Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Fundusze unijne

fundusze unijne

 • Pierwsze konkursy LGD: przedsiębiorczość i infrastruktura

  Lokalne grupy działania dysponują między innymi wsparciem na założenie i rozwój własnej działalności gospodarczej, fot. Jacek Smarz

  Lokalne grupy działania (LGD), czyli partnerstwa mieszkańców, organizacji pozarządowych i samorządów, które wspólnie z samorządem województwa wdrażają finansowany z europejskich środków instrument „Rozwój lokalny kierowany przez społeczność” (RLKS), uruchomiły pierwsze nabory wniosków o przyznanie pomocy finansowej. Wsparcie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi na zakładanie i rozwój firm oraz rozbudowę infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

 • RPO. Co słychać w konkursach?

  Wsparcie w trwających obecnie konkursach adresujemy m. in. do biznesu; na zdjęciu firma Polimer w Solcu Kujawskim, fot. Jacek Smarz

  Nasz Regionalny Program Operacyjny perspektywy 2014-2020 to ponad sto zawartych już umów o dofinansowanie, pierwsze wypłacone pieniądze i blisko setka ogłoszonych konkursów. Choć o środki mogą się w nich ubiegać określone instytucje, beneficjentami jesteśmy wszyscy. Na co w najbliższym czasie możemy liczyć?

 • Pociąg z funduszami nabiera tempa

  Nowa siedziba dla domu dziecka w Brzeziu w powiecie włocławskim, fot. Mikołaj Kuras

  Kilkadziesiąt ogłoszonych konkursów, ponad sto zawartych umów o dofinansowanie projektów i pierwsze pieniądze w rękach mieszkańców. W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 uruchomiliśmy już między innymi stypendia edukacyjne dla 1,7 tysiąca uczniów, ruszają też wielomilionowe inwestycje na drogach wojewódzkich.

 • Konkursy RPO: usługi opiekuńcze, ochrona przyrody i odnawialne źródła energii

  Wsparcie trafi między innymi na modernizację i doposażenie ośrodków edukacji ekologicznej, fot. Jacek Smarz

  Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi inwestycji w odnawialne źródła energii, budowy dróg i ścieżek rowerowych, prac remontowych w zabytkach oraz działań proekologicznych.

 • Jak aplikować o europejskie środki

  Fot. Mikołaj Kuras

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. W planach na najbliższy tydzień spotkanie informacyjne dotyczące wsparcia usług opiekuńczych w ramach ZIT oraz konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.  

 • Aktualne konkursy RPO

  W ramach RPO wsparcie trafi między innymi na budowę tras dla rowerzystów, fot. Tymon Markowski

  Zakupu sprzętu medycznego dla przychodni, budowy ścieżek rowerowych, inwestycji w odnawialne źródła energii oraz rozwoju usług opiekuńczych dotyczą aktualne nabory wniosków o wsparcie finansowe projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapraszamy do aplikowania o wsparcie.

 • Rozmowy o rewitalizacji

  Dobre praktyki w rewitalizacji: park na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu; fot. Andrzej Goiński

  Kolejne samorządy lokalne z regionu otrzymają wsparcie finansowe na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych. Spotkanie informacyjne dla ubiegających się o dotacje w drugiej edycji konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna odbędzie się 19 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim.

 • Wodociągi i oczyszczalnie na wsi

  Wsparcie w ramach PROW trafi między innymi na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, fot. Mikołaj Kuras

  Rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej ogłoszony przez zarząd województwa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W puli są prawie 63 miliony złotych.

 • Jak aplikować o europejskie środki

  Szkolenie dla beneficjentów RPO, fot. Mikołaj Kuras

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. W planach na najbliższy tydzień m.in. szkolenia wspierające dla osób zakładających działalność gospodarczą i z zakresu metodyki zarządzania projektami EFS i konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.  

 • Rozmawialiśmy z Komisją Europejską

  Logo FE Program Regionalny

  W Modlinie pod Warszawą odbyło się dwudniowe (5 i 6 grudnia) doroczne spotkanie przedstawicieli instytucji zarządzających szesnastoma polskimi regionalnymi programami operacyjnymi z reprezentantami Komisji Europejskiej, podczas którego omawiany był stan wdrażania programów perspektywy 2016-2020 w poszczególnych województwach. Uczestniczył w nim marszałek Piotr Całbecki.

 • Prymusi ze stypendiami

  Fot. Mikołaj Kuras

  Znamy listę 1724 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy otrzymają stypendia w ramach marszałkowskiego projektu „Prymus Pomorza i Kujaw”. Pomoc finansową otrzyma każdy uczeń, który spełnił wymogi formalne naboru.

 • Konkursy RPO: zdrowie, usługi opiekuńcze, odnawialne źródła energii

  Wsparcie trafi między innymi na inwestycje z zakresu wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, fot. Andrzej Goiński

  Zapraszamy do aplikowania o wsparcie finansowe projektów w konkursach ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi inwestycji w sprzęt medyczny, budowy ścieżek rowerowych, edukacji dorosłych oraz rozwoju usług opiekuńczych i społecznych.

 • Kolejna ,,Środa z funduszami”

  Spotkanie z cyklu ,,Środa z Funduszami'', fot. Tymon Markowski

  Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym dla aplikujących o wsparcie w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Jak aplikować o europejskie środki

  Szkolenie dla beneficjentów RPO, fot. Mikołaj Kuras

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. W planach na najbliższy tydzień m.in. spotkanie z cyklu ,,Środa z funduszami” oraz konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

 • Wsparcie na prace w zabytkach

  Wnętrze kościoła Wniebowzięcia NMP w Lipnie, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  Trwa nabór wniosków o wsparcie finansowe na prace remontowe i konserwatorskie w zabytkowych obiektach regionu w 2017 roku. Samorząd województwa od lat konsekwentnie wspiera tego rodzaju przedsięwzięcia.

 • Czas na nowoczesność w przychodniach

  Fot. Mikołaj Kuras

  Zarząd województwa ogłosił pierwszy konkurs dotyczący wsparcia na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Aplikować mogą wszystkie podmioty prowadzące finansowaną ze środków publicznych tego rodzaju działalność leczniczą i diagnostyczną, w tym praktykujący indywidualnie lekarze i pielęgniarki. Do podziału jest ponad 8,5 miliona złotych.

 • Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

  Fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

  Podczas piątkowego (2 grudnia) posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie. Chodzi między innymi o środki na rozwój sieci tramwajowych i zakupy taboru, budowane potencjału badawczo-wdrożeniowego firm, programy wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego oraz wsparcie osób pozostających bez pracy. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 • RPO nabiera tempa

  Wsparcie trafi między innymi na inwestycje z zakresu wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, fot. Andrzej Goiński

  Inwestycje w odnawialne źródła energii, zakupy sprzętu medycznego, ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, rozwój usług opiekuńczych i społecznych, edukacja dorosłych oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – to tylko niektóre przedsięwzięcia, których realizację umożliwią najnowsze konkursy o dofinansowanie projektów ogłoszone przez zarząd województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zapraszamy do składania wniosków.

 • Jak aplikować o europejskie wsparcie

  Szkolenie dla beneficjentów RPO, fot. Mikołaj Kuras

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. Najbliższe szkolenia kierujemy między innymi do przedsiębiorców i przedstawicieli organizacji pozarządowych. W planach również kolejna ,,Środa z funduszami” oraz konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

 • Konkursy RPO: środki na rozwój firm

  Fot. Andrzej Goiński

  Podnoszenia kompetencji pracowników i kadry zarządzającej kujawsko-pomorskich przedsiębiorstw dotyczy najnowszy konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W innych aktualnych konkursach do podziału są między innymi środki na budowę ścieżek rowerowych, konserwację i restaurację zabytków oraz tworzenie mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne.

 • Fundusze europejskie w kadrze

  Dziewięć krótkich filmów zgłoszono na 7. Konkurs Spotów Reklamowych Fundusze Europejskie w Kadrze, odbywający w się w ramach festiwalu Camerimage. Dziś (18 listopada) poznamy zwycięzcę.

 • Forum Samorządowe o polityce spójności

  Forum Samorządowe Województwa Kujawsko-Pomorskiego, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  Przyszłość europejskiego wsparcia dla regionów była głównym tematem Forum Samorządowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które odbyło się 17 listopada w Przysieku. Podczas spotkania przedstawiciele samorządów terytorialnych wszystkich szczebli podpisali wspólne stanowisko w sprawie kształtu polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 roku.

 • Konkursy RPO. Pieniądze na ścieżki rowerowe

  Fot. Tymon Markowski

  Budowy i przebudowy ścieżek rowerowych dotyczy najnowszy nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W innych aktualnych konkursach do podziału są między innymi środki na konserwację i restaurację zabytków oraz tworzenie mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne.

 • Bezpłatne szkolenia dla przedsiębiorców

  Regionalny Inkubator Przedsiębiorczości w Bydgoszczy, fot. Tymon Markowski

  Negocjacje handlowe, finansowanie działalności gospodarczej i zabezpieczanie ryzyka MŚP, prospecting i social media – tych zagadnień dotyczą bezpłatne szkolenia w Regionalnych Inkubatorach Przedsiębiorczości w Bydgoszczy i Toruniu. Spotkania organizuje Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy. Kolejne 1 grudnia.  

 • Prace na wojewódzkich trasach

  Przebudowa ul. Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu, fot. Andrzej Goiński

  Trwają tegoroczne inwestycje na drogach wojewódzkich. Wśród nich przebudowa ul. Toruńskiej w Golubiu-Dobrzyniu oraz budowa ronda w Kcyni (powiat nakielski). W trakcie są też postępowania przetargowe, które wyłonią wykonawców dużych inwestycji drogowych finansowanych ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc