Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej

Wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

Członkowie WRdsPS i WSRdsON

W dniu 26 marca 2018 r. w Departamencie Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, odbyło się wspólne posiedzenie Wojewódzkiej Rady ds. Polityki Senioralnej oraz Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych działających przy Marszałku Województwa. Posiedzeniu przewodniczyła Pani Krystyna Żejmo – Wysocka, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Wdrażania EFS i Zdrowia.

 

W trakcie posiedzenia dokonano podsumowania prac Rad w roku 2017 oraz omówiono przyszłe działania, w tym także działania wspólne. Ponadto zebrani zostali poinformowani o działaniach podejmowanych przez samorząd województwa w obszarze wsparcia seniorów i osób niesamodzielnych w ramach „Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020 – Plan Modernizacji 2020 +”.

 

W konkluzji obrad zgodnie stwierdzono, iż niezwykle ważnym jest aby  Samorząd Województwa kontynuował działania na rzecz mieszkańców naszego regionu, którzy ze względu na podeszły wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność, wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania podstawowych czynności dnia codziennego.

 

Ponadto, uczestnicy posiedzenia ustalili, że z uwagi na wspólne obszary tematyczne, łączące obie  Rady, kontynuacja w przyszłości wspólnych posiedzeń jest ze wszech miar uzasadniona.

 

Na zakończenie obrad, Pani Dyrektor Krystyna Żejmo-Wysocka przekazała uczestnikom posiedzenia, Życzenia Wielkanocne od Pana Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

 

Członkowie WRdsPS i WSRdsONCzłonkowie WRdsPS i WSRdsONCzłonkowie WRdsPS i WSRdsONCzłonkowie WRdsPS i WSRdsON


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc