tel. 56 62 12 535
  t.stolinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 307
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Przedpełska Agnieszka
  Tel. 56 62 18 628
  Fax 56 62 18 730
  a.przedpelska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 307
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wilk Paweł
  Tel. 56 62 12 586
  Fax 56 62 18 730
  Pawel.Wilk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 307
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Chlebowska Monika
  Tel. 56 62 15 936
  Fax 56 62 18 730
  m.chlebowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 307
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wabiszak Anna
  Tel. 56 621 58 06
  Fax 56 62 18 730
  a.wabiszak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 410c
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Izabela Dormowicz
  Tel. 56 621 25 39
  i.dormowicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 410c
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Auguścińska Izabela
  Tel. 56 621 58 06
  i.auguscinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 410c
  Ulica: pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów II
 • Tkaczyk Lucyna
  Tel. 56 62 18 616
  Fax 56 62 18 730
  l.tkaczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 203
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Mey Barbara
  Tel. 56 62 18 657
  Fax 56 62 18 730
  b.mey@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik biura
  Pokój: 362
  Ulica: Plac Teatralny
  Miejscowość: Toruń
 • Flis Halina
  Tel. 56 62 18 717
  Fax 56 62 18 730
  h.flis@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 363
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Geszkiewicz Monika
  Tel. 56 62 18 625
  Fax 56 62 18 730
  m.geszkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 265
  Ulica: Plac teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Krzysztofiak Szymon
  Tel. 56 62 18 686
  Fax 56 62 18 730
  s.krzysztofiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 362
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Januszewska Patrycja
  Tel. 56 62 18 672
  Fax 56 62 18 730
  p.januszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: st. specjalista
  Pokój: 361
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Szymańska Agnieszka
  Tel. 56 62 18 702
  Fax 56 62 18 730
  a.szymanska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: gł. specjalista
  Pokój: 361
  Ulica: Plac teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Hełminiak Aleksandra
  Kom. 56 62 18 613
  Fax 56 62 18 730
  a.helminiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 363
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Barwik Monika
  Tel. 56 62 18 710
  m.barwik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 361
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Gramowska Marta
  Tel. 56 62 18 632
  m.gramowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 309
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Otremba Hanna
  Tel. 56 62 18 439
  Fax 56 62 18 730
  h.otremba@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 309
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jaworska Aleksandra
  Tel. 56 62 15 800
  Fax 56 62 18 730
  a.jaworska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 309
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Górniak Monika
  Tel. 56 62 18 622
  Fax 56 62 18 730
  m.gorniak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 309
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Szczepańska Anna
  Tel. 56 62 18 439
  Fax 56 62 18 730
  a.szczepanska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 309
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Rubińska Karolina
  Fax 56 62 18 730


  Stanowisko: podinspektor
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów III
 • Jurkiewicz-Baca Grażyna
  Tel. 56 62 15 881
  Fax 56 62 18 730
  g.baca@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 203
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kowszyk Monika
  Tel. 56 62 15 877
  m.kowszyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 203
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Mórawski Krzysztof
  Tel. 56 62 18 703
  Fax 56 62 18 730
  k.morawski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik biura
  Pokój: 211
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Błaszczyk-Kentzer Katarzyna
  Tel. 56 62 18 676
  Fax 56 62 18 730
  k.blaszczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 264
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Bolechowicz Jolanta
  Tel. 56 62 18 685
  Fax 56 62 18 730
  j.bolechowicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 263
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Masłowski Dariusz
  Tel. 56 62 18 691
  Fax 56 62 18 730
  d.maslowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 209
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Sosnowski Dariusz
  Tel. 56 62 18 685
  Fax 56 62 18 730
  d.sosnowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 263
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Tounsi Robert
  Tel. 56 62 18 611
  Fax 56 62 18 730
  r.tounsi@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 264
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Piotrowska Natalia
  Tel. 56 62 18 616
  Fax 56 62 18 730
  n.piotrowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 203
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Krause Marta
  Tel. 56 62 15 839
  Fax 56 62 18 730
  m.krause@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 263
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wojciechowska Anna
  Tel. 56 62 18 675
  Fax 56 62 18 730
  a.wojciechowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 211
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Stoff Monika
  Tel. 56 62 18 616
  Fax 56 62 18 730
  m.stoff@ikujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 203
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Matuszewska Magdalena
  Tel. 56 62 18 691
  Fax 56 62 18 730
  m.matuszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 209
  Ulica: pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Rumińska Aneta
  Tel. 56 62 15 852
  Fax 56 62 18 730
  a.ruminska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 263
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Laskowski Mariusz
  Tel. 56 621 58 84
  m.laskowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 308
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kwiatkowska Anna
  Tel. 56 62 15 882
  Fax 56 62 18 730
  an.kwiatkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 203
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Zielińska Aleksandra
  Tel. 56 62 15 917
  Fax 56 62 18 730
  a.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 203
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Banasiak Katarzyna
  Fax 56 62 18 730


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 203
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów IV
 • Namysłowska Sylwia
  Tel. 56 62 15 842
  Fax 56 62 18 730
  s.namyslowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 104
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Orzechowski Łukasz
  Tel. 56 62 18 689
  Fax 56 62 18 730
  l.orzechowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 213
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Felchnerowska Wiesława
  Tel. 56 62 15 842
  Fax 56 62 18 730
  w.felchnerowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 104
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ociepa Anna
  Tel. 56 62 18 704
  Fax 56 62 18 730
  a.ociepa@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik biura
  Pokój: 212
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Buczkowska Magdalena
  Tel. 56 62 15 880
  Fax 56 62 18 730
  m.buczkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 210
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Cendrowska Emilia
  Tel. 56 62 18 715
  Fax 56 62 18 730
  e.cendrowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 213
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kłos Barbara
  Tel. 56 62 18 614
  Fax 56 62 18 730
  b.klos@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 212
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kułakowska Katarzyna
  Tel. 56 62 18 689
  Fax 56 62 18 730
  k.kulakowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 213
  Ulica: Plac teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Tometczak Joanna
  Tel. 56 62 18 707
  Fax 56 62 18 730
  j.nath@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 210
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Becmer Magdalena
  Tel. 56 62 18 715
  Fax 56 62 18 730
  magdalena.nowak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 213
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Pawłowska Milena
  Tel. 56 62 18 708
  Fax 56 62 18 730
  m.pawlowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 213
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Rochna Anna
  Tel. 56 62 15 880
  Fax 56 62 18 730
  a.rochna@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 210
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Staniszewski Dariusz
  Tel. 56 62 18 715
  Fax 56 62 18 730
  d.staniszewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 213
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Głaz Maria
  Tel. 56 621 58 02
  Fax 56 62 18 730
  m.glaz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 101
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ewa Szefler
  Tel. 56 62 18 623
  Fax 56 62 18 730
  e.szefler@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 265
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Anna Maciejczyk
  Tel. 56 62 18 623
  a.maciejczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 265
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kwarcińska Dorota
  Tel. 56 621 58 02
  Fax 56 62 18 730
  d.kwarcinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 101
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów EFRR Biuro Wdrażania Projektów V
 • Markuszewski Michał
  Tel. 56 62 18 677
  Fax 56 62 18 730
  m.markuszewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura/główny specjalista
  Pokój: 305
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ciemiecki Marcin
  Tel. 56 62 18 687
  Fax 56 62 18 730
  m.ciemiecki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 410A
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Głowacka Aleksandra
  Tel. 56 62 18 659
  Fax 56 62 18 730
  a.glowacka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 410A
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Gałka Joanna
  Tel. 56 62 15 838
  Fax 56 62 18 730
  j.galka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: gł. specjalista
  Pokój: 265
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Cieślewicz Agata
  Tel. 56 62 15 850
  Fax 56 62 18 730
  a.cieslewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 410A
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Szymański Krzysztof
  Tel. 56 62 18 656
  Fax 56 62 18 730
  k.szymanski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 264
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wydra Anna
  Tel. 56 62 15 850
  Fax 56 62 18 730
  a.wydra@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 410A
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kotas Jan
  Tel. 56 621 25 23
  Fax 56 621 87 30
  j.kotas@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 308
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Zakrzewska Żaneta
  Tel. 56 621 25 39
  Fax 56 62 18 730
  z.zakrzewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 410c
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Fehlau Karolina
  Tel.
  k.fehlau@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 106
  Ulica: pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wdrażania Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Wdrażania Projektów ds. Edukacji
 • Lewandowska Renata
  Tel. 56 62 12 592
  r.lewandowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik
  Pokój: 239
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Cetkowski Łukasz
  Tel. 56 621 25 53
  l.cetkowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 219
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Stopikowska Katarzyna
  Tel. 56 652 18 67
  k.stopikowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 247
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wasielewska Elżbieta
  Tel. 56 621 25 00
  e.wasielewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 239
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Opińska Karolina
  Tel. 56 652 18 75
  k.opinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 243
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zdybel Ewelina
  Tel. 56 652 18 09
  e.zdybel@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 239
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Dąbrowski Arkadiusz
  Tel. 56 652 18 24
  a.dabrowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 239
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kłodawska Elżbieta
  Tel. 56 621 25 54
  e.klodawska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 221
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kruczyńska Agnieszka
  Tel. 56 621 25 55
  a.kruczynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 243
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kręplewska Dobrosława
  Kom. 690 600 412
  d.kreplewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 247
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Sarnacka Anna
  Tel. 56 621 25 33
  a.sarnacka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 222
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kozłowska Monika
  Tel. 56 62 12 510
  m.kozlowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 222
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kaczorek Łukasz
  Tel. 56 621 25 52
  l.kaczorek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 257
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Andrzejewska Joanna
  Tel. 56 62 12 555
  j.andrzejewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 243
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Pięta Monika
  Tel. 56 621 25 58
  m.pieta@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 222
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kasprzyk Katarzyna
  Tel. 56 621 25 33
  k.kasprzyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 222
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: toruń
 • Adamczyk Anna
  Tel. 56 652 18 95
  a.adamczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 208
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Gawrońska Izabela
  Tel. 56 652 18 75
  i.gawronska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 219
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Jesionkowska Joanna
  Tel. 56 62 12 558
  j.jesionkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 257
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Podpora Karolina
  k.podpora@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Janisiewicz Agnieszka
  Tel. 56 652 18 75
  a.janisiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 219
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
 • Weronika Zachwieja
  Tel. 56 652 18 75
  w.zachwieja@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 219
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Mateusz Kilaszewski
  Tel. (56) 6212554


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 243
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Wdrażania Projektów ds. Właczenia Społecznego i RLKS
 • Ładysz Magdalena
  Tel. 56 621 25 54
  m.bolewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 209
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Raś Marta
  Tel. 56 621 25 80
  m.ras@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 223
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Forman Ewa
  Tel. 56 652 18 37
  e.forman@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 201
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Dalecka-Barczak Joanna
  Tel. 56 652 18 03
  j.dalecka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 236
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Milewska Maria
  Tel. 56 652 18 93
  m.milewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 224
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Osmoła Mariusz
  Tel. 56 652 18 64
  Kom. 571 293 070
  m.osmola@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 224
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Olszowy Łukasz
  Tel. 56 621 25 90
  Kom. 784 069 461
  l.olszowy@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 207
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Klawińska Izabela
  Tel. 56 621 59 16
  i.klawinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 223
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Małkiewicz Jolanta
  Tel. 56 621 25 18
  j.malkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 236
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Marcinkowska Anna
  Tel. 56 652 18 85
  a.marcinkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: p.o. kierownika/główny specjalista
  Pokój: 239
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Misiaszek Dorota
  Tel. 56 621 25 78
  d.misiaszek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 224
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
 • Poszytek Paulina
  Tel. 56 652 1874
  p.poszytek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 223
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Szynkiewicz Paulina
  Tel. 56 621 25 59
  p.szynkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 224
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wasiołek Magdalena
  Tel. 56 652 18 93
  m.wasiolek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 223
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Pleskot Anna
  Tel. 56 621 25 79
  a.pleskot@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 223
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
 • Mucharska Milena
  Tel. 56 621 25 65
  m.mucharska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 223
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Chudzik Karolina
  Tel. 56 62 12 565
  k.chudzik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 223
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Małgorzata Lasota - Dwojnych
  Tel. 56 621 87 68
  m.lasota@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 223
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Marta Ziółkowska
  Tel. 56 62 12 571


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 236
  Ulica: ul. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Burdzy Anna
  Tel. 56 62 12 533
  a.burdzy@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 224
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
 • Adam Sroka
  Tel. 56 621 25 14
  a.sroka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 209
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro ds. obsługi finansowej EFS
 • Kuć Jacek
  Tel. 56 652 18 50
  j.kuc@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Brachowski Marcin
  Tel. 56 652 18 79
  m.brachowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Jędrzejewski Marcin
  Tel. 56 621 25 06
  m.jedrzejewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kaczmarek Małgorzata
  Tel. 56 621 25 26
  m.kaczmarek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Liczbik-Kulasińska Marzena
  Tel. 56 621 25 63
  m.liczbik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Szczepański Łukasz
  Tel. 56 621 25 08
  l.szczepanski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Skulska Joanna
  Tel. 56 621 25 22
  j.skulska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 200
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wdrażania Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro Wdrażania Projektów ds. Rynku Pracy
 • Brzezińska Karolina
  Tel. 56 652 18 62
  karolina.brzezinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 209
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kryn Anna
  Tel. 56 652 18 02
  a.kryn@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 238
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Katarzyńska Justyna
  Tel. 56 652 18 46
  Kom. 571 293 029
  j.katarzynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 210
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Maciaszek Tomasz
  Tel. 56 652 18 02
  t.maciaszek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: p.o. kierownika biura/główny specjalista
  Pokój: 238
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Krzemień-Koszucka Izabela
  Tel. 56 652 18 62
  i.koszucka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 211
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zagrabska Anna
  Tel. 56 621 25 16
  a.zagrabska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 220
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zalewska Małgorzata
  Tel. 56 652 18 02
  m.zalewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 238
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Klimaszewska Magdalena
  Tel. 56 652 18 27
  m.klimaszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 220
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kubiak Tomasz
  Tel. 56 65 21 870
  t.kubiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 221
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Polewka Monika
  Tel. 56 652 18 70
  m.polewka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 221
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Matuszczak Magdalena
  Tel. 56 652 18 57
  m.matuszczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 221
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Czarnecka Emilia
  Tel. 56 652 18 46
  e.czarnecka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 210
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Budziński Patryk
  Tel. 56 62 12 516
  p.budzinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 220
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
 • Reszkowska Justyna
  Tel. 56 62 12 556
  j.reszkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 220
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wyboru Projektów EFRR

 • Manelska Maria
  Tel. 56 62 15 823
  Fax 56 62 18 730
  m.manelska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik
  Pokój: 105
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów EFRR Biuro Wyboru Projektów I
 • Duraj Agnieszka
  Tel. 56 62 15 843
  Fax 56 62 18 730
  a.duraj@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik biura/gł. specjalista
  Pokój: 106
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Porożyński Błażej
  Tel. 56 62 18 671
  Fax 56 62 18 730
  b.porozynski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Pomoc administracyjna
  Pokój: 203
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Lorenc Jarosław
  Tel. 56 62 15 917
  Fax 56 62 18 730
  j.lorenc@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 203
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Gogoliński Łukasz
  Tel. 56 62 18 788
  Fax 56 62 18 730
  l.gogolinski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 102
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jesionowska Marianna
  Tel. 56 62 15 857
  Fax 56 62 18 730
  m.jesionowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 103
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Melnicka Izabela
  Tel. 56 62 18 421
  Fax 56 62 18 730
  i.melnicka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 203
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Misiak Katarzyna
  Tel. 56 62 12 564
  Fax 56 62 18 730
  k.misiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 113
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wójcik Maciej
  Tel. 56 62 18 633
  Fax 56 62 18 730
  m.wojcik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: gł. specjalista
  Pokój: 103
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Małkiewicz Paulina
  Tel. 56 62 15 806
  p.malkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 410c
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Cieszyńska Aleksandra
  Tel. 56 62 15 841
  a.cieszynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 112
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów EFRR Biuro Wyboru Projektów II
 • Derecka-Kwiatkowska Anna
  Tel. 56 62 18 663
  Fax 56 62 18 730
  a.kwiatkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura / gł. specjalista
  Pokój: 113
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Marek-Kubiak Anita
  Tel. 56 62 15 840
  Fax 56 62 18 730
  a.marek-kubiak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 106
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wójcik Magdalena
  Tel. 56 62 18 213
  Fax 56 62 18 730
  magdalena.wojcik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 102
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Hering Mateusz
  Tel. 56 62 18 633
  Fax 56 62 18 730
  m.hering@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 103
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jaskuła Agnieszka
  Tel. 56 62 18 615
  Fax 56 62 18 730
  a.jaskula@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 113
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wilczyńska Wioletta
  Tel. 56 62 18 761
  Fax 56 62 18 730
  w.wilczynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 112
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Serafinowicz Tomasz
  Tel. 56 62 18 222
  t.serafinowicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 203
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Zielińska Magda
  Tel. 56 62 18 667
  magda.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 203
  Ulica: Pac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wolter-Bertholz Danuta
  Tel. 56 62 18 712
  Fax 56 62 18 730
  d.wolter@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 104
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Nowacka Emilia
  Tel. 56 62 18 697
  Fax 56 62 18 730
  e.nowacka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 102
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów EFRR Biuro Wyboru Projektów III
 • Michalska Joanna
  Tel. 56 62 15 843
  Fax 56 62 18 730
  j.michalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: st. inspektor
  Pokój: 106
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego

 • Bocian Anna
  Tel. 56 621 59 31
  a.luczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik
  Pokój: 248
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro ds. Edukacji
 • Dembińska Małgorzata
  Tel. 56 652 18 83
  m.dembinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 212
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kowalska Kinga
  Kom. 571 293 000
  k.kowalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 256
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Rybarczyk Małgorzata
  Tel. 56 621 25 34
  m.rybarczyk@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 256
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Korgus de Willart Elżbieta
  Tel. 56 652 18 95
  e.willart@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 208
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Stępińska-Kamińska Dorota
  Tel. 56 621 25 90
  d.stepinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 207
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro ds. RLKS
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro ds. Rynku pracy
Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego > Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego Biuro ds. Włączenia Społecznego
 • Burnat Dorota
  Tel. 56 652 18 63
  d.burnat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 203
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Łapciak Maciej
  Kom. 571 293 007
  m.lapciak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 201
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Trędewicz Piotr
  Tel. 56 652 18 52
  Kom. 795 150 336
  p.tredewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 202
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kamińska Karolina
  Tel. 56 652 18 65
  k.kaminska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 201
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wiśniewski Daniel
  Tel. 56 652 18 92
  daniel.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 202
  Ulica: M. Skłodowskiej- Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Magdalena Tomaszewska - Reut
  Tel. 56 652 18 65


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 201
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Michalina Popielarz
  Tel. 56 6521833
  m.popielarz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 201
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Współpracy Międzynarodowej

 • Tubielewicz-Olejnik Sylwia
  Tel. 56 62 18 342
  s.olejnik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor
  Pokój: 435
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Burdziej Magdalena
  Tel. 56 62 15 903
  Kom. +48 883 353 689
  m.burdziej@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora
  Pokój: 436
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Modrzewski Rafał
  Tel. 56 62 18 487
  r.modrzewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Zastępca Dyrektora
  Pokój: 435 a
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: 87-100 Toruń
 • Król Iwona
  Tel. 56 62 18 342
  dw.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Obsługa sekretariatu Starszy inspektor
  Pokój: 435
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Departament Współpracy Międzynarodowej Biuro Regionalne w Brukseli

Departament Współpracy Międzynarodowej Wydział Współpracy Zagranicznej

Departament Współpracy Międzynarodowej Wydział Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Departament Zdrowia

 • Barbara Ptaszyńska
  Tel. 56 652 18 05
  Kom. 798 909 934
  b.ptaszynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: P.O. Dyrektora Departamentu
  Pokój: 29 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Karolina Liegman-Boniecka
  Tel. 56 621 25 88
  dz.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 29 (budynek główny)
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Departament Zdrowia Wydział Zdrowia

 • Malinowska-Pelczar Agnieszka
  Tel. 56 621 25 09
  a.pelczar@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 36 (główny budynek)
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Ciborowska-Przewięźlikowska Ewa
  Tel. 56 652 18 78
  Kom. 571 293 075
  e.ciborowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 31 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bołądź Joanna
  Tel. 56 652 18 68
  j.boladz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 34 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Karpik-Piekarek Paulina
  Tel. 56 652 18 81
  p.karpik@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 30 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Kuźniewicz Danuta
  Tel. 56 621 25 07
  d.kuzniewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 34 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Chaberska Joanna
  Tel. 56 652 18 22
  Kom. 668 408 975
  j.chaberska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 10 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Lemańska-Gerc Sylwia
  Tel. 56 652 18 16
  s.lemanska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 10 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Wójcicka-Obłój Magdalena
  Tel. 56 652 18 73
  Kom. 572 143 612
  m.obloj@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 36 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Szpejna Agnieszka
  Tel. 56 652 18 19
  Kom. 602 178 153
  a.szpejna@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 35 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Załucka Rita
  Tel. 56 652 18 20
  Kom. 602 178 210
  r.zalucka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 36 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Derda Marlena
  Tel. 56 621 87 54
  m.derda@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 10 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Karolina Różycka
  Tel. 56 621 25 13
  k.rozycka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 35 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Augustyniak Magdalena
  Tel. 56 652 18 69
  m.augustyniak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: A1 (główny budynek)
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Piotrowska Agnieszka
  Tel. 56 62 12 560
  agnieszka.piotrowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 30
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Mejger-Winiarska Justyna
  Tel. 566215905
  j.mejger@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: A1
  Ulica: M. Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Gabinet Marszałka

Gabinet Marszałka Kancelaria Marszałka

Gabinet Marszałka Biuro ds. Współpracy Zewnętrznej

 • Leśny Katarzyna
  Tel. 5662 18 396
  k.lesny@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 229
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Jędrzejewski Jakub
  Tel. 56 621 85 11
  Kom. 660 507 826
  j.jedrzejewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 220
  Ulica: ul. Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Ferdynus Martyna
  Tel. 56 62 18 422
  m.ferdynus@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 220
  Ulica: ul.Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Łosoś Anna
  Tel. 56 62 18 326
  a.losos@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 225
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Gabinet Marszałka Biuro Prasowe

 • Krzemińska Beata
  Tel. 56 62 18 227
  Kom. 602 510 152
  b.krzeminska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Rzecznik prasowy, kierownik biura
  Pokój: 217
  Ulica: ul. Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Brzykcy Małgorzata
  Tel. 56 62 18 562
  m.brzykcy@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 219
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Nowak Agnieszka
  Tel. 56 62 18 590
  a.nowak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy inspektor
  Pokój: 219
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Kosińska Julita
  Tel. 56 62 18 338
  j.kosinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 218
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Wodzińska-Jaworska Izabela
  Tel. 56 62 18 203
  i.wodzinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 218
  Ulica: ul.Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Górska Patrycja
  Tel. 56 62 18 344
  p.gorska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 219
  Ulica: Pl.Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Aleksandra Mikulska
  Tel. 56 62 18 521
  a.mikulska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: pomoc administracyjna
  Pokój: 219
  Ulica: Pl. Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń
 • Klaudia Błażejewska
  Tel. 56 62 18 344
  k.blazejewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 219
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Kancelaria Sejmiku

Kancelaria Sejmiku Sekretariat Przewodniczącego Sejmiku

Kancelaria Sejmiku Sekretariat Sejmiku

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 • Grendzicki Tomasz
  Tel. 56 62 18 265
  t.grendzicki@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych
  Pokój: 159
  Ulica: Plac Teatralny 2
  Miejscowość: Toruń

Sekretarz województwa

Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego

 • Sąsiadek-Chuchra Anna


  Stanowisko: Dyrektor
  Pokój: 3B
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Sekretariat Wydziału Certyfikacji RPO
  Kom. 664-036-145
  Fax 56 656 11 29
  certyfikacjarpo@kujawsko-pomorskie.pl


  Pokój: 5
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Wydział Certyfikacji Regionalnego Programu Operacyjnego Biuro Certyfikacji Wydatków

 • Hejenkowska Danuta
  Tel. 56 652 18 34
  Kom. 602-381-056
  Fax 56 656 11 29
  d.hejenkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura
  Pokój: 3
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Ałtyn Justyna
  Tel. 56 621 25 12
  Fax 56 656 11 29
  j.altyn@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Bazińska Agnieszka
  Tel. 56 652 18 97
  Kom. 797-304-101
  Fax 56 656 11 29
  a.bazinska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 2
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Błędzka Mirosława
  Tel. 56 652 18 36
  Fax 56 656 11 29
  m.bledzka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Górski Krzysztof
  Tel. 56 652 18 38
  Fax 56 656 11 29
  k.gorski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Sarnowska Katarzyna
  Tel. 56 621 25 12
  Fax 56 656 11 29
  k.sarnowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Stępień Anna
  Tel. 56 652 18 38
  Fax 56 656 11 29
  a.stepien@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń
 • Zawałkiewicz Karolina
  Tel. 56 652 18 36
  Fax 56 656 11 29
  k.zawalkiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 1
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73
  Miejscowość: Toruń

Wydział Kontroli

Wydział Koordynacji RLKS

 • Szymański Bartosz
  Tel. 56 652 18 23
  Kom. 571 293 072
  b.szymanski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor
  Pokój: 5
  Ulica: M.Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Pilichowska Iwona
  Tel. 56 62 12 538
  rlks.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor/Obsługa sekretariatu
  Pokój: 4
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Borkowska Joanna
  Tel. 56 652 18 47
  Kom. 602 306 291
  j.borkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Pomoc administracyjna
  Pokój: 6
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej - Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Zarzycka Justyna
  Tel. 56 621 58 87
  j.zarzycka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 6
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Zieliński Karol
  Tel. 56 652 18 47
  Kom. 602 306 291
  k.zielinski@kujawsko-pomorskie.pl.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 6
  Ulica: ul. Skłodowskiej - Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Karolina Mucha
  Tel. 56 652 18 99
  k.mucha@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 6
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Cieszyński Jerzy
  Tel. 56 652 18 47
  Kom. 602 306 291
  j.cieszynski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny specjalista
  Pokój: 6
  Ulica: Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń

Wydział Koordynacji RLKS Biuro ds. Umów Ramowych RLKS

 • Kiernozek Mariusz
  Tel. 602 178 094
  m.kiernozek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik biura
  Pokój: 3
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Lewandowska Agnieszka
  Kom. 660 691 123
  a.lewandowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy Inspektor
  Pokój: 2
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Cyranowicz Żaneta
  Kom. 571 293 035
  z.sikut@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 1
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Brejnak Małgorzata
  Kom. 660 691 123
  m.brejnak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 2
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej - Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Jeżewska Ewa
  Kom. 668 516 636
  e.jezewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 2
  Ulica: ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Śmigielska Agnieszka
  Tel. 56 652 18 45
  Kom. 571 293 035
  a.smigielska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 1
  Ulica: ul. M.Skłodowskiej-Curie 73 Budynek B
  Miejscowość: Toruń
 • Sobolewski Karol
  Kom. 668 516 636
  k.sobolewski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Podinspektor
  Pokój: 2
  Ulica: M.Skłodowskiej - Curie 73b
  Miejscowość: Toruń

Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego

Departament Transportu

Departament Transportu Wydział Transportu Kolejowego i Drogowego

Departament Transportu > Wydział Transportu Kolejowego i Drogowego Biuro Transportu Drogowego
Departament Transportu > Wydział Transportu Kolejowego i Drogowego Biuro Transportu Kolejowego

Departament Transportu Biuro Kontroli Transportu

Departament Edukacji

 • Ficner Czesław
  Tel. 604 474 475
  c.ficner@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Dyrektor Departamentu
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Mieszkalska Magdalena
  Kom. 784 995 076
  m.mieszkalska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: koordynator ds. Strategii Edukacji
  Pokój: 255
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Rudewicz Violetta
  Tel. 56 62 18 779
  Fax 56 621 05 13
  ek.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: sekretarka Departamentu Edukacji
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń

Departament Edukacji Wydział Edukacji i Nadzoru

 • Więckowska Beata
  Tel. 883 359 301
  b.wieckowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: z-ca dyrektora Departamentu Edukacji
  Pokój: 252
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Basiewicz Edyta
  Tel. 883 326 604
  e.basiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 238
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Ndozi Ewa
  Tel. 883 353 690
  e.ndozi@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 238
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul.Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Wyczółkowska Anna
  Tel. 662 302 327
  a.wyczolkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: inspektor
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Wieczerzak Iwona
  Tel. 883 326 608
  i.wieczerzak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 238
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Anna Szpak
  Tel. 784 986 575
  a.szpak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 237
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Drozdowski Andrzej
  Tel. 504 179 706
  a.drozdowski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Starszy specjalista
  Pokój: 238
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń

Departament Edukacji Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 • Przybył Jarosław
  Kom. 784 952 061
  j.przybyl@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Naczelnik Wydziału
  Pokój: 235
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Lewandowska Marta
  Kom. 509 851 825
  m.lewandowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista
  Pokój: 255
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
Departament Edukacji > Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Biuro Realizacji Projektów Edukacyjnych
 • Basiewicz Mirosław
  Tel. 56 62 15 829
  m.basiewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Inspektor
  Pokój: 257
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Niedźwiecka Agata
  Kom. 571 293 082
  a.niedzwiecka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor – koordynator projektu "W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz-Masz"
  Pokój: 253
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Wieczorek Monika
  Tel. 660 691 016
  m.wieczorek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 253
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Łajczak Kamila
  Kom. 883 359 314
  k.lajczak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Kierownik Biura, koordynator projektu „Humaniści na start!”
  Pokój: 258
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Bartkowska Maria
  Kom. 668 507 768
  m.bartkowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba:Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Musiatowicz Urszula
  Kom. 668 506 972
  u.musiatowicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista - koordynator projektu "Szkoła Zawodowców"
  Pokój: 257
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Sanocka Monika
  Tel. 795 181 950
  m.sanocka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 256
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Nadolny Piotr
  Kom. 668 506 961
  p.nadolny@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: główny specjalista - koordynator projektu "Prymus Pomorza i Kujaw"
  Pokój: 258
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Laskowska Beata
  Kom. 728 494 690
  b.laskowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista - koordynator projektu "Region Nauk Ścisłych"
  Pokój: 256
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Mrówczyńska Jolanta
  Tel. 883 326 609
  j.mrowczynska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Chojnacka Marta
  Tel. 883359302
  marta.chojnacka@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2, siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Szmalc Paweł
  Kom. 571 293 087
  p.szmalc@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista - koordynator projektu "Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza II"
  Pokój: 258a
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Meller Sylwia
  Tel. 56 62 18 785
  Kom. 797 304 115
  s.meller@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 257
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Topolewska Renata
  Kom. 883 353 678
  r.topolewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 259
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul.Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
Departament Edukacji > Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Biuro Projektów Infrastrukturalnych
 • Babiarz Michał
  Kom. 883 353 686
  m.babiarz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista – koordynator „Edupolis” i dwumiesięcznika „UczMy”
  Pokój: 256
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Marchlewicz Monika
  Kom. 668 506 914
  m.marchlewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: kierownik biura - koordynator projektu
  Pokój: 234
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Nowak Robert
  Kom. 728 833 932
  r.nowak@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy inspektor - koordynator projektu
  Pokój: 232
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Kaniewska Sylwia
  Tel. 883 326 605
  s.kaniewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista
  Pokój: 233
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Jankowska Magdalena
  Tel. 668 506 915
  magdalena.jankowska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista - koordynator projektu
  Pokój: 233
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Więcławski Damian
  Tel. 795 572 088
  d.wieclawski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: starszy specjalista – koordynator projektu
  Pokój: 232
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Kowalski Adam
  Kom. 795 475 365
  a.kowalski@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor – koordynator projektu
  Pokój: 253
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Zontek Magdalena
  Kom. 571 293 085
  m.zontek@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 233
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Krzeszewska Iwona
  Tel. 602 711 773
  i.krzeszewska@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 232
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Duda Barbara
  Tel. 56 621 25 69
  b.duda@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: podinspektor
  Pokój: 233
  Ulica: Pl. Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52
  Miejscowość: Toruń
 • Sadowska-Rodziewicz Małgorzata
  m.rodziewicz@kujawsko-pomorskie.pl


  Stanowisko: Główny Specjalista
  Pokój: 255
  Ulica: Plac Teatralny 2 siedziba: ul. Szosa Bydgoska 52

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone