Ta strona wykorzystuje pliki cookies m. in. w celach dostosowania do potrzeb użytkowników, poprawy bezpieczeństwa, statystycznych i reklamowych. Możesz zmienić ustawienia obsługi cookies w przeglądarce internetowej. Korzystając z naszych stron bez zmiany tych ustawień wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookies. Dowiedz się więcej na temat polityki cookies »

Zakmnij

Loading script and Flickr images

Fundusze unijne

fundusze unijne

 • Trampolina wsparcia młodych z problemami

  W programie Trampolina resocjalizację prowadzić będą wysokiej klasy fachowcy, fot. Andrzej Goiński

  Marszałkowski Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, w partnerstwie z pięcioma instytucjami wychowawczo-socjoterapeutycznymi i włocławskim stowarzyszeniem skupiającym kuratorów sądowych, rozpoczyna realizację holistycznego projektu adresowanego do młodzieży z tak zwanych trudnych środowisk, a także ich rodziców i opiekunów. Zakładamy objęcie nim ponad sześciuset osób.

 • Wspólnie na rzecz promocji gospodarczej regionu

  Ceremonia podpisania umów, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

  Urząd Marszałkowski przygotował dwa przedsięwzięcia w dziedzinie promocji gospodarczej, dzięki  którym Kujawsko-Pomorskie, a także poszczególne kujawsko-pomorskie miasta i gminy, staną się bardziej rozpoznawalne w kraju i na kontynencie jako miejsce, w którym warto inwestować i lokować biznes. Oba będą realizowane w partnerstwie z zainteresowanymi miastami i gminami w całym regionie. 9 listopada odbyła się ceremonia podpisania umów z samorządami.

 • Konkursy RPO: drogi, zabytki, żłobki

  Wsparcie trafi między innymi na tworzenie mieszkań socjalnych

  Zapraszamy do składnia wniosków o dofinansowanie projektów w aktualnych konkursach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najnowsze nabory dotyczą konserwacji i restauracji zabytków oraz tworzenia mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne.

 • Dobra woda, kanalizacja, gaz – dołączamy do najlepszych

  Stacja wodociągowa w Grążawach w powiecie brodnickim (inwestycja w ramach PROW), fot. Mikołaj Kuras

  Kujawsko-Pomorskie jest wśród krajowych liderów w dziedzinie służącej mieszkańcom i poprawiającej stan środowiska infrastruktury komunalnej. Gęstość miejskiej sieci wodociągowej daje nam drugie miejsce w Polsce, sieci kanalizacyjnej pierwsze. Mamy też największy przyrost długości sieci gazowej na terenach wiejskich.

 • Środa z funduszami

  Jedno ze szkoleń dla beneficjentów RPO w Urzędzie Marszałkowskim, fot. Mikołaj Kuras

  Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu informacyjnym dla aplikujących o wsparcie w konkursach ogłaszanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Najbliższe środowe spotkanie dedykujemy osobom poszukującym zatrudnienia lub chcącym podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

 • Radioterapia we Włocławku przyjmuje pacjentów

  Akcelerator we włocławskim zakładzie radioterapii bydgoskiego regionalnego Centrum Onkologii, fot. CO

  Pacjentów przyjmuje już nowo uruchomiony włocławski zakład radioterapii bydgoskiego regionalnego Centrum Onkologii. Terapię w tej bardzo potrzebnej w tej części regionu placówce będą odbywać pacjenci onkologiczni z rejonu Włocławka, którzy w innych warunkach byliby zmuszeni do dojazdów do Bydgoszczy. Obiekt powstał dzięki środkom naszego RPO poprzedniej perspektywy, wyposażenie sfinansowały bydgoski ośrodek onkologiczny i Ministerstwo Zdrowia. Oficjalne otwarcie odbyło się 15 listopada.

 • Wsparcie rewitalizacji

  Dobre praktyki w rewitalizacji: park na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu; fot. Andrzej Goiński

  Kolejne samorządy lokalne z regionu otrzymają wsparcie finansowe na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji – strategicznych dokumentów niezbędnych do skutecznego zabiegania o dofinansowanie na zagospodarowanie obszarów rewitalizowanych. Spotkanie informacyjne dla ubiegających się o dotacje w drugiej edycji konkursu w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna odbędzie się 14 listopada w Urzędzie Marszałkowskim.

 • Konkursy RPO: zabytki i infrastruktura społeczna

  Wsparcie w ramach naszego RPO trafi między innymi na renowację zabytków, fot. Mikołaj Kuras

  Konserwacji i restauracji zabytków oraz tworzenia mieszkań socjalnych i placówek świadczących usługi społeczne dotyczą dwa nowe konkursy o dofinansowanie projektów ogłoszone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 • Obradował Komitet Monitorujący RPO

  Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWKP, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

  Podczas swego wczorajszego (27 października) posiedzenia Komitet Monitorujący naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020 zajmował się przedłożonymi przez zarząd województwa warunkami udzielania wsparcia w ramach najniższego poziomu polityki terytorialnej oraz kryteriami wyboru projektów w konkursach o dofinansowanie z obszaru polityki społecznej, rozwoju infrastruktury medycznej, energetyki odnawialnej i przygotowywania terenów pod inwestycje. Obradom przewodniczył marszałek Piotr Całbecki.

 • Konkursy RPO: infrastruktura, edukacja, interwencja społeczna

  Wsparcie w ramach naszego RPO trafi między innymi na termomodernizację gmachów publicznych, fot. Mikołaj Kuras

  W puli aktualnych konkursów ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego są między innymi środki na projekty dotyczące rozbudowy infrastruktury, kształcenia i opieki nad najmłodszymi oraz wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • Konkursy RPO: drogi, opieka nad dziećmi, edukacja

  Aktualne konkursy w ramach RPO dotyczą między innymi wsparcia na działalność przedszkoli, fot. Tymon Markowski

  Zapraszamy do aplikowania w aktualnych konkursach (w trakcie naboru, lub przed jego rozpoczęciem) ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do rozdysponowania są między innymi środki na tworzenie nowych miejsc dla przedszkolaków, budowę i modernizację dróg oraz projekty edukacyjne.

 • Jak aplikować o europejskie wsparcie

  Fot. Mikołaj Kuras

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. W tym tygodniu zaplanowano szkolenia dla przedsiębiorców, organizowane przez Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy (20 października) oraz dla wnioskodawców  w ramach poddziałania ,,Aktywne włączenie społeczne” (21 października). Swoje dyżury będą pełnić też pracownicy Mobilnych Punktów Informacyjnych, którzy od 21 do 27 października odwiedzą 7 miast w regionie.

 • Na drogi i linie kolejowe

  O planach inwestycyjnych dotyczących infrastruktury drogowej i kolejowej była mowa podczas wtorkowej konferencji prasowej z udziałem marszałka Piotra Całbeckiego, fot. Andrzej Goiński

  Komisja Europejska zatwierdziła nasz kluczowy wojewódzki dokument planistyczny w dziedzinie infrastruktury transportowej, kujawsko-pomorski plan spójności komunikacji drogowej i kolejowej do 2020 roku. W puli naszego RPO 2014-2020 jest ponad 800 milionów złotych na inwestycje drogowe i kolejowe.

 • JEREMIE dla pół tysiąca firm

  Konferencja podsumowujące funduszu JEREMIE, fot. Andrzej Goiński

  Ponad 540 firm z regionu – w większości mikroprzedsiębiorstw – skorzystało ze zwrotnego wsparcia w ramach Funduszu Powierniczego JEREMIE na rozwój działalności w postaci niskooprocentowanych pożyczek i poręczeń. Suma rozdysponowanej w ten sposób pomocy to ponad 94 miliony złotych. Konferencja podsumowująca realizację projektu odbyła się 13 października w toruńskim Dworze Artusa.

 • Ekologicznie i oszczędnie, czyli wsparcie na termomodernizację

  Podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji szkół i gmachów użyteczności publicznej, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

  W piątek (14 października) w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się uroczyste podpisanie umów o dofinansowanie inwestycji w zakresie termomodernizacji szkół i gmachów użyteczności publicznej. Wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzyma 11 beneficjentów. To inwestycje, które pozwolą oszczędzać.

 • Aktualne konkursy RPO

  Wsparcie w ramach RPO na termomodernizację może dotyczyć między innymi instalacji odnawialnych źródeł energii, fot. Andrzej Goiński

  Zapraszamy do aplikowania w aktualnych konkursach (w trakcie naboru, lub przed jego rozpoczęciem) ogłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Do rozdysponowania są między innymi środki na wsparcie działalności przedszkoli, budowę i modernizację dróg oraz projekty edukacyjne.

 • Z wizytą w powiecie sępoleńskim

  Spotkanie z samorządowcami w Inkubatorze Przedsiębiorczości w Sępólnie Krajeńskim, fot. Tymon Markowski

  Marszałek Piotr Całbecki złożył 10 października gospodarską wizytę w Kamieniu Krajeńskim oraz Sępólnie Krajeńskim. Podczas spotkania z samorządowcami rozmawiano między innymi o realizacji przedsięwzięć przy udziale wsparcia finansowego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • RPO: drogi, termomodernizacja, woda

  Fot. Tymon Markowski

  W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego są środki na realizację inwestycji infrastrukturalnych. Aktualne konkursy o dofinansowanie projektów dotyczą między innymi budowy i modernizacji dróg, modernizacji energetycznej budynków publicznych, a także rozwoju sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków oraz systemów zaopatrzenia w wodę.

 • Kolejny nabór kandydatów na ekspertów

  Fot. Tymoteusz Tymiński

  Zarząd województwa ogłosił otwarty nabór kandydatów na ekspertów, którzy jako członkowie komisji oceny projektów uczestniczyć będą w ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie ze środków naszego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Podstawowym kluczem są kompetencje i doświadczenie zawodowe.

 • Bezpieczniej na trasie z Lipna do Płocka

  Droga nr 559 przed remontem, fot. Szymon Zdziebło/Tarantoga.pl

  Ruszył przetarg na wybór wykonawcy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 559 łączącej Lipno z województwem mazowieckim. To kolejne duże zadanie inwestycyjne na wojewódzkich trasach, które sfinansujemy w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.

 • Konkursy RPO: edukacja, żłobki i wykluczenie społeczne

  W puli naszego RPO są między innymi środki na organizację opieki nad dziećmi, fot. Mikołaj Kuras

  Inwestycje przeciwpowodziowe, budowy dróg, rozwój oferty edukacyjnej oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu – to tylko niektóre dziedziny, których dotyczą aktualne konkursy o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 • Siedziba Fundacji Ducha po rewitalizacji

  Nowa stajnia w siedzibie Fundacji Ducha

  Środki z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pomogły w modernizacji i rozbudowie bazy rehabilitacyjnej Fundacji Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych w Toruniu. W piątkowej (30 września) mszy dziękczynnej za pomyślne zakończenie inwestycji uczestniczył marszałek Piotr Całbecki.

 • Wspólne projekty badawcze naszych uczelni

  Interdyscyplinarne Centrum Nowoczesnych Technologii UMK, fot. Mikołaj Kuras

  Uczelnie wyższe z regionu rozpoczynają nowy rok akademicki z ambitnymi planami rozwoju publicznej infrastruktury naukowo-badawczej. O przeznaczone na ten cel 33 miliony euro w ramach naszego RPO rywalizować będzie pięć kujawsko-pomorskich konsorcjów międzyuczelnianych oraz toruński oddział PAN-owskiego Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika

 • Integrować, aktywizować, usamodzielnić

  Fot. Jacek Smarz

  Działań aktywizacyjnych w sferach społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej będą dotyczyć projekty z zakresu wspierania osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Ich realizację dofinansujemy w ramach naszego Regionalnego Programu Operacyjnego. W puli ogłoszonych przez zarząd województwa konkursów są ponad 52 miliony złotych.

 • Jak aplikować o europejskie wsparcie

  Jedno ze spotkań informacyjnych z cyklu „Środa z funduszami”, fot. Tymon Markowski

  Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjnych dla przygotowujących projekty i aplikujących o wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz innych programów oferujących środki finansowe z Unii Europejskiej. W tym tygodniu zaplanowano szkolenie dla przedstawicieli lokalnych grup działania (4 października) oraz spotkania informacyjne w Bydgoszczy, Toruniu, Włocławku, Grudziądzu i Inowrocławiu (5 października). Pracownicy Mobilnych Punktów Informacyjnych odwiedzą Sępólno Krajeńskie (5 października).

BIP Kujawsko-Pomorskie konstelacje dobrych miejsc