Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Dla babć i dziadków nie tylko w dniu ich święta

Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Babcie i dziadkowie – osoby niezbędne w naszym życiu. Dziś coraz częściej łamią stereotypy związane z wiekiem – pracują, są wolontariuszami, chodzą na warsztaty teatralne i kursy językowe, używają komputera, wstępują w związki małżeńskie. Marszałkowska polityka senioralna uwzględnia różnorodne potrzeby tej grupy wiekowej.

 

W województwie kujawsko-pomorskim mieszka około 510 tysięcy osób w wieku 60 plus, co stanowi 29 proc. ludności regionu. Najwięcej z nich żyje w Bydgoszczy, bo ponad 100 tysięcy i Toruniu (54 tysiące). Większość seniorów z regionu to kobiety, bo 58 proc. Ze statystyk wynika, że dzisiejsze 60-latki mają przed sobą średnio 21 lat życia. Z kolei 290 mieszkanek i mieszkańców Kujaw i Pomorza ma 100 i więcej lat.

 

Trzeci wiek bez stereotypów

 

Nie jest prawdą, że starsi państwo z nudów chodzą do lekarza. Dotyczy ich jedynie 30 proc. porad lekarskich we wszystkich przychodniach. Zawodowo pracuje co piąty mężczyzna w wieku 60 i więcej lat i ponad 6 procent jego rówieśniczek. 2,5 tysiąca seniorów działa w amatorskim ruchu artystycznym, ponad 600 osób rocznie bierze udział w warsztatach i kursach organizowanych przez instytucje kultury. 350 mężczyzn i 202 kobiety w wieku 60 plus zawarło w 2018 roku związek małżeński. Nikt nie policzył uczestników uniwersytetów trzeciego wieku, ale tłumy na zajęciach i brak miejsc dla chętnych na wielu kursach mówią same za siebie.

 

Informacje za Urzędem Statystycznym w Bydgoszczy

 

Badacze podkreślają, że granice starszego wieku są umowne, a ponieważ żyjemy coraz dłużej, zmieniają się i nadal będą zmieniać. - Potrzeby seniorów są różne, tak jak różni są sami seniorzy. Uwzględniają to nasze propozycje dla tej grupy wiekowej – te istniejące i te, które przygotowujemy. Dążymy do stworzenia wielopoziomowego spójnego systemu wsparcia, obejmującego wszystkich, którzy tego wymagają, w takiej formule i w takim zakresie, w jakim jest im to niezbędne – podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

 

Polityka senioralna samorządu województwa

 

Prawie co trzeci mieszkaniec województwa jest w wieku senioralnym. Dlatego od kilku lat prowadzimy programy wsparcia dla osób starszych i ich rodzin, na który składają się między innymi: domy dziennego pobytu, kluby seniora, centra usług środowiskowych, gospodarstwa opiekuńcze na wsi, wsparcie psychogeriatryczne, szczepienia przeciw zakażeniom pneumokokowym, środki dla organizacji pozarządowych na realizację projektów adresowanych do osób starszych, szkolenia językowe i komputerowe i przede wszystkim dedykowany osobom starszym marszałkowski program opiekuńczy.

 

Marszałkowski program opiekuńczy – bransoletki życia

 

Najbardziej spektakularnym, budzącym duże zainteresowanie elementem marszałkowskiego programu opiekuńczego jest teleopieka domowa, oparta na tak zwanych bransoletkach życia, czyli noszonych na nadgarstku mobilnych urządzeniach do przywoływania pomocy. W etapie pilotażowym programu bransoletki otrzymało ponad dwustu seniorów. Przy współpracy z samorządami lokalnymi chcemy, aby trafiły one do wszystkich potrzebujących. Realizujemy, w partnerstwie z gminami, duży program teleopiekuńczy, którym obejmiemy praktycznie wszystkich potrzebujących. System działa w oparciu o nasze własne regionalne centrum operacyjne, utworzone przez Kujawsko-Pomorską Sieć Informacyjną. Oprócz bransoletek funkcjonują m. in. system dziennej opieki domowej i wolontariat opiekuńczy, a także informacja senioralna z portalem informacyjnym www.infosenior.rops.torun.pl. Więcej: „Uratowały ich bransoletki życia

 

Miejsca dla seniorów

 

Środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego umożliwiły powstanie nowych form i miejsc opieki nad niesamodzielnymi osobami starszymi. Z 41 domów dziennego pobytu w całym regionie korzysta blisko 1,7 tysiąca osób. Kluby seniora w Chełmży, Płużnicy, Bydgoszczy, Lubiczu i Inowrocławiu dysponują łącznie 275 miejscami. 700 starszych pań i panów korzysta z oferty niestacjonarnych centrów usług środowiskowych, które powstają przy niektórych domach dziennego pobytu i klubach seniora. Więcej: „Domy dla seniorów

 

Opieka w zagrodzie

 

 Pięć dni w tygodniu w tradycyjnym gospodarstwie rolnym połączone z interesującymi, dostosowanymi do zainteresowań i potrzeb zajęciami – tak wygląda adresowany do niesamodzielnych osób starszych projekt „Opieka w zagrodzie”, realizowany przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych. Obecnie 75-osobowa grupa seniorów korzysta z oferty. Opiekunowie i podopieczni niektórych gospodarstw wspólnie realizują działania urozmaicające opiekę, integrując się ze sobą i z lokalnym środowiskiem. Więcej: „Gospodarstwa opiekuńcze z myślą o seniorach

 

Programy profilaktyczne

 

Mamy też adresowaną do seniorów ofertę profilaktyczną. Z marszałkowskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw zakażeniom pneumokokowym skorzystało w ubiegłym roku półtora tysiąca osób 65 plus leczących się z powodu przewlekłego nieżytu oskrzeli lub dychawicy oskrzelowej. Programem zapobiegania upadkom – upadki to jedna z najczęstszych przyczyn hospitalizacji osób starszych i potencjalne zagrożenie życia – objęliśmy w minionych 12 miesiącach 995 osób. Więcej: „Bezpłatne szczepienia przeciw pneumokokom

 

Pozarządówki dla seniorów

 

Z myślą o seniorach samorząd województwa przyznał wsparcie na realizację 26 imprez rekreacyjnych, zajęć aktywności fizycznej, wyjazdów i spotkań integrujących starsze pokolenie z młodszym. Na zadania publiczne realizowane przez organizacje pozarządowe trafiło w ubiegłym roku 90 tysięcy złotych. „Marszałkowskie dotacje na zajęcia dla aktywnych seniorów

 

Szkolenia językowe i komputerowe

 

Osoby powyżej 50 roku życia zapraszamy do korzystania ze szkoleń językowych i komputerowych. Chętni mogą bezpłatnie nauczyć się języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego, a także podstaw korzystania z komputera i internetu, obsługi poczty e-mail, edytora tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. W zakresie języków obcych w przypadku zebrania się grupy dziewięcioosobowej szkolenia będą prowadzone w każdym mieście powiatowym. Nowe nabory w zakresie szkoleń komputerowych ruszają w najbliższym czasie. Więcej: „Zapisz się na bezpłatne kursy językowe”.

 

Środowe spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka

 

Z okazji Dnia Babci i Dziadka w Urzędzie Marszałkowskim w środę (22 stycznia) spotkali się przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz osób starszych. Tematem seminarium były nowe możliwości i formy aktywizacji społecznej seniorów. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele działającej pod skrzydłami Urzędu Marszałkowskiego Wojewódzkiej Rady Polityki Senioralnej, a także zaproszeni przez nich goście, reprezentanci organizacji pozarządowych, uniwersytetów trzeciego wieku i środowisk wiejskich.

 

Goście wysłuchali prelekcji  Wiesława Piekarskiego z Centrum Szkolenia „Panorama” i doktor Jolanty Piekarskiej, nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Jeżewie (powiat świecki), laureatki nagrody dla osób wyróżniających się w pomocy społecznej Stalowy Anioł 2019, którzy opowiedzieli o niezależności i godności w życiu seniorów, sztafecie pokoleń oraz przedstawili historie trzech niezwykłych seniorek. Spotkanie umiliło przedstawienie „Królewna Śnieżka na wesoło” w wykonaniu członków Klubu Seniora „Wrzos”, działającego przy stowarzyszeniu CISTOR SPS.

 

Beata Krzemińska

rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego

 

21 stycznia 2020 r.

Ostatnia aktualizacja: 23 stycznia 2020 r.

 

Konferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.plKonferencja w Urzędzie Marszałkowskim z okazji Dnia Babci i dziadka, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone