Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje Departamentu

Aktywizacja zawodowa uczniów z niepełnosprawnościami

Logotyp K PCEN we Włocławku

Na temat procesu wspierania uczniów z niepełnosprawnościami w wyborze zawodu i kierunku dalszego kształcenia rozmawiali w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku dyrektorzy i specjaliści szkół i placówek opiekuńczo-wychowawczych z Włocławka, Lipna i Radziejowa. Podkreślano, że każdy uczeń ze względu na niepełnosprawności, czy zaburzenia, także w obszarze doradztwa i aktywizacji zawodowej, powinien być traktowany indywidualnie, z uwzględnieniem kontekstu biopsychospołecznego. Na każdym etapie rozwoju dziecka należy pamiętać nie tylko o barierach i trudnościach w jego funkcjonowaniu, ale także o predyspozycjach oraz kształtowaniu umiejętności i kompetencji przydatnych w przyszłym samodzielnym życiu.

 

Doświadczeniami związanymi z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych podzielił się z uczestnikami seminarium Adam Turek, dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku.

O potrzebie systematycznej komunikacji, współpracy grupowej i środowiskowej mówiła Dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej z Lipna, Lidia Nierychlewska, która razem ze swoimi pracownikami bardzo szeroko przedstawiła trudną niekiedy codzienność funkcjonowania zawodowego osób dorosłych.

Z kolei dyrektor Szkolnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Małych Miłosierdzia, siostra Małgorzata Kalinowska zwróciła uwagę na konieczność rozwijania kompetencji emocjonalnych u swoich podopiecznych i radzenie sobie  w sytuacjach kryzysowych. Ważnym elementem efektywnego wsparcia rozwoju zawodowego uczniów z niepełnosprawnościami jest badanie losów absolwentów, bowiem zarówno w sferze mentalnej samych zainteresowanych o korzyściach zatrudnienia, jak i wśród pracodawców mamy jeszcze trochę do zrobienia.

Zarówno uczestnicy, jak i prelegenci seminarium podkreślali rolę rodziców w przygotowaniu dziecka i ucznia do przyszłości, z naciskiem na równoległe doskonalenie także ich wiedzy i umiejętności w obszarze doradztwa, bo to właśnie rodzic jest pierwszym doradcą dla swojego dziecka. Cenną informacją dla słuchaczy  spotkania okazały się instrumenty wsparcia dla osób niepełnosprawnych wchodzących na rynek pracy, przedstawione przez doradcę zawodowego Powiatowego Urzędu Pracy we Włocławku.

Zrozumienie potrzeb uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest integralną częścią systemu kształcenia i wychowania. Świadome tworzenie przestrzeni społecznej i edukacyjnej dostępnej dla wszystkich uczniów, potem pracowników, to nie tylko wyraz wrażliwości i odpowiedzialności, ale także wymiar pragmatyczny – przygotowanie do samodzielnego i satysfakcjonującego funkcjonowania w przyszłości. Realizowanie różnych form aktywności społecznej i zawodowej już od najmłodszych lat sprzyja budowaniu poczucia własnej wartości, a rozpoczęcie pracy zawodowej absolwenci z niepełnosprawnościami utożsamiają z normalnością i szeroko rozumianą dorosłością.

 

Aneta Gabryelczyk

nauczyciel konsultant

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli

we Włocławku

tel.54 231 33 42 wew.40

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. www.cen.org.pl.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Adam Turek dyrektor Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku oraz uczestnicy seminariumBarbara Czubakowska kierownik Warsztatów z ZSnr3Dorota Łańcucka i Dariusz Jałoszyński- organizatorzy seminarium z uczestnikamiInstruktorzy i uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Radziejowie z organizatorami seminariumLidia Nierychlewska dyrektor Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie wraz z pracownikamiUczestnicy seminarium

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc