Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

Unitas Durat na stulecie Służby Więziennej

Uroczystość z okazji Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski
Uroczystość z okazji Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski

Służba Więzienna obchodzi w tym roku stulecie swego istnienia. Sto lat temu marszałek Józef Piłsudski właśnie na początku lutego wydał dekrety, które dały początek więziennictwu w odrodzonej Polsce. We wtorek (12 lutego), w auli na terenie Aresztu Śledczego w Bydgoszczy wicemarszałek Zbigniew Ostrowski wziął udział uroczystej odprawie z okazji Święta Służby Więziennej.

 

W imieniu zarządu województwa kujawsko-pomorskiego wicemarszałek Zbigniew Ostrowski przekazał wyrazy uznania oraz podziękowania wszystkim pracownikom Służby Więziennej w regionie za profesjonalizm i zaangażowanie w wykonywanie powierzonych im zadań oraz przekazał na ręce dyrektora okręgowego Służby Więziennej - płk Jacka Gościaka Medal Marszałka Województwa „Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis” przyznany Okręgowemu Inspektoratowi Służby Więziennej w Bydgoszczy w stulecie istnienia Służby Więziennej, jako wyraz docenienia także jej współczesnego dorobku.

 

Zwracając się do zgromadzonych wicemarszałek Zbigniew Ostrowski podziękował im za rzetelną i pełną zaangażowania służbę. Odrębne miejsce w swym wystąpieniu poświęcił przypomnieniu ludzi, którzy sto lat temu tworzyli podstawy więziennictwa na ziemiach polskich. Byli to ludzie, którzy wyróżnili się patriotyzmem, zaangażowaniem w służbie, a także bohaterstwem, jak choćby podczas powstania wielkopolskiego czy wojny polsko-bolszewickiej, a także - już po upływie zaledwie dwóch dekad - w obliczu agresji hitlerowskich Niemiec i gdy zaszła taka potrzeba - z bronią w ręku - stawali też w obronie granic odradzającej się Ojczyzny.

 

- Nie ma przesady w stwierdzeniu, że to ludzie zawsze decydowali o obliczu waszej trudnej, wymagającej Służby. Byli wśród nich wybitni patrioci, którzy u zarania polskiej państwowości swą postawą dawali przykład nie tylko sumienności i zaangażowania, ale też gotowości do poświęcenia życia w imię najwyższych wartości, jakimi były dla nich Bóg, Honor i Ojczyzna. Dziś ich imiona upamiętniają jednostki Służby Więziennej w całym kraju, także w naszym regionie  – powiedział wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Wymienił przy tej okazji między innymi nadkomisarza Straży Więziennej, kapitana rezerwy Wojska Polskiego - Stanisława Rymkiewicza, bohatera wojny polsko-bolszewickiej, odznaczonego za zasługi wojenne Orderem Virtuti Militari oraz Krzyżem Walecznych, a jak tysiące innych polskich oficerów - zamordowanego strzałem w tył głowy 16 kwietnia 1940 roku w Katyniu, a także ks. Józefa Szydzika – przedwojennego kapelana więzienia w Fordonie, zamordowanego przez Niemców we wrześniu 1939 roku; podkomisarza Edmunda Bogusławskiego – za młodu zaangażowanego w powstaniu wielkopolskim, a później naczelnika więzień w Brodnicy, Bydgoszczy i Grudziądzu, ponadto porucznika Juliana Maciejewskiego, pierwszego naczelnika Zakładu Karnego nr 1 w Grudziądzu – także uczestnika powstania wielkopolskiego, odznaczonego m. in. Krzyżem Walecznych, Medalem Niepodległości oraz medalem „Polska Swemu Obrońcy”, czy wreszcie ks. Emila Bronisława Sowińskiego - przedwojennego kapelana w Zakładzie Karnym w Grudziądzu, także zamordowanego przez Niemców we wrześniu 1939 roku.

 

- Pamięć o tych bohaterach przywołujemy obchodząc stulecie Służby Więziennej na ziemiach województwa kujawsko-pomorskiego – mówił wicemarszałek Ostrowski - Wyrażamy szacunek tym wszystkim funkcjonariuszom, których postawa stała się symbolem honoru i elementem budującym tradycję Służby Więziennej w naszym regionie! Jestem przekonany, że ta tradycja jest nie tylko ważnym składnikiem tożsamości Waszych jednostek, ale pełni też istotną rolę w pracy wychowawczej wobec osób osadzonych, będąc dowodem że służba dla wspólnoty, że kierowanie się czymś więcej niż własne potrzeby, czyni życie lepszym i bardziej wartościowym – zakończył wicemarszałek Zbigniew Ostrowski.

 

Gabinet Marszałka, Urząd Marszałkowski

 

13 lutego 2019 r.

 

Uroczystość z okazji Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiUroczystość z okazji Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiUroczystość z okazji Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiUroczystość z okazji Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiUroczystość z okazji Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiUroczystość z okazji Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiUroczystość z okazji Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiUroczystość z okazji Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiUroczystość z okazji Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiUroczystość z okazji Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Filip KowalkowskiUroczystość z okazji Święta Służby Więziennej w Areszcie Śledczym w Bydgoszczy, fot. Filip Kowalkowski

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone