Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Środowisko
  • Finał XXVI. edycji konkursu „Przyroda wokół nas” pod hasłem „Chronimy dzikie zapylacze”

Finał XXVI. edycji konkursu „Przyroda wokół nas” pod hasłem „Chronimy dzikie zapylacze”

dopasuj drzewa do ich partnerów mykoryzowych fot. Rafał Borzyszkowski
dopasuj drzewa do ich partnerów mykoryzowych fot. Rafał Borzyszkowski

9 czerwca 2022 r. na terenie Terenowego ośrodka edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery „Bory Tucholskie” w Pile k./Gostycyna odbył się finał XXVI. edycji konkursu „Przyroda wokół nas” pod hasłem „Chronimy dzikie zapylacze”. Konkurs przebiegał w dwóch kategoriach wiekowych: I-IV i V-VIII, reprezentowanych łącznie przez osiem zespołów (trzyosobowych). Organizatorem wydarzenia był Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola. Reprezentanci klas finałowych zmagali się w sześciu konkurencjach i czterech turach pytań. Punktacją wyjściową  była liczba punktów uzyskanych w I etapie.

 

W konkurencjach sprawdzano praktyczną wiedzę uczestników na temat znajomości  gatunków drzew, ich partnerów mykoryzowych, siedlisk dzikich zapylaczy oraz rozpoznawania kwiatów i owoców, które mamy dzięki dzikim pszczołom. Uczestnicy mieli za zadanie dopisać również żartobliwy tekst do grafiki dotyczącej dzikich zapylaczy. Ostatnia, szósta konkurencja sprawdzała umiejętność obserwacji w terenie. Uczniowie mieli wyszukać na terenie ośrodka elementy przyrody ożywionej i nieożywionej i umieścić je w wytłaczankach zgodnie z instrukcją. Okazało się, że największe trudności sprawiła konkurencja na temat dzikich pszczół i ich siedlisk, jednak konkurs był okazją do poszerzenia swojej wiedzy. Pytania sprawdzały również wiedzę na temat różnorodności biologicznej oraz przyrody Tucholskiego Parku Krajobrazowego i Nadleśnictwa Tuchola.

 

Komisja w składzie: Mirosław Koczwara (biolog), Stanisław Śpica (Nadleśnictwo Tuchola) i Aleksandra Spychalska-Jastak (Urząd Miejski w Tucholi) oceniała odpowiedzi na wylosowane pytania oraz konkurencje.

 

Wyniki tegorocznej edycji w kategorii klas I-IV:

Szkoła Podstawowa nr 2 w Czersku kl. III c – I miejsce

Zespół kl. IV b Szkół w Rytlu – II miejsce

Szkoła Podstawowa nr 2 w Tucholi kl. IV b – III miejsce

Zespół Szkół w Rytlu kl. IV a – wyróżnienie

 

Wyniki tegorocznej edycji w kategorii klas V-VIII:

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi kl. VII c – I miejsce

Szkoła Podstawowa nr 3 w Tucholi, koło ekologiczne VII c – II miejsce

Szkoła Podstawowa w Legbądzie kl. VIII – III miejsce

Szkoła Podstawowa w Żalnie kl. V a – wyróżnienie

 

Laureaci konkursu w poszczególnych kategoriach otrzymali nagrody w postaci sprzętu RTV i sportowego ufundowane przez Tucholski Park Krajobrazowy z dotacji WFOŚiGW w Toruniu oraz Nadleśnictwo Tuchola. U zdobywców I miejsca na rok zagości puchar przechodni z wizerunkiem symbolu konkursu – puchacza. Na zakończenie rozgrywek przyrodniczych wszyscy uczestnicy spotkali się przy wspólnym posiłku i ognisku.

 

Tekst i zdjęcia: Barbara Grzesiak TPK, Rafał Borzyszkowski TPK

 

dopasuj drzewa do ich partnerów mykoryzowych fot. Rafał Borzyszkowskidopasuj owoc do kwiatu fot. Rafał Borzyszkowskidopasuj pszczołę do siedliska fot. Rafał Borzyszkowski gdzie ta pszczoła samotnica zamieszka fot. Rafał Borzyszkowskigdzie założy gniazdo murarka ogrodowa fot. Rafał BorzyszkowskiI grupa finałowa fot. Rafał BorzyszkowskiII  miejsce młodsi fot. Rafał BorzyszkowskiII grupa finałowa fot. Rafał BorzyszkowskiII miejsce starsi fot. Rafał BorzyszkowskiIII grupa finałowa fot. Rafał BorzyszkowskiIII miejsce młodsi fot. Rafał BorzyszkowskiIII miejsce starsi fot. Rafał BorzyszkowskiIV grupa finałowa fot. Rafał Borzyszkowskijakie owoce i warzywa mamy dzięki zapylaczom fot. Rafał Borzyszkowskijurorzy fot. Rafał Borzyszkowskikonkurencja jaki owoc powstanie z tego kwiatka fot. Rafał Borzyszkowskikonkurencja mykoryzy fot. Rafał Borzyszkowskikonkurencja siedliska dzikich zapylaczy fot. Rafał Borzyszkowskikonkurencje fot. Rafał Borzyszkowskikonkurs dla publiczności fot. Rafał Borzyszkowskikonkurencja grupy starszej fot. Rafał Borzyszkowskimłodsi uczestnicy podczas konkurencji fot. Rafał Borzyszkowskina koniec przy współnym ognisku fot. Rafał Borzyszkowskiorganizatorzy fot. Rafał Borzyszkowskiprowadzący Tucholski Park Krajobrazowy i Nadleśnictwo Tuchola fot. Rafał Borzyszkowskiprzerywnik muzyczny fot. Rafał Borzyszkowskipubliczność fot. Rafał Borzyszkowskirozpoznawanie drzew fot. Rafał Borzyszkowskistarsza grupa finałowa I fot. Rafał Borzyszkowskistarsza grupa finałowa II fot. Rafał Borzyszkowskistarsza grupa finałowa III fot. Rafał Borzyszkowskistarsza grupa finałowa IV fot. Rafał Borzyszkowskitablica wyników fot. Rafał Borzyszkowskiuczestnicy w trakcie konkurencji fot. Rafał Borzyszkowskiwyróżnienie starsi fot. Rafał Borzyszkowski występ klarnecisty z Państwowej Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy fot. Rafał Borzyszkowskizwycięzcy I miejsce młodsi fot. Rafał Borzyszkowskizwycięzcy I miejsce starsi fot. Rafał Borzyszkowski

 

 

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone