Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zakmnij
Dzisiaj jest: poniedziałek, 29 maja 2017

Województwo kujawsko-pomorskie Województwo kujawsko-pomorskie

Fundusze unijne

fundusze unijne

 • Konkursy RPO: zdrowie, usługi opiekuńcze, odnawialne źródła energii

  Wsparcie trafi między innymi na inwestycje z zakresu wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, fot. Andrzej Goiński

  Zapraszamy do aplikowania o wsparcie finansowe projektów w konkursach ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi inwestycji w sprzęt medyczny, budowy ścieżek rowerowych, edukacji dorosłych oraz rozwoju usług opiekuńczych i społecznych.

 • Kolejna ,,Środa z funduszami”

  Spotkanie z cyklu ,,Środa z Funduszami'', fot. Tymon Markowski

  Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym dla aplikujących o wsparcie w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Jak aplikować o europejskie środki

  Szkolenie dla beneficjentów RPO, fot. Mikołaj Kuras

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. W planach na najbliższy tydzień m.in. spotkanie z cyklu ,,Środa z funduszami” oraz konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

 • Wsparcie na prace w zabytkach

  Wnętrze kościoła Wniebowzięcia NMP w Lipnie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  Trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych obiektach regionu w 2017 roku. Samorząd województwa od lat konsekwentnie wspiera tego rodzaju przedsięwzięcia.

 • Czas na nowoczesność w przychodniach

  Fot. Mikołaj Kuras

  Zarząd województwa ogłosił pierwszy konkurs dotyczący wsparcia na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Aplikować mogą wszystkie podmioty prowadzące finansowaną ze środków publicznych tego rodzaju działalność leczniczą i diagnostyczną, w tym praktykujący indywidualnie lekarze i pielęgniarki. Do podziału jest ponad 8,5 miliona złotych.

 • Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

  Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

  Podczas piątkowego (2 grudnia) posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o środki na rozwój sieci tramwajowych i zakupy taboru, budowane potencjału badawczo-wdrożeniowego firm, programy wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego oraz wsparcie osób pozostających bez pracy. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 • RPO nabiera tempa

  Wsparcie trafi między innymi na inwestycje z zakresu wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, fot. Andrzej Goiński

  Inwestycje w odnawialne źródła energii, zakupy sprzętu medycznego, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, rozwój usług opiekuńczych i społecznych, edukacja dorosłych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – to tylko niektóre przedsięwzięcia, których realizację umożliwią najnowsze konkursy o dofinansowanie projektów ogłoszone przez zarząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapraszamy do składania wniosków.

 • Jak aplikować o europejskie wsparcie

  Szkolenie dla beneficjentów RPO, fot. Mikołaj Kuras

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. Najbliższe szkolenia kierujemy między innymi do przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W planach również kolejna ,,Środa z funduszami” oraz konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

 • Konkursy RPO: środki na rozwój firm

  Fot. Andrzej Goiński

  Podnoszenia kompetencji pracowników i kadry zarządzającej kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw dotyczy najnowszy konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W innych aktualnych konkursach do podziału są między innymi środki na budowę ścieżek rowerowych, konserwację i restaurację zabytków oraz tworzenie mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne.

 • Fundusze europejskie w kadrze

  Dziewięć krótkich filmów zgłoszono na 7. Konkurs Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w Kadrze, odbywający w się w ramach festiwalu Camerimage. Dziś (18 listopada) poznamy zwycięzcę.

 • Forum Samorządowe o polityce spójności

  Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  Przyszłość europejskiego wsparcia dla regionów była głównym tematem Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się 17 listopada w Przysieku. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów terytorialnych wszystkich szczebli podpisali wspólne stanowisko w sprawie kształtu polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 roku.

 • Konkursy RPO. Pieniądze na ścieżki rowerowe

  Fot. Tymon Markowski

  Budowy i przebudowy ścieżek rowerowych dotyczy najnowszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W innych aktualnych konkursach do podziału są między innymi środki na konserwację i restaurację zabytków oraz tworzenie mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne.

 • Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

  Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

  Negocjacje handlowe, finansowanie działalności gospodarczej i zabezpieczanie ryzyka MŚP, prospecting i social media – tych zagadnień dotyczą bezpłatne szkolenia w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Bydgoszczy i Toruniu. Spotkania organizuje Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Kolejne 1 grudnia.  

 • Prace na wojewódzkich trasach

  Przebudowa ul. Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu, fot. Andrzej Goiński

  Trwają tegoroczne inwestycje na drogach wojewódzkich. Wśród nich przebudowa ul. Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu oraz budowa ronda w Kcyni (powiat nakielski). W trakcie są też postępowania przetargowe, które wyłonią wykonawców dużych inwestycji drogowych finansowanych ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Radioterapia we Włocławku już działa

  Włocławski zakład radioterapii bydgoskiego regionalnego Centrum Onkologii, fot. Mikołaj Kuras

  Nowo uruchomiony włocławski zakład radioterapii bydgoskiego regionalnego Centrum Onkologii przyjmuje już pacjentów. Terapię w tej bardzo potrzebnej w tej części regionu placówce odbywają chorzy onkologiczni z rejonu Włocławka, którzy w innych warunkach byliby zmuszeni do dojazdów do Bydgoszczy. Obiekt powstał dzięki środkom naszego RPO poprzedniej perspektywy, wyposażenie sfinansowały bydgoski ośrodek onkologiczny i Ministerstwo Zdrowia. 15 listopada, z udziałem członka zarządu województwa Sławomira Kopyścia, miało miejsce oficjalne otwarcie.

 • Dom dla dzieci zamiast domu dziecka

  Uroczystość otwarcia „Jasia” i „Małgosi”, fot. Mikołaj Kuras

  Pierwsza inwestycja finansowana ze środków naszego RPO nowej perspektywy zakończona – w Brzeziu w powiecie włocławskim zbudowano nową siedzibę dla tamtejszego domu dziecka. Od kilku dni wychowankowie mieszkają w dwóch nowych, kameralnych budynkach; powstał też nowy program wychowawczy, stawiający na ich samodzielność. 14 listopada miało miejsce uroczyste otwarcie.

 • Jak aplikować o europejskie wsparcie

  Jedno ze szkoleń dla beneficjentów RPO, fot. Tymon Markowski

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. Ze szkoleń na temat możliwości dofinansowania w ramach nowej perspektywy finansowej skorzystać mogą m.in. przedsiębiorcy i organizacje sektora pozarządowego.

 • Trampolina wsparcia młodych z problemami

  W programie Trampolina resocjalizację prowadzić będą wysokiej klasy fachowcy, fot. Andrzej Goiński

  Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w partnerstwie z pięcioma instytucjami wychowawczo-socjoterapeutycznymi i włocławskim stowarzyszeniem skupiającym kuratorów sądowych, rozpoczyna realizację holistycznego projektu adresowanego do młodzieży z tak zwanych trudnych środowisk, a także ich rodziców i opiekunów. Zakładamy objęcie nim ponad sześciuset osób.

 • Wspólnie na rzecz promocji gospodarczej regionu

  Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

  Urząd Marszałkowski przygotował dwa przedsięwzięcia w dziedzinie promocji gospodarczej, dzięki  którym Kujawsko-Pomorskie, a także poszczególne kujawsko-pomorskie miasta i gminy, staną się bardziej rozpoznawalne w kraju i na kontynencie jako miejsce, w którym warto inwestować i lokować biznes. Oba będą realizowane w partnerstwie z zainteresowanymi miastami i gminami w całym regionie. 9 listopada odbyła się ceremonia podpisania umów z samorządami.

 • Konkursy RPO: drogi, zabytki, żłobki

  Wsparcie trafi między innymi na tworzenie mieszkań socjalnych

  Zapraszamy do składnia wniosków o dofinansowanie projektów w aktualnych konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najnowsze nabory dotyczą konserwacji i restauracji zabytków oraz tworzenia mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne.

 • Dobra woda, kanalizacja, gaz – dołączamy do najlepszych

  Stacja wodociągowa w Grążawach w powiecie brodnickim (inwestycja w ramach PROW), fot. Mikołaj Kuras

  Kujawsko-Pomorskie jest wśród krajowych liderów w dziedzinie służącej mieszkańcom i poprawiającej stan środowiska infrastruktury komunalnej. Gęstość miejskiej sieci wodociągowej daje nam drugie miejsce w Polsce, sieci kanalizacyjnej pierwsze. Mamy też największy przyrost długości sieci gazowej na terenach wiejskich.

 • Środa z funduszami

  Jedno ze szkoleń dla beneficjentów RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras

  Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym dla aplikujących o wsparcie w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najbliższe środowe spotkanie dedykujemy osobom poszukującym zatrudnienia lub chcącym podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Radioterapia we Włocławku przyjmuje pacjentów

  Akcelerator we włocławskim zakładzie radioterapii bydgoskiego regionalnego Centrum Onkologii, fot. CO

  Pacjentów przyjmuje już nowo uruchomiony włocławski zakład radioterapii bydgoskiego regionalnego Centrum Onkologii. Terapię w tej bardzo potrzebnej w tej części regionu placówce będą odbywać pacjenci onkologiczni z rejonu Włocławka, którzy w innych warunkach byliby zmuszeni do dojazdów do Bydgoszczy. Obiekt powstał dzięki środkom naszego RPO poprzedniej perspektywy, wyposażenie sfinansowały bydgoski ośrodek onkologiczny i Ministerstwo Zdrowia. Oficjalne otwarcie odbyło się 15 listopada.

 • Wsparcie rewitalizacji

  Dobre praktyki w rewitalizacji: park na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu; fot. Andrzej Goiński

  Kolejne samorządy lokalne z regionu otrzymają wsparcie finansowe na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych. Spotkanie informacyjne dla ubiegających się o dotacje w drugiej edycji konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna odbędzie się 14 listopada w Urzędzie Marszałkowskim.

 • Konkursy RPO: zabytki i infrastruktura społeczna

  Wsparcie w ramach naszego RPO trafi między innymi na renowację zabytków, fot. Mikołaj Kuras

  Konserwacji i restauracji zabytków oraz tworzenia mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne dotyczą dwa nowe konkursy o dofinansowanie projektów ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2017