Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Poszukajmy AUTORYTETÓW

Grafika - bądźmy poszukiwaczami autorytetu

Fundacja „ARCHEZJA” w ramach umowy z Ministerstwem Sprawiedliwości realizuje projekt finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości – „Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU – ogólnopolska kampania profilaktyczno-edukacyjna”. Jest to kampania skierowana do uczniów klas IV-VII, ich rodziców i nauczycieli. Jej realizacja zakłada przeprowadzenie działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych, we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce.

 

Generalna idea kampanii do odbudowanie i wzmocnienie w naszym społeczeństwie autorytetu, szacunku do rodzica i nauczyciela.

 

Fundacja „ARCHEZJA” stworzyła unikatowy zestaw oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych promujących postawę autorytetu jako fundamentu relacji między dziećmi i dorosłymi opartej na wartościach, które wskazują nam najważniejsze cele. Są nimi edukacja młodzieży i własnego autorytetu oraz pobudzenie refleksji rodziców w zakresie własnej postawy autorytetu wobec dziecka.

 

Fundacja nie wyobraża sobie działań profilaktycznych w szkołach bez udziału samorządów.

 

Miasta i Gminy deklarujące udział w kampanii otrzymają raport diagnozujący, zawierający wyniki ewaluacji zajęć w szkołach, który może posłużyć jako część diagnozy lokalnej niezbędnej do tworzenia Gminnych Programów Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 

Miasta/Gminy zainteresowane udziałem w kampanii odsyłamy na stronę www.autorytet.org zakładka „Dla samorządów”. Znajdą tam Państwo informacje dotyczące formy zgłoszenia udziału w projekcie.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone