Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Zmiany w Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych (załącznika nr 10 SZOOP RPO WK-P)

W dniu 27 lipca br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WK-P). Aktualizacja objęła m.in. Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – stanowiące Załącznik nr 10 do SZOOP RPO WK-P .

 

Zmiany podyktowane były m.in. potrzebą ustosunkowania się do pytań i sugestii kierowanych przez gminy do Departamentu Rozwoju Regionalnego. Wśród zagadnień była np. potrzeba rozszerzenia definicji „przestrzeni zdegradowanej”. Wprowadzony został dodatkowy sposób wyznaczenia obszaru zdegradowanego – pozwalający na wyznaczenie tego obszaru w oparciu o trudności związane z zapewnieniem opieki i włączenia społecznego osób starszych. W rozdziałach dotyczących wyznaczenia obszaru rewitalizacji dodano możliwość zastosowania wskaźnika zamiennego, bezpośrednio nawiązującego do meritum wskaźnika pierwotnego. Ponadto listę wskaźników stanu kryzysowego rozszerzono o zakres typów gmin, które mogą korzystać z prezentowanych tam wskaźników.

 

Aktualny SZOOP RPO WK-P wraz z wykazem zmian jest dostępny na stronie internetowej http://www.mojregion.eu/ pod ścieżką: Regionalny Program Operacyjny/ Zapoznaj się z prawem i dokumentami/ SZOOP RPO WK-P z 27.07.2016 r. (aktualny)

lub bezpośrednio pod linkiem:

http://www.mojregion.eu/index.php/rpo/prawo-i-dokumenty?mmid=51

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc