Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Edukacja
  • Kierunki polityki oświatowej państwa w działaniach KPCEN w Bydgoszczy

Kierunki polityki oświatowej państwa w działaniach KPCEN w Bydgoszczy

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Rok szkolny 2021/2022 obfitował w naszej placówce w różnorodne wydarzenia odpowiadające na kierunki polityki oświatowej państwa.

 

Szczególnym powodzeniem cieszyły się:

  1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.
  2. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

Zachęcamy do zapoznania się z wszystkimi wydarzeniami w tym zakresie: https://tiny.pl/whq3l 

 

Oprac. V. Panfil-Smolińska

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone