Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Realizacji badania pn. „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Biurem Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przystępuje do realizacji badania pn. „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych” – opracowywanego w ramach monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020. Plan Modernizacji 2020+.

 

Badanie jest odpowiedzią na potrzebę rozpoznania stanu funkcjonowania usług publicznych dla planowania działań z zakresu szeroko rozumianego rozwoju społecznego – poprzez programowanie działań na rzecz poprawy dostępności do usług publicznych oraz programowanie działań na rzecz ustanowienia ich standardów, tak by w całym województwie zapewnić satysfakcjonujący i porównywalny dostęp do placówek i prowadzonych przez nie działalności.

 

Celem analizy jest inwentaryzacja infrastruktury społecznej oraz ocena dostępności oferowanych usług na potrzeby „wszystkich pokoleń”. Badanie dotyczy głównie usług publicznych – czyli tych, które są realizowane przez samorządy lub przez nie współfinansowane.

 

Podstawowym narzędziem realizacji badania jest ankieta skierowana do władz gmin i powiatów w województwie kujawsko-pomorskim. Pytania zawarte w ankiecie dotyczą wyposażenia jednostek samorządu terytorialnego w szeroko rozumianą infrastrukturę społeczną dla 8 grup docelowych (zróżnicowanych pod względem wieku) objętych badaniem. W badaniu wykorzystane zostaną również dane pozyskane z Narodowego Funduszu Zdrowia, Kuratorium Oświaty oraz statystyki publicznej.

 

Analiza danych pozyskanych w trakcie realizacji badania stanowić będzie wsparcie decyzji strategicznych podejmowanych przez Zarząd Województwa przy wdrażaniu polityki rozwoju regionalnego.

 

Jest to pierwsza w historii województwa, tak szeroka analiza wszystkich aspektów mających wpływ na jakość życia mieszkańców, powiązanych z funkcjonowaniem usług publicznych.

 

Z wynikami analiz, które ukażą się na koniec 2016 r.,  wiążemy duże nadzieje w zakresie poszerzenia wiedzy o stanie usług w naszym województwie  – zbadane zostaną aspekty, które zazwyczaj ze względu na zakres prac analizowane są tylko w skali lokalnej.

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc