Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje prasowe

Sięgnij po wsparcie z LGD

Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Zapraszamy do składania wniosków w aktualnych konkursach Lokalnych Grup Działania. To 28 partnerstw, tworzonych przez mieszkańców, organizacje pozarządowe i samorządy.Za ich pośrednictwem można ubiegać się o środki unijne na rewitalizację terenów wiejskich lub rozbudowę dostępnej na nich infrastruktury turystycznej i  rozwój małych firm.

 

Lokalne Grupy Działania realizują inicjatywy aktywizujące mieszkańców z udziałem środków europejskich, przekazanych im w ramach instrumentu ,,Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” (RLKS). Dzięki RLKS do dyspozycji Lokalnych Grup Działania trafiło około pół miliarda złotych i narzędzia na wykorzystanie tej kwoty. Jesteśmy jedynym polskim regionem, który w tak dużej skali zastosował instrument RLKS zarówno na terenach wiejskich, jak i w miastach.

 

 

- Środki unijne przekazane do dyspozycji LGD to nasz regionalny budżet obywatelski. Warto skorzystać z tego wsparcia, które zaspokaja istotne potrzeby lokalnych społeczności. Pieniądze te pozwolą wyremontować  publiczną infrastrukturę, wesprą małą przedsiębiorczość i aktywizację społeczno-zawodową mieszkańców– przypomina marszałek Piotr Całbecki.

 

W ramach RLKS Lokalne Grupy Działania dysponują środkami z:

  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
  • Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
  • Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze. 

 

W najbliższym czasie nabory wniosków z wykorzystaniem tych środków organizują:

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” do 25 maja czeka na wnioski o wsparcie działań infrastrukturalnych, przyczyniających się do rewitalizacji społeczno- gospodarczej miejscowości wiejskich, w szczególności tych o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych. Limit środków w konkursie wynosi ponad 1 milion 64 tysiące złotych, dotacja będzie przyznawana w formie refundacji lub rozliczenia wypłaconej zaliczki. Więcej tutaj.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska do 11 czerwca przyjmować będzie wnioski na działania rozwijające ogólnodostępną infrastrukturę turystyczną, rekreacyjna lub kulturalną i jej dostosowanie do lokalnych potrzeb.  Kwota wsparcia w konkursie wynosi od 50 do 300 tysięcy złotych, do rozdysponowania w ramach naboru jest  ponad 1 milion 118 tysięcy złotych. Więcej na stronie LGD.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska od 28 maja do 11 czerwca przyjmować będzie wnioski w konkursie na wsparcie działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Na ten cel można otrzymać od 50 do 300 tysięcy złotych, całkowita pula środków w konkursie przekracza 441 tysięcy złotych., Więcej tutaj.

 

 „Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ” od 30 maja do 13 czerwca czekać będzie na wnioski o wsparcie przedsięwzięć rozwijających ogólnodostępną, niekomercyjną infrastrukturę turystyczną lub rekreacyjną. W puli konkursu jest 300 tysięcy złotych, więcej na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” w czerwcu (od 1 do 8 czerwca) przyjmować będzie wnioski o wsparcie w tworzeniu małych inkubatorów przedsiębiorczości. Pula na ten cel zarezerwowana w ramach konkursu to 150 tysięcy złotych, więcej informacji na stronie LGD.

 

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” od 4 do 12 czerwca prowadzić będzie nabór wniosków o dofinansowanie projektów z zakresu wzmocnienia rozwoju infrastruktury służącej ożywieniu społeczno-gospodarczemu. Do dyspozycji w ramach konkursu jest ponad 968 tysięcy złotych, więcej informacji tutaj.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” od 1 do 25 czerwca czekać będzie na wnioski w konkursie dotyczącym poprawy atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej obszaru LGD. Wsparcie będzie można uzyskać na inwestycje infrastrukturalne, przyczyniające się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miejscowości wiejskich.
Na dofinansowanie projektów w konkursie przewidziano 4,5 miliona złotych, więcej informacji tutaj.

 

Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa od 4 do 18 czerwca przyjmować będzie wnioski na o wsparcie projektów grantowych podnoszących wiedzę lokalnej społeczności o ochronie środowiska, zmianach klimatu oraz wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań w ochronie przyrody. Limit środków w ramach naboru to pół miliona  złotych, kwota pojedynczego grantu może wynieść od 5 do 20 tysięcy złotych. Więcej na stronie LGD.

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki od 11 do 26 czerwca przyjmować będzie wnioski w konkursie dotyczącym wspierania osób chcących założyć działalność gospodarczą lub ją rozwinąć. Na ten cel będzie można uzyskać 50 tysięcy złotych, limit środków w ramach konkursu to 700 tysięcy złotych. Więcej tutaj

 

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

24 maja 2018 r.

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc