Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Powstaną nowe żłobki

Fot. Filip Kowalkowski
Fot. Filip Kowalkowski

Na początku maja rusza nabór wniosków w konkursie w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego, w których będzie można uzyskać  dofinansowanie na  utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

 

Dzięki realizacji tego typu projektów zwiększy się dostępność do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Chodzi też o ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej – tłumaczy marszałek Piotr Całbecki.

 

Dofinansowanie w konkursie można uzyskać przede wszystkim na  tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz sfinansowanie kosztów przeszkolenia zawodowego dziennego opiekuna i niani. Środki będzie można uzyskać także na działania aktywizacyjne i/lub szkoleniowe wspomagające proces powrotu na rynek pracy osób biernych zawodowo ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3. Z tym, że ostatni punkt należy traktować jako uzupełnienie wsparcia.

 

Kwota przeznaczona na dofinansowanie jest duża, bo 31 147 293,00 zł, w tym z naszego RPO 30 257 370,00 zł oraz budżetu państwa  – 889 923,00 zł. Środki budżetu państwa posłużą na uzupełnienie wkładu własnego wnioskodawcy w przypadku nie ujęcia projektu na obszarze rewitalizacji, wyznaczonym w Gminnym/Lokalnym Programie Rewitalizacji. Nabór będzie przebiegać w dwóch turach. Pierwsza od 6 do 31 maja, druga od 3 czerwca do 31 lipca. Więcej na stronie mojregion.eu.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

18 kwietnia 2019 r.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone