Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - RODO) potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym przechowywanych odpowiednio w plikach cookies Dowiedz się więcej na temat polityki cookies
Klikając przycisk „Przejdź dalej” lub zamykając to okno za pomocą przycisku „x” wyrażasz zgodę na zasadach określonych poniżej:
Zgadzam się na przechowywanie w urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawionych w czasie korzystania przez ze mnie z produktów i usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności, w tym także informacji oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach dostosowania do potrzeb poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych

Zakmnij Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje prasowe

Sesja sejmiku województwa

Sesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

Od gratulacji dla profesora Bogusława Buszewskiego, powołanego w skład Polskiej Akademii Nauk, rozpoczęła się poniedziałkowa (20 lutego), pierwsza w tym roku sesja sejmiku. Najważniejszymi tematami posiedzenia były bezpieczeństwo publiczne, stan prac nad planem zagospodarowania przestrzennego województwa oraz kwestie związane z ochroną i promocją szeroko pojętej kultury.

 

Prof. Bogusław Buszewski, związany z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu wybitny specjalista w dziedzinie chemii analitycznej, jest jednym z naukowców powołanych do PAN (jako członek korespondent) podczas ostatniego zgromadzenia ogólnego tej państwowej instytucji, której misją jest przede wszystkim stymulowanie rozwoju nauki oraz wyznaczanie standardów badań i dyskursu naukowego. Członkostwo w PAN jest prestiżowe, członkami korporacji są wyłącznie naukowcy cieszący się zasłużonym szacunkiem środowiska. Marszałek Piotr Całbecki i przewodniczący sejmiku Ryszard Bober wręczyli uczonemu, który jest także pełnomocnikiem zarządu województwa ds. rozwoju nauki, badań i wdrożeń, pięknie wydany reprint pierwszego wydania dzieła Kopernika "De revolutionibus orbium coelestium". 

 

Roboczą część sesji rozpoczęła informacja na temat stanu bezpieczeństwa publicznego i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, którą przedstawili komendant wojewódzki policji oraz komendant Państwowej Straży Pożarnej. Radnym zaprezentowano też analizę sytuacji społeczno-ekonomicznej naszego województwa w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2007–2015, opracowaną zgodnie z wymaganiami określonymi przez Komisję Europejską. Znajomość potencjału i zróżnicowań społeczno-ekonomicznych w regionie pozwoli na efektywniejsze ustalenie kryteriów wyboru projektów w obecnej perspektywie.

 

W zakresie kultury przedstawiono sprawozdanie z realizacji programu opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2013-2016. Radni przyjęli też uchwałę w sprawie pomocy finansowej dla samorządu Bydgoszczy na realizację projektu „Struktury kultury” przez Teatr Polski im. H. Konieczki, który w drodze konkursu Narodowego Centrum Kultury został operatorem regionalnym programu „Bardzo młoda kultura” w województwie kujawsko-pomorskim. W ramach projektu zostanie przeprowadzony m.in. konkurs grantowy skierowany do osób, instytucji i organizacji działających w obszarze kultury.

 

Pakiet przyjętych dziś uchwał uporządkował ostatnie sprawy związane z likwidacją filii Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Zgodnie z nimi samorząd powiatu brodnickiego przejmie w całości zbiory filii w Brodnicy Pedagogicznej Biblioteki im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu, natomiast powiatom sępoleńskiemu i świeckiemu oraz gminie Mogilno zostanie udzielona pomoc finansowa na pokrycie kosztów osobowych związanych z zatrudnieniem pracowników przejętych z likwidowanych tam filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im dr. Witolda Bełzy będzie miała zmieniony statut w zakresie lokalizacji filii.

 

Kolejne uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej gminie Mrocza na przebudowę dróg gminnych, zgody na dokonanie darowizny nieruchomości niezabudowanej w zakresie dróg publicznych na rzecz miasta i gminy Wąbrzeźno oraz pomocy finansowej dla gminy Żnin na pokrycie części kosztów działania Żnińskiej Kolei Powiatowej, która stanowi jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Pałuk.

 

Radni podjęli także decyzję o uporządkowaniu istniejących struktur specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych nr 1 i 2 w Bydgoszczy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego, a także uchwałę w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie obszaru chronionego Krajobrazu Doliny Drwęcy, który zostanie przedstawiony właściwym radom gmin i przekazany regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska w celu uzgodnienia.

 

Zmiany wprowadzone do ustawy o działalności leczniczej spowodowały konieczność zmiany uchwały w sprawie nadania statutu Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy. W nowym statucie termin „przedsiębiorstwo” zostanie zastąpiony określeniem „zakład publiczny”.

 

Czytaj też:

 

Porządek obrad oraz dokumenty

 

Kancelaria Sejmiku

i Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

 

17 lutego 2017 r.

Ostatnia aktualizacja: 21 lutego 2017 r.

 

Sesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKPSesja sejmiku województwa, 20 lutego 2017; fot. Mikołaj Kuras dla UMWKP

 


AdmirorGallery 5.0.0, author/s Vasiljevski & Kekeljevic.
BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc