Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

edukacja

Spotkanie z kryptologią

Wystawa poświęcona Marianowi Rejewskiemu przygotowana przez PBW w Bydgoszczy

 28 października 2015 r.  I Liceum Ogólnokształcące im. S. Wyspiańskiego w Szubinie i Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy - Filia w Szubinie zorganizowały seminarium naukowe pt. Spotkanie z kryptologią dla gimnazjów i uczniów szkół  ponadgimnazjalnych.

Czytaj więcej

E-podręczniki do kształcenia ogólnego

Logo - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Dnia 20 października 2015 r. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy odbyła się konferencja pt. E-podręczniki do kształcenia ogólnego.   

Czytaj więcej

Efektywność nauczania

Logo - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy we współpracy z UniąEuropejskich Federalistów Wojciechowski z Łodzi opracowało program doskonalenia Efektywność nauczania w Finlandii i Estonii. W ramach programu, od 4 do 10 października 2015 r., uczestnicy  wyjazdu studyjnego do Estonii i Finlandii wizytowali  różne placówki oświatowe.  Zorganizowano także spotkania informacyjne z dyrektorami i nauczycielami szkół w Tallinie, Rauma i Tampere. Uczestnicy zapoznali się z funkcjonowaniem przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, a także z rolą nauczyciela w procesie kształcenia, treściami programów nauczania i metodami pracy z uczniami.

Czytaj więcej

EKIPA „ODKRYWAMY PLANETY” WRÓCIŁA Z ASTRO-WYPRAWY DO NIEMIEC

widok na FRANFURT NAD MENEM

Zmęczeni, ale szczęśliwi - zwycięzcy konkursu astronomicznego w projekcie „ODKRYWAMY PLANETY” powrócili z Niemiec, gdzie 30-tu najbardziej kreatywnych uczniów – uczestników projektu - odwiedziło miejsca związane z astronomią i astronautyką. Towarzyszyli im opiekunowie oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Czytaj więcej

Konferencja z okazji Roku Mariana Rejewskiego

Logo Pedagogicznej Biblioteki w Bydgoszczy

22 października 2015 r. w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa z okazji Roku Mariana Rejewskiego pt. „Bydgoszcz jako ośrodek działań wywiadowczych w przededniu i w trakcie trwania drugiej wojny światowej”.

Czytaj więcej

Festiwal Zdrowego Stylu Życia

Logo KPCEN Bydgoszcz

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli  w Bydgoszczy, Unia Europejskich Federalistów i Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy zorganizowały w dniach od 28 września do 1 października 2015 r.  Festiwal Zdrowego Stylu Życia,którego celem było zwrócenie uwagi nauczycieli i rodziców na potrzebę motywowania dzieci i młodzieży do aktywności fizycznej i właściwych wyborów żywieniowych.

Czytaj więcej

Jubileusz 30-lecia Muzeum Oświaty w Bydgoszczy

Logo Pedagogicznej Biblioteki w Bydgoszczy

16 października 2015 r. Muzeum Oświaty w Bydgoszczy obchodziło Jubileusz 30-lecia swojej działalności.

Honorowy patronat nad obchodami jubileuszowymi objął Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotr Całbecki. Z okazji jubileuszu, prezydent Rafał Bruski uhonorował Muzeum Oświaty Medalem Prezydenta Miasta Bydgoszczy, który został zaprezentowany przybyłym gościom.

Czytaj więcej

Świat wyobraźni Justyny i Szymona

Logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniuoraz Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Henryka Sienkiewicza w Książkach zapraszają na wystawę prac plastycznych uczniów - Justyny i Szymona Wolińskich.

Czytaj więcej

Praca w wymarzonym zawodzie-konkurs dla gimnazjalistów

Uprzejmie informujemy, iż Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu organizuje kampanię skierowaną do uczniów szkól gimnazjalnych. Celem kampanii jest zachęcenie uczniów do zapoznania się z informacjami o rynku pracy dostępnymi m.in. na stronie internetowej WUP w Toruniu oraz zapoznanie się ze zrealizowanym projektem Rynek Pracy pod Lupą II.

Czytaj więcej

Budowanie poczucia sukcesu u uczniów

LOGO - ZS NR 33 W BYDGOSZCZY

17 października 2015 r. w sali konferencyjnej Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, odbyła się VIII Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa dla nauczycieli, pedagogów i psychologów na temat: Budowanie poczucia sukcesu u uczniów - w tym przewlekle chorych i ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zorganizowana przez Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.

Czytaj więcej

Nowe warunki leczenia i nauki w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy

Wyposażenie sali lekcyjnej

Nowy rok szkolny uczniowie, którzy są pacjentami Kliniki Psychiatrii, rozpoczęli w nowym, pięknym obiekcie Szpitala Uniwersyteckiego nr 1. Aktualnie zajęciami edukacyjnymi prowadzonymi przezZespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczyobjętych jest 17 uczniów w ramach zespołów nauczania na poziomie gimnazjalnym i licealnym, którzy są pacjentami oddziału. Przewidywany czas leczenia wynosi 10 miesięcy terapii, której elementem są zajęcia szkolne. Lekcje oraz pozalekcyjne zajęcia wychowawcze prowadzone są w nowych, pięknie wyposażonych, dzięki środkom Samorządu Województwa Kujawsko–Pomorskiego, salach lekcyjnych.

Czytaj więcej

LAUREACI KONKURSU ASTRONOMICZNEGO W PROJEKCIE „ODKRYWAMY PLANETY” WYŁONIENI!

Radioteleskop w Effelsbergu, fot. M. Sanocka

30 najbardziej kreatywnych uczniów – uczestników projektu „ODKRYWAMY PLANETY” wyłoniła we wtorek, 6 października br. Rada Programowa kujawsko-pomorskich ASTROBAZ na specjalnym posiedzeniu poświęconym ocenie uczniowskich prac dokumentujących aktywność młodych amatorów astronomii. Zwieńczeniem ich wymagającej i wielogodzinnej pracy w astro-teamach będzie udział w zagranicznym wyjeździe edukacyjnym do Niemiec w dniach: 22-27 października 2015 roku.

Czytaj więcej

Gra edukacyjna Toruńskie ścieżki pamięci. Wiek XX

Fragment plakatu promującego grę

21 października (środa) 2015 r. w Zespole Szkół Nr 9 w Toruniu oraz wBibliotece Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniuodbędzie się promocja gry edukacyjnejToruńskie ścieżki pamięci. Wiek XX.

Czytaj więcej

Szkoły zawodowe i pracodawcy

Logo KPCEN w Toruniu

Podczas konferencji wojewódzkiejPartnerstwa na rzecz kształcenia zawodowego – Europa, Polska, region, która odbyła się 7 października 2015r. w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim zaprezentowano, nauczycielom i wszystkim zainteresowanym szkolnictwem zawodowym, korzyści wynikające ze współpracy szkół z pracodawcami. Spotkanie zorganizowałoKujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu, a poprowadziła je Monika Sylwestrzak-Buczyńska, konsultantka ds. przedmiotów zawodowych.

Czytaj więcej

Chcemy szkoły bez przemocy

Logo KPCEN w Bydgoszczy

21 września br. w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zainaugurowano cykl warsztatów pod hasłem: Chcemy szkoły bez przemocy.

Czytaj więcej

Pilotaż projektu Etyka nie tylko dla smyka w rejonie toruńskim podsumowany

Logo KPCEN w Toruniu

24 września 2015 r. podsumowano na uroczystej konferencji realizację pilotażowego projektu  Etyka nie tylko dla smyka realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji we współpracy z Centralnym Biurem Antykorupcyjnym. Konferencja, którą zorganizowały i poprowadziły Wiesława Kuban i Marzenna Wierzbicka, konsultantki KPCEN w Toruniu, regionalne koordynatorki projektu, odbyła się w gościnnych murach Zespołu Szkół nr 5 w Toruniu.

Czytaj więcej

Światowy Dzień Sybiraka

Logo PBW w Bydgoszczy

17 września 2015 r. na Starym Rynku w Bydgoszczy podczas uroczystych obchodów Światowego Dnia Sybiraka nauczyciele dyplomowani, bibliotekarze reprezentujący Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy Filia w  Koronowie,zostali odznaczeni ODZNAKĄ HONOROWĄ SYBIRAKA. W uroczystości wzięli także udział pan Ryszard Kopalko, prezes Koronowskiego Koła Związku Sybiraków i pan Wojciech Niedźwiedziński, nauczyciel bibliotekarz, przedstawiciel PBW im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy.

Czytaj więcej

Języki obce w przedszkolu

logo KPCEN w Toruniu

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniuzorganizowało konferencję na temat „Języki obce w przedszkolu w świetle zmian w podstawie programowej wychowania przedszkolnego”, która odbyła się 23 września 2015 r. Jej adresatami byli dyrektorzy przedszkoli, nauczyciele wychowania przedszkolnego oraz nauczyciele języków obcych. 

Czytaj więcej

Dlaczego warto się uczyć? Podsumowanie cyklu debat oświatowych

Logotyp KPCEN we Włocławku

Podsumowanie cyklu debat oświatowychDlaczego warto się uczyć, odbyło się 29 września br., w Centrum Kultury Browar B we Włocławku.

Czytaj więcej

Europejski Rok na rzecz Rozwoju – konferencja

Tytuł konferencji i współorganizatorzy

Nauczyciele ze szkół różnych etapów edukacyjnych, dyrektorzy, konsultanci, doradcy metodyczni, przedstawiciele placówek związanych z edukacją i kulturą oraz uczniowie – licealiści zainteresowani problematyką, uczestniczyli w wojewódzkiej konferencji z cyklu spotkań zaplanowanych w ramach „Rok 2015  rokiem Europejskiego Roku Rozwoju”, który ustanowiony został przez Parlament Europejski.

Czytaj więcej

Konferencja dla szkół kształcących w zawodach

Logo KPCEN

25 września 2015 r.  odbyła się konferencja „Współpraca szkół kształcących w zawodach z pracodawcami” zorganizowana przez Kujawsko–Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławkuwe współpracy z  Zespołem Szkół Chemicznych. 

Czytaj więcej

Interaktywna szkoła

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Dnia 17 września 2015 r. wKujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczyodbyła się konferencja pt. "Interaktywna szkoła”.  W spotkaniu wzięło udział blisko siedemdziesięciu dyrektorów szkół i nauczycieli województwa kujawsko-pomorskiego.

Czytaj więcej

Obchody Roku Jana Pawła II - Papieża Rodziny Seminarium „Terapeutyczna rola rodziny wobec chorego”

logo MSCKZ

Społeczność Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu   włączyła się do obchodów Roku Jana Pawła II-Papieża Rodziny, biorąc udział w seminarium  „Terapeutyczna rola rodziny wobec chorego”. Spotkanie odbyło się 29 września 2015 r. w auli Centrum. Zebranych w  ujmujący nastrój wprowadziła melodia ukochanego utworu bohatera naszego spotkania „Barki”. W trakcie seminarium słowem, obrazem i pieśnią przypomnieliśmy postać Wielkiego Polaka.

Czytaj więcej

Zastosowania diagnozy edukacyjnej

logo KPCEN Bydgoszcz

Polskie Towarzystwo Diagnostyki Edukacyjnej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie  w dniach 17-19 września 2015 roku zorganizowały XXI Krajową Konferencję Diagnostyki Edukacyjnej pn. Zastosowania diagnozy edukacyjnej. Konferencja odbyła się w gmachu  Biblioteki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego przy  ul. Szymanowskiego 3 w Bydgoszczy.

Czytaj więcej

Rok Jana Pawła II

Logo Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu

Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu oraz Okręg Toruński Polskiego Związku Filatelistów i zbieracze znaków pocztowych o tematyce religijnej z Klubu „Świętego Gabriela” Grupy Toruńskiej, zapraszają na cykl wydarzeń przygotowanych w hołdzie Świętemu Janowi Pawłowi II.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone