Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj
  • Start
  • Edukacja
  • Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego

Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego

Uczestnicy konferencji, fot. Jan Szczepańczyk
Uczestnicy konferencji, fot. Jan Szczepańczyk

13 marca 2019 roku w sali konferencyjnej Kujawsko–Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyła się konferencja Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia. Rola i zadania nauczyciela wspomagającego. Przedsięwzięcie odbyło się we współpracy z Poradnią Psychologiczno–Pedagogiczną w Świeciu.

 

Konferencję otworzył Robert Preus dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, następnie głos zabrała dyrektor PPP w Świeciu Hanna Jurek. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy reprezentowała Daniela Krzyżelewska.

 

Na drugą część konferencji o charakterze warsztatowym, która dotyczyła dostosowania wymagań programowych z poszczególnych przedmiotów, zaprosiliśmy zainteresowanych  nauczycieli do KPCEN przy ul. Jagiellońskiej 9. Zarówno konferencja, jak i część warsztatowa cieszyły się dużym zainteresowaniem.


Opracowała: M. Chylebrant-Karolak

 

Dyrektor KPCEN wita gości, fot. Jan SzczepańczykRozpoczęcie konferencji - M. Chylebrant-Karolak, fot. Jan SzczepańczykUczestnicy konferencji, fot. Jan SzczepańczykWarsztaty - G. Wojewoda, fot. Jan SzczepańczykWarsztaty - I. Rosatnkowska, fot. Jan Szczepańczyk

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone