Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zakmnij
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

Loading script and Flickr images

Fundusze unijne

fundusze unijne

 • Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym miesiącu odbędą się jeszcze spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania unijnego wsparcia na założenie i rozwój działalności gospodarczej, organizację szkoleń i staży. Zapraszamy również do skorzystania z konsultacji w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

 • Środki Urzędu Marszałkowskiego są głównym źródłem wsparcia na realizację prac konserwatorskich i robót budowlanych w zabytkowych obiektach naszego regionu. Tylko w ostatnich czterech latach przeznaczyliśmy na ten cel sto milionów złotych.

 • Podczas ostatniego (16 lutego) posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa kryteriami wyboru projektów w kolejnych konkursach o dofinansowanie oraz w trybie pozakonkursowym. Chodzi między innymi o środki na inwestycje w szpitalach powiatowych, edukację przedszkolną, promocję gospodarczą regionu, przedsięwzięcia w dziedzinie kultury, e-usługi publiczne w administracji i służbie zdrowia oraz instrumenty finansowe adresowane przede wszystkim do małych i średnich przedsiębiorstw. Posiedzeniu przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 • Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi środków na inwestycje związane z ochroną przyrody, budowę ścieżek rowerowych, budowę i modernizację dróg wojewódzkich w największych miastach regionu oraz wyposażenie przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej.

 • Ruszają kolejne duże inwestycje na drogach wojewódzkich w rejonie Włocławka. W oparciu o środki Regionalnego Programu Operacyjnego w południowo-wschodniej części regionu zmodernizowanych zostanie około 180 kilometrów ważnych arterii.

 • Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W lutym zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania unijnego wsparcia na założenie i rozwój działalności gospodarczej, organizację szkoleń i staży. Odbędą się również konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

 • Marszałek Piotr Całbecki i wiceprzewodniczący sejmiku województwa Adam Banaszak uczestniczyli w Brukseli w dwudniowej (8-9 lutego) sesji plenarnej Komitetu Regionów Unii Europejskiej. Gremium, które jest najważniejszym europejskim organem doradczym w dziedzinie polityki regionalnej, zebrało się po raz 121. w tej kadencji.

 • W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego są pieniądze na projekty inwestycyjne dotyczące tworzenia mieszkań socjalnych i wspomaganych, dziennych domów pobytu, środowiskowych domów i klubów samopomocy, a także innych ośrodków świadczących usługi społeczne lub usługi aktywnej integracji. Wsparcie trafi do osób ubogich, niepełnosprawnych, długotrwale bezrobotnych, obciążonych problemami nałogów i przemocy, a także seniorów.

 • Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W lutym zapraszamy na spotkania informacyjne dotyczące możliwości uzyskania unijnego wsparcia na założenie i rozwój działalności gospodarczej, organizację szkoleń i staży. Odbędą się również konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

 • Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi środków na inwestycje związane z ochroną przyrody, na budowę ścieżek rowerowych, budowę i modernizację dróg wojewódzkich w największych miastach regionu oraz wyposażenie przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej

 • Działań na rzecz ochrony środowiska dotyczą dwa spośród trwających obecnie konkursów o dofinansowanie ze środków RPO 2014-20. Adresatami wsparcia są instytucje publiczne, projekty mogą dotyczyć inwestycji związanych z ochroną przyrody i budowy ścieżek rowerowych.

 • Aż 98 procent mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego uważa, że nasz Regionalny Program Operacyjny 2007-13 przyczynił się do rozwoju regionu, a blisko 90 procent zauważa prorozwojowe działania programu także w odniesieniu do własnego najbliższego otoczenia – wynika z przeprowadzonego na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego niezależnego badania na potrzeby raportu podsumowującego efekty RPO poprzedniej perspektywy.

 • Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W tym tygodniu we Włocławku (30 stycznia ) i w Grudziądzu (31 stycznia) będzie można skorzystać ze szkoleń z zakresu pozyskania środków na założenie i rozwój działalności gospodarczej. Odbędą się również konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

 • Przedstawiciele samorządu województwa, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz firmy Eurovia podpisali umowę na modernizację 15-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 251 ze Żnina do Damasławka. Gruntowna przebudowa będzie kosztować 47 milionów złotych.

 • Trwa nabór w ogłoszonych przez zarząd województwa w ostatnich dniach grudnia konkursach RPO o dofinansowanie projektów dotyczących produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych. Chodzi o budowę mikroinstalacji służących do ogrzewania wody i produkcji energii elektrycznej oraz przebudowę i modernizację energetycznych instalacji przesyłowych.

 • Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi inwestycji drogowych w miastach prezydenckich, budowy infrastruktury wodno-ściekowej oraz działań proekologocznych.

 • Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do końca stycznia zaplanowano między innymi szkolenia z zakresu pozyskania środków na założenie i rozwój działalności gospodarczej w Jabłonowie Pomorskim i Włocławku (26 i 30 stycznia). Prowadzone będą także konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych. 

 • W czwartek (19 stycznia) w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Konwentu Wójtów Gmin Wiejskich Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zarząd województwa reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ostrowski, zaś sejmik - jego przewodniczący Ryszard Bober.

 • Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy rozstrzygnął przetarg na wybór wykonawcy modernizacji 29-kilometrowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 548 ze Stolna do Wąbrzeźna. Zadanie zrealizuje konsorcjum, którego liderem jest firma Trakcja PRKiI, a gruntowna przebudowa będzie kosztować 84 miliony złotych.

 • Marszałek Piotr Całbecki uczestniczył w odbywającym w Zakopanem trzydniowym posiedzeniu Konwentu Marszałków Województw RP. Wśród tematów znalazły się nowelizacja ustawy o zasadach realizacji programów unijnych perspektywy 2014-2020 i podsumowanie osiemnastu lat samorządu wojewódzkiego w Polsce.

 • Kursy zawodowe, lekcje branżowego języka obcego, dodatkowe zajęcia na uczelniach wyższych, staże u pracodawców, studia i kursy dla nauczycieli oraz zakup wyposażenia do szkolnych pracowni – trwają przygotowania do realizacji marszałkowskiego projektu „Szkoła Zawodowców”, skierowanego do uczniów siedemnastu techników z regionu. We wtorek (17 stycznia) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów z partnerami projektu.

 • Trwa nabór wniosków w pierwszym ogłoszonym przez zarząd województwa konkursie, dotyczącym wsparcia na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Aplikować mogą wszystkie podmioty prowadzące finansowaną ze środków publicznych tego rodzaju działalność leczniczą i diagnostyczną, w tym praktykujący indywidualnie lekarze i pielęgniarki. Do podziału jest ponad 8,5 miliona złotych.

 • Zapraszamy do udziału w pierwszym w tym roku spotkaniu informacyjnym dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. We wtorek 17 stycznia zaplanowano spotkanie dotyczące możliwości pozyskania wsparcia na wyposażenie w sprzęt medyczny przychodni podstawowej opieki medycznej i ambulatoriów opieki specjalistycznej. Pod raz pierwszy w RPO uruchomiono środki na ten cel. Tego samego dnia rozpoczynają się konsultacje w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

 • W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym są środki na działania proekologiczne, związane z rozwojem infrastruktury turystycznej na obszarach cennych przyrodniczo oraz rozwojem edukacji ekologicznej. W aktualnym naborze wniosków o dofinansowanie mogą aplikować między innymi organizacje pozarządowe.

 • Zapraszamy do aplikowania w konkursach o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Aktualne nabory wniosków dotyczą między innymi inwestycji drogowych w miastach prezydenckich, budowy infrastruktury wodno-ściekowej oraz działań proekologocznych.

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc