Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Informacje Departamentu

Ogłoszenie

Logo Lokalnej Grupy Działania „Trzy Doliny”

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”

Ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – Pracownik administracyjno-techniczny


 
Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1/2 etatu, praca na 1 rok)

1. Opis stanowiska pracy – Pracownik administracyjno-techniczny

2. Wymagania konieczne :
- wykształcenie średnie maturalne
- niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
- umiejętność obsługi komputera (w tym edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, tworzenia prezentacji, grafiki) oraz obsługi urządzeń biurowych
- umiejętność technicznej obsługi stron internetowych wraz z ich wizualizacją
- płynna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

3. Wymagane dokumenty:
a)     CV i list motywacyjny;
b)     kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz kopie dokumentów poświadczających posiadanie wymaganych kwalifikacji oraz dodatkowych umiejętności;
c)      kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy;
d)     oświadczenie kandydata o korzystaniu w pełni z praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

4. Dodatkowe informacje:
Wymagane dokumenty aplikacyjne CV i list motywacyjny powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1977r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity z 2002 r.,Dz.U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) „

5. Etapy konkursu:
- złożenie dokumentów przez Kandydatów
- weryfikacja dokumentów złożonych przez Kandydatów
- rozmowa kwalifikacyjna
- ogłoszenie wyników.

6. Miejsce pracy: Biuro Stowarzyszenia LGD „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz

7. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Wymagane dokumenty aplikacyjne można składać osobiście w biurze LGD „Trzy Doliny”
w godzinach 8.00-16.00 lub pocztą (decyduje data wpływu do biura) na adres:
Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny”, Gądecz 33, 86-022 Dobrcz w terminie do dnia 16.03.2017 r.
O zakwalifikowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie w terminie do dnia 23.03.2017 r.
więcej informacji -
http://www.trzydoliny.eu/

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc