Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Europejczycy o Zielonym Ładzie

Marszałek Piotr Całbecki podczas debaty, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP
Marszałek Piotr Całbecki podczas debaty, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Europejski Tydzień Miast i Regionów – największe doroczne wydarzenie poświęcone  polityce regionalnej Unii Europejskiej – odbywa się tym razem przede wszystkim w sieci. Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył (19 października) w debacie online poświęconej lokalnym aspektom Europejskiego Zielonego Ładu, czyli nowej unijnej strategii rozwoju, której celem głęboka proekologiczna przebudowa gospodarki UE.

 

W debacie, którą moderował Gianluca Spinaci z Komitetu Regionów, wzięli także udział m.in. premier austriackiej Karyntii Peter Kaiser, przewodniczący Rady Regionalnej włoskiego regionu Veneto Roberto Ciambetti oraz odpowiedzialny za środowisko, zrównoważony rozwój i energię ze źródeł odnawialnych we francuskim departamencie Bouches-du-Rhône Didier Réault, a także przedstawiciele administracji regionalnych i lokalnych Włoch, Francji, Grecji i serbskiej Vojvodiny.

 

Konferencja podzielona została na trzy części:

  • zasoby naturalne i zrównoważona produkcja żywności
  • gospodarka w obiegu zamkniętym (czyli minimalizującym zużycie surowców, produkcję odpadów, emisje do środowiska i straty energii)
  • klimat i energia.

 

Marszałek Piotr Całbecki, który wystąpił w pierwszej części, poruszył kwestie związane z wdrażaniem Zielonego Ładu w naszym regionie. Podkreślił, że samorządowe władze województwa przykładają wielką wagę do działań proekologicznych promując i wspierając rozwiązania na rzecz ograniczenia szkodliwych emisji oraz w dziedzinie zielnej energetyki i edukacji ekologicznej. Dodał, że jest jeszcze wiele do zrobienia, a kluczowa wydaje się konieczność zmiany świadomości społecznej. Odnosząc się do możliwych działań Komisji Europejskiej, które mogłyby ułatwić wdrażanie Zielonego Ładu, stwierdził między innymi: - Chciałbym zasugerować Komisji Europejskiej rozważenie stworzenia specjalnej platformy „Strażników Zielonego Ładu”, by łączyć dobrych adwokatów ziemskiej biosfery ze wszystkich regionów Unii Europejskiej. Ta sieć niewątpliwie wsparłaby wysiłki regionów i miast by przywrócić bioróżnorodność, ograniczyć szkodliwe emisje i zachęcić do efektywnego wykorzystywania zasobów poprzez dążenie do czystej gospodarki w obiegu zamkniętym.

 

Marszałek Piotr Całbecki, jako członek Komisji Środowiska, Zmiany Klimatu i Energii Komitetu Regionów, był sprawozdawcą opinii komitetu w sprawie adekwatności aktów prawa europejskiego kluczowych dla unijnej polityki w dziedzinie ochrony wód i bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, w tym unijnej dyrektywy wodnej.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa urzędu Marszałkowskiego

 

19 października 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 października 2020 r.

 

Marszałek Piotr Całbecki podczas debaty, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki podczas debaty, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki podczas debaty, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPMarszałek Piotr Całbecki podczas debaty, fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone